Katalog

Historie /Antika/ Judaica

Zdeněk Susa, Středoluky, 2006. 2 svazky, - hebrejská řeč, hebrejská čítanka a učebnice.

330,00 Kč

Rudolf M. Rohrer, 1937. Atlas je v němčině.

330,00 Kč

Berlín, 1937. Foto Ostrava, Karviná. Kniha je v němčině - švabach.

230,00 Kč

Nakl. K. Končel, Praha 1932.

230,00 Kč

"Rusko a perspektivy jeho soužití se Západem". Prostor, Praha 2016.

230,00 Kč

Vyšehrad, Praha, 2004.

370,00 Kč

Moravské zemské muzeum, Brno 2008.

230,00 Kč

Nakladatelství H+H, Jinočany 2002.

230,00 Kč

Berlin, 2009. text v němčině

230,00 Kč

Vydal Práh, Praha 2007.

170,00 Kč

Svoboda, Praha 1974. III. vydání. Edice Antická knihovna.

130,00 Kč

"Úvod do starozákonní literatury". Vyšehrad, Praha 1996. I. vydání.

230,00 Kč

Text ve slovenštině. Kysucké múzeum v Čadci, 2016.

230,00 Kč

"Sovětské pracovní a zajatecké tábory za druhé světové války ve vzpomínkách židovských uprchlíků z Československa". Obsahuje mnoho fotografií. Ustav pro studium totalitních režimů, Praha 2017.

230,00 Kč

4 svazky. Lidové Noviny, Praha 1991. III. vydání.

530,00 Kč

OIKOYMENH, Praha 2017. Vzpomínky těch, kdo přežili holokaust. 16 příběhů.

530,00 Kč

Státní nakladatelství, Praha. Nedatováno.

1300,00 Kč

2 díly. Masarykova univerzita, Brno 2014.

170,00 Kč

Spolu se zlomky jeho spisu O význačných literátech. 1. vydání. Svoboda, Praha 1974.

130,00 Kč

Katalog