Katalog

Zdraví / Medicína / Člověk

1. vydání. H/H, Jinočany 1998.

130,00 Kč

Springer Berlin Heidelberg 2006

130,00 Kč

Grada Publishing, Praha 1997.

130,00 Kč

Grada Publishing, Praha 2001. 1. vydání.

130,00 Kč

Grada Publishing, Praha 1996. 1. vydání.

130,00 Kč

Smart Press, Praha 2010. 1. vydání. 440 stran, 21x22 cm. R. Stav: Obsahuje mnoho fotografií

170,00 Kč

Gemini, Bratislava, 1992.

130,00 Kč

Knihtiskárna a nakladatelství Pokorný a spol., Brno, 1931.

130,00 Kč

Jota, Brno 2008. 1. vydání.

170,00 Kč

Avicenum zdravotnické nakladatelství, Praha 1978. 1. vydání. Obsahuje mnoho vyobrazení.

230,00 Kč

Gutenberg/Eminent/ Praha 2003. Obsahuje mnoho fotografií.

230,00 Kč

Grada Publishing, Praha, 2001. 2. přepracované a doplněné vydání. Obsahuje ilustrované grafy.

230,00 Kč

Mladá fronta a. s., Praha, 2008. Vydání první. Obsahuje fotografie.

130,00 Kč

Euromedia Group, Praha 1998. Vydání druhé v Euromedii 1.

130,00 Kč

J. F. Lehmann's Verlag, München 1902. Text v němčině. Hodně barevných tabulí!.

830,00 Kč

Zdravotnické nakladatelství, Praha 1952. 1. vydání.

130,00 Kč

Marie Noe,nakladatelství a vydavatelství One Woman Press, 2005. 3. přepracované vydání.

330,00 Kč

Grada Publishing, Praha 1996. 2. vydání. Obsahuje mnoho vyobrazení.

170,00 Kč

Katalog