Katalog

Filozofie / Psychologie / Sociologie / Náboženství

Obsahuje CD. Ústav pro studium totalitních režimů, Praha 2009.

230,00 Kč

Texty v řečtině. Nákladem Československé grafické unie a. s., Praha 1925. II. vydání.

130,00 Kč

"O víře a vyznání víry, o křesťanském boji. o zdrženlivosti. o užitečnosti postu". Dominikánská edice Krystal, Olomouc 1949.

130,00 Kč

Hynek, Praha 1999.

230,00 Kč

"Omyly společnosti vědění". Academia, Praha 2011.

130,00 Kč

Academia, Praha 2009. II. vydání.

230,00 Kč

Podpis Vincenc Lesný. Z Jazyka páli přeložil V. Lesný. "Buddhistická sbírka průpovědí správného života". Symposion, Praha bez datace.

170,00 Kč

Kalich - Česká biblická společnost, Praha 1992. Fotomechanický přetisk vydání z roku 1956. Druhý svazek obsahuje obrazovou přílohu.

330,00 Kč

Nová tiskárna, Pelhřimov 2005. V. vydání.

330,00 Kč

Neobjevuje se. Tigis, Praha 2004. II. doplněné a opravené vydání.

2300,00 Kč

Portál, Praha 2008. IV. vydání. Rozšířené a přepracované vydání.

530,00 Kč

"Krize v životě člověka - Formy krizové pomoci a služeb". Portál, Praha 2007. II. vydání.

430,00 Kč

Triton, Praha/Kroměříž 2007. II. rozšířené a přepracované vydání.

130,00 Kč

"Vývoj a úskalí". Grada, Praha 2008.

130,00 Kč

"Přístupy, diagnostika, uplatnění". Grada, Praha 2011.

130,00 Kč

"Pro terapeuty, studenty a poučené laiky". Portál, Praha 2013.

230,00 Kč

"Praktický průvodce pro terapeuty, rodinné příslušníky a pacienty". Portál, Praha 2010.

130,00 Kč

"Funkční systémy - Norma a poruchy". Galén, Praha 2012. III. přepracované a doplněné vydání.

270,00 Kč

Psychoanalytické nakladatelství, Praha 1998.

270,00 Kč

Psychoanalytické nakladatelství, Praha 2002.

330,00 Kč

Psychoanalytické nakladatelství, Praha 2007.

330,00 Kč

Katalog