Katalog

Filozofie / Psychologie / Sociologie / Náboženství

Lidové noviny, Praha 2007.

130,00 Kč

"Paradoxy malé víry v postoptimistické době", Lidové noviny, Praha 2005.

130,00 Kč

"Po stopách lidského tázání od Gilgameše po finanční krizi", 65. pole, Praha 2009.

"Podle posledního vydání Kralického z roku 1613." Britská i zahraniční společnosti biblické, Praha 1925.

170,00 Kč

Centrum strategických studií, Brno 2005.

130,00 Kč

(Rozhovory vědců s Dalajlámou - sestavil David Goleman), Ikar, Praha 2004.

(Perspektivy 21. století), Paseka, Praha 2003. I. vydání.

130,00 Kč

(Reflexe z porušeného života), Academia, Praha 2009.

(Možné příčiny, struktura, programy prevence kriminality mládeže), Portál, Praha 2003. II. vydání.

170,00 Kč

Grada, Praha 2006. I. vydání.

170,00 Kč

(Příručka pro učitele), Portál, Praha 1997. I. vydání.

170,00 Kč

(Sborník studijních textů pro metodiky sociální prevence a sociální kurátory pověřené koordinační činností), Ostravská univerzita v Ostravě, Zdravotně sociální fakulta - katedra sociální práce, Ostrava 2007.

230,00 Kč

I. Studie o hysterii. II. Zlomek analýzy případu hysterie. Práce k sexuální teorii a k určení o neurózách. Avicenum - Universe, Praha 1969.

(Český ekumenický překlad / Bible kralická. V rozsahu celého vydání Bible kralické z roku 1613. Včetně deuterokanonických knih a některých pseudepigrafů.), Česká biblická společnost, Praha 2008. I. vydání.

(Výbor z textů), Vědecko-výzkumné pracoviště AVU, Praha 2008.

130,00 Kč

(Lidská přirozenost a rekonstrukce společenského řádu), Academia, Praha 2006.

(Úvod: Jiří Černý), Svoboda, Praha 1981.

130,00 Kč

(Boj kultur a proměna světového řádu), Rybka, Praha 2001.

230,00 Kč

Orbis, Praha 1962. V. vydání.

130,00 Kč

(Jak se přetváří budoucnost lidí, národů a obchodu), Impossible, 2014.

170,00 Kč

Katalog