Katalog

Sběratelství / Řemesla / Užité umění / Móda

Vyprávění o hodnotách, které čas nedevalvuje. Mladá fronta, Praha 1977.

130,00 Kč

Obálka Boris Hanš. Orbis, Praha 1946. 1. vydání.

230,00 Kč

Středočeské muzeum v Roztokách, Ústředí lidové umělecké výroby, Praha 1981.

230,00 Kč

Zásadní dílo, vyskytuje se málo. 227 černobílých, 91 barevných příloh, 15 schémat. Panorama, Praha 1990, 1. vydání.

1300,00 Kč

Vyprávění o hodnotách, které čas nedevalvuje. Edice Dobrý vítr, svazek 35. Obsahuje fotografie. Mladá fronta, Praha 1977.

130,00 Kč

Obsahuje přílohu (16 tabulek). Společnost přátel starožitností, Praha 1941.

330,00 Kč

Svaz československých filatelistů, Praha 1988. Velmi obsáhlé.

530,00 Kč

Academia, Praha 1986. Mnoho vyobrazení dobových kostýmů- včetně nákresů.

530,00 Kč

Díl 16, 2 svazky- Československá poštovní razítka, popřevratová razítka 1918-1920. Poštovní filatelistická služba, Praha 1982.

430,00 Kč

Text v němčině, kniha o módě. Obsahuje obrázky. Die Buchgemeinde, Berlin bez datace.

230,00 Kč

Ruské užité umění. Obsahuje fotografie. Text v němčině. Aurora-Kunstverlag, Leningrad 1976.

330,00 Kč

Obsahuje obrázky a fotografie. Nakladatelství technické literatury, Praha 1991. 1. vydání.

230,00 Kč

Text ve slovenštině. Obsahuje mnoho fotografií. Tatran, Bratislava 1984.1. vydání.

330,00 Kč

Pro lidové školy umění. Obsahuje fotografie. Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1968. 1. vydání.

230,00 Kč

Text ve slovenštině. Mnoho vyobrazení. Vydavateľstvo technickej a ekonomickej literatúry, Bratislava 1988.

170,00 Kč

Mnoho obrázků. Na konci publikace mnoho dobových reklam. Spolek faktorů knihtiskáren, Praha 1929.

230,00 Kč

Mnoho obrázků. Spolek faktorů knihtiskáren, Praha 1927.

230,00 Kč

Text ve slovenštině. Mnoho obrázků. Alfa, Bratislava 1986. 1. vydání. Edice Urob si sám.

230,00 Kč

Údržba a opravy. Mnoho obrázků. Obálka Miroslav Houska. Státní nakladatelství technické literatury, Praha 1977. 1. vydání.

230,00 Kč

Mnoho fotografií. Obálka a úprava Ladislav Provazník. Merkur, Praha 1976. 1. vydání.

230,00 Kč

Text v ruštině, angličtině a němčině. Úprava Vladimír Pavlica. Státní banka československá, Praha 1986.

170,00 Kč

Návod k použití. Ukázky sestavování. Bez datace.

430,00 Kč

Almanach setkání sběratelů a přátel exlibris. Klub přátel výtvarného umění, Opava 1985.

130,00 Kč

Příloha k 26. číslu Sběratelských zpráv. Česká numismatická společnost, Hradec Králové 1979.

130,00 Kč

Katalog