Katalog

Sběratelství / Řemesla / Užité umění / Móda

Text ve francouzštině. Mnoho obrázků- tabulí. J. Schulman, Amsterdam 1925.

630,00 Kč

Ilustrace Emil Konopásek. Muzeum těžby a zpracování zlata, Jílová u Prahy 1976.

130,00 Kč

Obálka Lenka Naibauerová. Úprava Jiří Bárta. Nakladatelství dopravy a spojů, Praha 1973. 1. vydání.

330,00 Kč

Obálka a vazba Nina Roháčová. Kresby František Škoda. Úprava František Morávek. Poštovní filatelistická služba, Praha 1975. 1. vydání.

230,00 Kč

Katalog. Mj. studie: Polišenský- Poštovní stanice v Severomoravském kraji v letech 1526-1620 a podobně. Ostrava 1980.

330,00 Kč

Orion, Praha nedatováno. Nálepkové album.

530,00 Kč

Úprava a obálka Oldřich Menhart. Mnoho ukázek. Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1954. 1. vydání. Edice Učebnice odborných škol.

530,00 Kč

Na konci publikace obrazová příloha. Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1957. 1. vydání. Edice Universitní knihovny v Praze.

330,00 Kč

Katalog svítidel (lustrů, svícnů apod.). Original Brendel Leuchten. Text v němčině. Walter Brendel, Berlin 1940.

1300,00 Kč

Deutschland. Text v němčině. Mnoho obrázků. Landesgirokasse, Stuttgart 1980.

130,00 Kč

Text v němčině. Mnoho obrázků. Philex-Verlag, Köln nedatováno.

130,00 Kč

Text v němčině. Mnoho obrázků. Verlag des Schwaneberger Album, Leipzig 1939.

330,00 Kč

Sborník k poctě československých polygrafů, vydaný u příležitosti výstavy ´Vývoj české knihy 1468-1955´ ke dni tisku v jubilejním roce desátého výročí osvobození naší vlasti slavnou sovětskou armádou. Ilustrace K. Svolinský, Marešová, J. Weiser. Odbor kultury Národního výboru, Olomouc 1955.

130,00 Kč

3. ročník. Číslo 5. A. Münzberg, Praha 1928.

130,00 Kč

Kniha o ruských lidových šátcích. Psáno v azbuce. Obrazová publikace. Moskva 1986.

530,00 Kč

From the Collection of the Zagorsk Museum of Toys. Psáno v azbuce. Obrazová publikace. Moskva 1987.

530,00 Kč

Měsíčník pro životní kulturu. Ročník I.. 10 čísel. Mnoho fotografií. ELK, Praha 1947.

430,00 Kč

Mnoho obrázků. Kruh, Hradec Králové 1978. 1. vydání.

230,00 Kč

Text ve slovenštině. Mnoho obrázků. Pallas, Bratislava 1978. 1. vydání. Svazek č. 1 z edice Dávnoveké umenie Slovenska.

170,00 Kč

Mnoho obrázků. Odeon, Praha 1971. 1. vydání. Svazek č. 304 z edice Klub čtenářů.

130,00 Kč

Text v němčině. Obrazová publikace. Tatran, Bratislava 1983. Svazek č. 7 z edice Umenie na Slovensku.

230,00 Kč

Mnoho obrázků. Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1974. 1. vydání. Edice Učebnice odborných a středních odborných škol.

530,00 Kč

Kapitoly z estetiky užitého umění a průmyslového výtvarnictví. Mnoho obrázků. Obálka, vazba a grafická úprava Milan Hegar. Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha 1963. 1. vydání. Svazek č. 8 z edice Teorie umění.

230,00 Kč

Obálka Bohumil Vančura. Orbis, Praha 1961. 1. vydání.

230,00 Kč

Katalog