Katalog

Dobrodružné / Skaut / Junák / Burian

Vydavatelství a nakladatelství Novinář, 1990. 2. vydání.

230,00 Kč

Československá obec sokolská,Praha, 1920.

330,00 Kč

B. Kočí. Praha. Nedatováno.

130,00 Kč

B. Kočí, Praha 1907. Vevázané 4 svazky: Chancellor - Denník cestujícího J. R. Kazallona; Robur Dobyvatel (Vzducholodí kolem světa); Dobrodružství kapitána Hatterasa 1 - Angličané na severní točně; Dobrodružství kapitána Hatterasa 2 - Ledová poušť.

430,00 Kč

Knižnice -Rychlých šípů, svazek 3. Listy volně vložené v originálních deskách.

1300,00 Kč

Časopis "Vpřed" pro chlapce a děvčata. Knižnice "Rychlých šípů" - Svazek 3. Nedatováno. Volně vložené listy v originálních deskách.

1300,00 Kč

Číslo 223, Výtečníci. Melantrich, Praha 1942.

130,00 Kč

Deutsche Buch-Gemeinschaft, Berlin 1935. Polokožená vazba.

130,00 Kč

Zpravodaj Poutník-speciál, Praha 1988. Kresby Kája Saudek

530,00 Kč

Práce, Praha 1989. 1. vydání. Vevázané 3 komiksy. Macourek, Miloš: Peruánský deník. Nesvadba, Josef: Po stoách sněžného muže. Neff, Ondřej: Arnal. Ilustroval Kája Saudek.

430,00 Kč

Zpravodaj Poutník speciál. Klub J. Vernea ve spolupráci s Českou speleologickou společností "Zlatý Kůň" a SFK Time Machine, Praha 1989. Ilustroval Kája Saudek.

230,00 Kč

Tatra Kopřivnice, Kopřivnice 1975. 1. vydání.

330,00 Kč

Mladá fronta, Praha 1970. Kompletní ročník. 12 čísel.

530,00 Kč

ÚV ČSM - Mladá fronta, Praha 1965. Komplet 12 čísel.

830,00 Kč

ÚV ČSM - Mladá fronta, Praha 1967-1968. 11 čísel. Chybí 2. číslo.

330,00 Kč

ÚV ČSM - Mladá fronta, Praha 1964. Komplet 14 čísel.

830,00 Kč

Ústřední dělnické knihkupectví a nakladatelství,Praha, 1920,1921,1922.

2300,00 Kč

Olympia, Praha 1990. 1. vydání.

270,00 Kč

Junák - svaz skautů a skautek ČR, Praha 2014. 1. vydání.

170,00 Kč

Návrat, Brno 1996. Nezkrácené vydání.

230,00 Kč

Mladá fronta, Praha, 1947.

330,00 Kč

B. Kočí, Praha 1907. Vevázány dva romány: Škola Robinsonů a Plující ostrov I. - II.

330,00 Kč

Jos. R. Vilímek, Praha 1928. 2. vydání.

1300,00 Kč

Česká grafická unie a.s., Praha 1927. Zeměpisný měsíčník. Ročník IV. Polokožená vazba.

170,00 Kč

Státní nakladatelství dětské knihy, Praha 1958. 1. vydání. Brožovaná edice KOD. (Knihy odvahy a dobrodružství, svazek 21)

230,00 Kč

Katalog