Katalog

Historie /Antika/ Judaica

Orbis, Praha 1928. Obsahuje několik ilustrací a fotografií.

130,00 Kč

Obsahuje obrazovou část. Odeon, Praha 1966. I. vydání.

330,00 Kč

Samizdatový tisk. Praha 1979.

530,00 Kč

Samizdatový tisk. Studie a články (např. E. Kantůrková, L. Jehlička, J. Hradec, ...). Praha 1985.

530,00 Kč

Samizdatový tisk. Studie a články (např. Miloš Hájek, Jozef Jablonský, Jaroslav Opat, ...). Praha 1984.

530,00 Kč

Rarita. Text v němčině. Například Hašek, Masaryk, Beneš aj.

3300,00 Kč

Knihtiskárna F.Šimáček, Praha 1899.

170,00 Kč

4 svazky. Lidové Noviny, Praha 1991. III. vydání.

530,00 Kč

Fiducia a spolek Za krásnou Ostravu, 2018. Doplněné vydání.

70,00 Kč

Anglická verze mapy. Fiducia a spolek Za krásnou Ostravu, Ostrava 2018. Doplněné vydání.

70,00 Kč

Lidové noviny, Praha 1990.

130,00 Kč

Mladá fronta, Praha 2009.

130,00 Kč

Vlastním nákladem Emil Šprongl, Pelhřimov 1935.

330,00 Kč

H§H 1994. Neyyskytuje se.

530,00 Kč

Ostravské muzeum 2012.

330,00 Kč

Katalog