Katalog

Sběratelství / Řemesla / Užité umění / Móda

Uměleckoprůmyslové muzeum, Praha 1976.

170,00 Kč

Podrobný návod ku pěstování hedvábnictví v ČSR. Velkomeziříčsko, Velké Meziříčí 1925.

530,00 Kč

Díl XIII. Česká poštovní razítka od nejstarších dob do roku 1918. Vydala Poštovní filatelistická služba, Praha 1975.

530,00 Kč

Katalog k výstavě soudobého českoslovenksého šprku v Muzeu skla a bužuterie, jablonec nad Nisou. Obsahuje samostatně vloženou přílohu se seznamem exponátů. Muzeum skla a bižuterie, Jablonec nad Nisou 1978.

230,00 Kč

Uměleckoprůmyslové muzeum, Praha 1996.

130,00 Kč

Text ve slovenštině. Mnoho obrázků. Pallas, Bratislava 1978. 1. vydání. Svazek č. 1 z edice Dávnoveké umenie Slovenska.

170,00 Kč

Knihcentrum, Praha 1997.

270,00 Kč

Užité umění. Katalog výstavy založení Uměleckoprůmyslového muzea v Praze 1885-1975. Obsahuje dvě samostatné přílohy - německý a ruský překlad textu. Uměleckoprůmyslové muzeum, Praha 1975.

170,00 Kč

Na konci publikace obrazová příloha. Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1957. 1. vydání. Edice Universitní knihovny v Praze.

330,00 Kč

Text v němčině. Obrazová publikace. Tatran, Bratislava 1983. Svazek č. 7 z edice Umenie na Slovensku.

230,00 Kč

Obálka Jaromír Lukavský. Orbis, Praha 1950. 1. vydání.

530,00 Kč

České názory o vzniku knihtisku, tiskaři českou bastardou, texturou, rotundou a další. 39 vyobrazení. Brožura s německým překladem. Československé Společnosti Knihovědné, Praha 1930.

430,00 Kč

SNTL, Praha 1989. Obsahuje 82 černobílých obrázků a 16 stran barevných příloh.

330,00 Kč

Úprava Jindra Vichnar. Reklamní klub, Praha 1941.

170,00 Kč

Text ve slovenštině. Mnoho vyobrazení. Vydavateľstvo technickej a ekonomickej literatúry, Bratislava 1988.

170,00 Kč

Sborník k poctě československých polygrafů, vydaný u příležitosti výstavy ´Vývoj české knihy 1468-1955´ ke dni tisku v jubilejním roce desátého výročí osvobození naší vlasti slavnou sovětskou armádou. Ilustrace K. Svolinský, Marešová, J. Weiser. Odbor kultury Národního výboru, Olomouc 1955.

130,00 Kč

SNTL, Praha 1970.

430,00 Kč

Poznámky k jeho povaze. Edice Cesta ik umění. Umělecká beseda, Praha bez datace.

130,00 Kč

Kapitoly z estetiky užitého umění a průmyslového výtvarnictví. Mnoho obrázků. Obálka, vazba a grafická úprava Milan Hegar. Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha 1963. 1. vydání. Svazek č. 8 z edice Teorie umění.

230,00 Kč

Obálka Milan Grygar. Fotografie Jaroslav Sirový. Svoboda, Praha 1971. 1. vydání.

130,00 Kč

Pro lidové školy umění. Obsahuje fotografie. Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1968. 1. vydání.

230,00 Kč

Ilustrace Emil Konopásek. Muzeum těžby a zpracování zlata, Jílová u Prahy 1976.

130,00 Kč

"Umělecké řemeslo ve sbírkách Moravské galerie." Moravská galerie, Brno 1986.

130,00 Kč

Katalog