Katalog

Dobrodružné / Skaut / Junák / Burian

(Výbor z anglických a amerických vědeckofantastických povídek), SNDK - Státní nakladatelství dětské knihy, Praha 1967.

130,00 Kč

Sportovní a turistické nakladatelství, Praha 1964.

130,00 Kč

Vilímek, Praha 1926.

170,00 Kč

SNDK, Praha 1959.

530,00 Kč

Ilustrace G. Roux. Jos. R. Vilímek, Praha 1926. II. vydání.

630,00 Kč

Jos.R.Vilímek, Praha 1925. Vzácné brožované vydání.

7300,00 Kč

Jos.R.Vilímek, Praha, nedatováno. Vzácná vazba tzv.PERO.

4300,00 Kč

Praha, 1933.

130,00 Kč

Jos.R. Vilímek, Praha nedatováno. Ilustrace Zdeněk Burian

230,00 Kč

Jos.R.Vilímek, Praha, nedatováno.

330,00 Kč

Česká grafická unie, Praha 1943.

170,00 Kč

Vydává SČM, Praha 1949. Chybí stránky.

630,00 Kč

Vydává ČSM v Mladé frontě, Praha 1949.

1300,00 Kč

Svaz české mládeže, Praha 1948.

970,00 Kč

3. vyd. (v SNDK druhé), ilustrace Z. Burian, SNDK, Praha 1961.

1300,00 Kč

Obálku ilustr. Z. Burian, Nakl. Josef Hokr, Praha 1947.

330,00 Kč

Gallery, Praha 2005. Mnoho ilustrací.

970,00 Kč

B. Kočí, Praha 1907. Vevázány další Verneho knihy.

630,00 Kč

Jos.R.Vilímek, Praha 1925.

170,00 Kč

Josef R. Vilímek, Praha 1948.

330,00 Kč

Melantrich, Praha 1938. Časopis Rozruch - 5 sešitů Vražda na letecké výstavě, Ranč podloudníků, Zlatý třmen, Údolí banditů, Zpívající údolí.

530,00 Kč

Josef R. Vilímek, Praha bez datace. IV. vydání.

330,00 Kč

Katalog