Katalog

Beletrie

Odeon, Praha 1991. I. vydání.

270,00 Kč

Garamond, Praha 2004. I., II. a III. drama ve IV. vydání, VI. drama ve II. vydání.

170,00 Kč

S věnováním autorky. Littera Silesia, 2009.

130,00 Kč

Podpis autora a malíře Josefa Koláře. Ilustrace - Josef Kolář. Bohumil V. Hladký, Praha 1942.

130,00 Kč

Host, Brno 2012. Česká knižnice.

170,00 Kč

Výbor z díla 1777-1829. SNKLHU, Praha 1953.

130,00 Kč

Edice Paměť. Antologie sovětské lágrové prózy. Academia, Praha 2010.

170,00 Kč

Ilustrace Jan Bauch. Odeon, Praha 1984.

270,00 Kč

Vevázaná obálka - Josef Lada. J. Hašek, Praha bez datace.

130,00 Kč

Objevná antologie moderní americké jižanské prózy. Paseka, Praha 2006.

130,00 Kč

Ilustroval Věnceslav Černý. Nakladatelství Jos. R. Vilímek v Praze, 1935.

2 svazky. I. díl: Faus, II. díl: Básně, Egmont, Ifigenie v Tauridě, Prometheus, Pandořin návrat, Procitnutí Epimenidovo, Z literárních statí. Svoboda, Praha 1949. Edice Klasikové.

230,00 Kč

Neobjevuje se. Pseudonym Václav Janek. Torst, Praha 1994.

230,00 Kč

Odeon, Praha 1993.

170,00 Kč

3 svazky. Československý spisovatel, Praha 1980, 1982, 1985.

330,00 Kč

Volvox Globator, Praha 1991. Přetisk vydání z roku 1926.

Odeon, Praha 1992. II. vydání.

230,00 Kč

"Vúdú na Haiti". Dauphin, Praha 1997. I. vydání.

130,00 Kč

Ilustroval Zdeněk Burian. Jos. R. Vilímek, Praha 1949. V. vydání. Nesmrtelné romány Julia Vernea, Svazek 4.

330,00 Kč

"Úžasné putování T. S. Spiveta". Odeon, Praha 2010.

Podpis a věnování autora L. Vymazalovi.1. vydání.Mladá fronta-Práce-Svoboda, Praha 1947.

530,00 Kč

Katalog