Katalog

Místopis/Region/Slezsko

1. vydání. Klub přátel Hornického muzea OKD v Ostravě, Ostrava, 2004.

830,00 Kč

1. vydání. Krajský úřad Moravskoslezského kraje 2010.

130,00 Kč

Slezský ústav ČSAV v Opavě 1961, 1962 a Středisko pro vydávání historických pramenů v Opavě 1996. Text v češtině, latině,

230,00 Kč

2. vydání. Ostravská univerzita v Ostravě. Ústav pro regionální studia a nakladatelství Moravská expedice, 2002.

230,00 Kč

Přerov 1936. .Zvláštní otisk z Ročenky městského musea v Přerově, roč. l.

530,00 Kč

Národní památkový ústav, územní pracoviště v Ostravě, 2013. Text v češtině,angličtině. Obsahuje kresby,fotografie,mapy.

230,00 Kč

Vydal Joža Jícha, Brno, 1941, s kresbami Karla Těšíka.

130,00 Kč

Črty o vývoji města a jeho památkách, vydal Výbor pro oslavy 100. výročí gymnasia ve Valašském Meziříčí ve spolupráci s Městkým národním výborem ve Valašském Meziříčí, Valašské Meziříčí, 1971.

130,00 Kč

1. vydání. Libri Praha, 2003. Obsahuje mnoho kreseb a fotografií.

330,00 Kč

2. opravené a rozšířené vydání. Beskydské rehabilitační centrum Čeladná, 2001. Obsahuje dobové fotografie.

170,00 Kč

1. vydání. Jaroslava Grobcová 2014. Rozšířené a přepracované vydání.Obsahuje mnoho fotografií.

270,00 Kč

1. vydání. Opavská kulturní oraganizace, Opava, Ostrava, 2013.

330,00 Kč

Národní památkový ústav. územní odborné pracoviště v Ostravě 2013.

370,00 Kč

1. vydání. Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě, 2009.

370,00 Kč

1. vydání. Katovice-Ostrava 2011. Obsahuje mnoho dobových fotografií. Nevyskytuje se. Text v češtině, polštině.

430,00 Kč

V kompletu se neobjevuje. Mnoho ilustrací. 4 svazky komplet - I. úvodní svazek, II.Brno, III. Olomouc, IV. Opava. Muzeum umění Olomouc - Moravská galerie Brno 1999-2002. I. vydání.

5300,00 Kč

Plakát: Župní slet v rámci oslav 50. výročí založení jednoty ve Vamberku, 1.-2.6.1935

2300,00 Kč

Plakát: Společný výlet do Olešnice 22.7.1923

2300,00 Kč

Plakát Pozvánka na veřejné cvičení odboru těl. jednoty Sokol v Hanušovicích

2300,00 Kč

Slezský ústav ČSAV v Opavě, nedatováno. Nevyskytuje se.

2300,00 Kč

Jos.R.Vilímek, Praha 1926. Obálka vevázána.

170,00 Kč

1. vydání. Městský národní výbor výbor v Orlové k 750 výročí založení města. Profil Ostrava 1973. Obsahuje mnoho fotografií. Rezumé v ruštině, polštině, němčině.

170,00 Kč

Krajské nakladatelství v Ostravě 1958.Obsahuje fotografie.

330,00 Kč

1. vydání. Městský národní výbor, Karviná 1968. Resumé v polštině, němčině. Obsahuje mnoho fotografií.

130,00 Kč

Katalog