Katalog

Filozofie / Psychologie / Sociologie / Náboženství

Nevyskytuje se! Narození, smrt, transcendence. Perla, Praha 1999.

Haggaeus redivivus. Kalich, Praha 1952.

130,00 Kč

"V pořadí dějin církevních." Ladislav Kunčíř, Praha 1931.

130,00 Kč

O Boholidství. První část trilogie. Centra Aletti, Olomouc 2011.

330,00 Kč

O Boholidství. Druhá část trilogie. Centra Aletti, Olomouc 2017.

330,00 Kč

Academia, Praha 1975. Filosofická knihovna.V. svazek Organa.

230,00 Kč

Samcovo knihkupectví v Praze, 1948. I. vydání.

230,00 Kč

Vzdělávací knihovna katolická. V. Kotrba, Praha 1902.

730,00 Kč

Z edice Oikúmené. ISE, Praha 1994.

Jan Laichter, Praha 1931.

130,00 Kč

"Několik křesťanských úvah ve formě proslovů." Centrum pro studium demokracie a kultury, Brno 2000.

"Romská hudba a hudebnost Romů jako pozitivní kulturní stereotyp a dominantní kulturní konfigurace." Tilia, Ostrava 2008.

130,00 Kč

"Od Mikuláše Cusana až po naše časy". Nákladem Jana Laichtera na Král. Vinohradech, Praha 1899.

170,00 Kč

"Psychoanalytické eseje". Malvern, Praha 2007.

130,00 Kč

"Esej o hebrejském myšlení". Vyšehrad, Praha 1998. I. vydání.

130,00 Kč

Svazek 11. Překlad s výkladem. Kalich, Praha 1982. I. vydání.

130,00 Kč

"Vývoj mýtů od raných kultur až po středověké legendy". Portál, Praha 2000.

Katalog