Katalog

Umění - cizí, dějiny umění aj.

Výtvarný odbor Umělecké besedy v Praze in memoriam 5. VII. 1945 roku 1946.

530,00 Kč

Nakladatelství československých výtvarných umělců Praha,1956.

130,00 Kč

Slovenské vydavatelstvo, Bratislava 1964.

430,00 Kč

1. vydání. Jan Laichter, Praha 1946. Obsahuje mnoho fotografií.

130,00 Kč

Reprint původního vydání z roku 1927. Vydala agentura PAVP v roce 2000.

530,00 Kč

VEB Verlag der Kunst Dresden, 1967. Text německy.

1300,00 Kč

Nakladatelství Lidové noviny, 2002.

1000,00 Kč

Lidové noviny Praha, 2002.

730,00 Kč

Národní památkový ústav Brno, 2006.

430,00 Kč

Vydalo Svum jako členskou prémii na rok 1939. 20 grafických listů.

3300,00 Kč

Státní pedagogické nakladatelství Praha, 1996. 2 svazky.

530,00 Kč

Pallas Bratislava, 1977.

130,00 Kč

Tatran, 1980. Fotografie Mikuláš Červeňanský.

330,00 Kč

Uměleckoprůmyslové muzeu v Praze a Moravská galerie v Brně, nedatováno.

230,00 Kč

Československý spisovatel Praha, 1971.

130,00 Kč

Umělecké řemeslo ve sbírkách Moravské galerie v Brně, 1985.

130,00 Kč

Státní nakladatelství krásné literatury hudby a umění Praha, 1956.

470,00 Kč

Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze, 1975. Vevázany 2 svazky.

130,00 Kč

Morvaská galerie Brno, 1983.

170,00 Kč

Dialog Most, 1970.

230,00 Kč

1. vydání. Tatran,Bratislava 1981. Text, ve slovenštině,ruštině,němčině,francouzštině,angličtině.

370,00 Kč

1. vydání. Národní galerie, Praha 1993. Text v českém a francouzském jazyce.

170,00 Kč

Katalog