Katalog

Filozofie / Psychologie / Sociologie / Náboženství

Platonovy spisy svazek 5. vydal Jan Laichter v Praze, 1934.

170,00 Kč

Platonovy spisy svazek 14. vydal Jan Laichter v Praze, 1940.

170,00 Kč

Vydal Jan Laichter, Praha, 1935.

170,00 Kč

2. vydání. Nová tiskárna, Pelhřimov 1995.

530,00 Kč

1. vydání. Jan Laichter, Praha 1948.

170,00 Kč

1. vydání. Jan Laichter, Praha 1948.

130,00 Kč

1. vydání. Arista/Baset, Praha 2002.

230,00 Kč

1, vydání. Arista/Baset, Praha 2014.

230,00 Kč

1. vydání. Readers Digest Výběr, Praha 2011. Obsahuje fotografie.

330,00 Kč

1. vydání. Matice cyrilometodějská, Olomouc 1993. Neobjevuje se.

3300,00 Kč

Křesťanská akademie, Řím 1970.

130,00 Kč

1. vydání. Generální delegatura Řádu karmelitánů v Kostelním Vydří, nedatováno.

730,00 Kč

1. vydání. Kalich, Praha 1990. Text česko-latinský.

230,00 Kč

Podle posledního vydání kralického z roku 1613.

230,00 Kč

Ekumenický překlad. Vydalo Biblické dílo ekumenické rady církví v ČSR, Praha 1979.

330,00 Kč

1. vydání. Kolegium Zvon v nakladatelství Academia, Praha 2002.

130,00 Kč

1. vydání. Road, Praha 1992.

130,00 Kč

1. vydání. Management Press, Ringier ČR, Praha 1998. Obsahuje tabulky.

100,00 Kč

2. vydání. Paseka v Praze a Litomyšli, 1997. Obsahuje tabulky.

430,00 Kč

Podle posledního vydání kralického z roku 1613.

230,00 Kč

1. vydání Ladislav Kuncíř 1926. Kalich v Evangelickém nakladatelství, Praha 1992.

230,00 Kč

1. vydání. Zvon a Vyšehrad, Praha 1998.

530,00 Kč

1. vydání. 1. dotisk 2005. Centrum pro studium demokracie a kultury, Brno 2004.

530,00 Kč

Děčín, 1870. Kožená vazba.

330,00 Kč

Katalog