Katalog

Filozofie / Psychologie / Sociologie / Náboženství

"Esej o hebrejském myšlení". Vyšehrad, Praha 1998. I. vydání.

130,00 Kč

Společnost přátel antické kultury, Praha 1947.

230,00 Kč

aneb K čemu je modernitě dobrá tradice. SLON, Praha 2010.

130,00 Kč

Duševědné výzkumy a objevy. Road, Praha 1991. 1. vydání.

130,00 Kč

Mazáč, Praha 1936. Obálka Jaroslav Šváb.

170,00 Kč

O pravém demokratismu. F. Machold, Báňská Bystřice 1920.

230,00 Kč

Vlastní životopis Dra. Augustina Smetany. Tiskové a vydavatelské družstvo Samostatnosti, Praha 1900.

130,00 Kč

Myšlenky kohosi, jenž lidstvo miloval, o nejúčelnějším zařízení společnosti občanské. Obálka Ladislav Starosta. Melantrich, Praha 1949.

130,00 Kč

Edice Matice lidu, ročník 27. svazek 3. Spolek pro vydávání laciných knih českých, Praha 1893.

170,00 Kč

Přeložil a úvod napsal Václav Černý. Orbis, Praha 1933.

130,00 Kč

1. vydání. Academia, Praha 1996.

130,00 Kč

Historický nástin zjevení, náboženského poznání a vývoj království božího. Stanislav Čapek, Praha 1926.

130,00 Kč

SNPL, Praha 1958. 1. vydání.

130,00 Kč

Črty o sociologii a politice. Mladá fronta, Praha 1970. 1. vydání.

130,00 Kč

Theosofická publikace zakladatelky kvietismu. Das innere Leben. Theosophisches Verlagshaus Dr.Hugo Vollrath, Leipzig nedatováno. Jeanne-Marie Bouvier de la Motte-Guyon, známá též jako Madame Guyon (13. dubna 1648 v Montargis – 9. června 1717 v Blois) byla francouzská mystička a představitelka kvietismu. Zanechala po sobě řadu spisů, které již po více jak 300 let povzbuzují křesťany v hledání hlubšího života, vnitřního života Kristova ve věřícím člověku, skrytého života srdce a ducha. Měla velký ...

430,00 Kč

Mysterium v sedmi obrazech. Edice Smíru v Přerově. Sestry neposkvrněného početí panny Marie, Přerov na Moravě 1929.

130,00 Kč

Novis frangmentis avctos. Text v latině a řečtině. B. G. Teubneri, Lipsiae 1908.

330,00 Kč

Alois Hynek, Praha nedatováno.

130,00 Kč

Český Čtenář, Praha 1919.

130,00 Kč

Jan Laichter, Praha 1943.

130,00 Kč

Volné Myšlenky Československé, Praha 1922.

130,00 Kč

Jan Laichter, Praha 1930. Svazek č. 1 z edice Otázky a názory.

97,00 Kč

Dobrá Edice, svazek 5. Bedřich Bělohlávek, Praha 1926.

230,00 Kč

Ke cti a chvále Svaté a Nerozdílné Blahoslavené Trojice. Edice Akord, svazek 30. Literární a umělecké nakladatelství, Brno 1943. 1. vydání.

170,00 Kč

Katalog