Katalog

Umění - cizí, dějiny umění aj.

Otto Girgal, Praha, bez datace. Překlad: František Petr.

330,00 Kč

Obsahuje mnoho ilustrací. Symposion, Praha 1948.

170,00 Kč

Obsahuje mnoho ilustrací. Odeon, Praha 1970. I. vydání.

130,00 Kč

7. Bienále užité grafiky. Předmluva: Jiří Hlušička. text český, francouzský, anglický, německý, španělský a ruský. Vložené reklamní přílohy. Moravská galerie, Brno 1976.

130,00 Kč

4. Bienále užité grafiky. Předmluva - J. Hlušička. Text český, španělský, německý a francouzský. Vložené reklamní přílohy. Moravská galerie, Brno 1970.

130,00 Kč

Text český a anglický. "Vyhraňování geografických teritorií, městská kultura a procesy vzniku lokálních uměleckých škol ve střední Evropě 15. století." Moravská galerie, Brno 2000.

230,00 Kč

Odeon, Praha. 10 svazků základního kunsthistorického díla.

2700,00 Kč

E. A. Seemann, Lipsko 1913.

130,00 Kč

Bursik a Kohout, Praha 1908.

130,00 Kč

Katalog