Katalog

Historie /Antika/ Judaica

Deutsche Verlagsanstalt, Stuttgart und Berlin 1922. Ilustrace Joseph Budko. Židovské písně. 1. vydání.

2700,00 Kč

Nákladem Českého musea, Praha 1846. Sborník obran jazyka českého od Komenského po národní obrození.

830,00 Kč

Státní židovské museum, Praha 1959. Průvodce židovským hřbitovem s vyobrazeními.

130,00 Kč

Část druhá - Museum pražského židovského města. 16 obrazových příloh. Státní židovské museum, Praha 1956.

130,00 Kč

Text v němčině. Torl und Vorarlberg. Verlag der Kaiserlich-koniglichen Hof und Staatsdruckerei, Wien 1893. Mnoho vyobrazení.

1300,00 Kč

Illustrierte Volks- und Vaterlandskunde des Österreichischen Kaiserstaates. Vaterländische Literatur, Wien 1915-1916. Pouze první díl.

830,00 Kč

První vydání Masarykova zásadního díla o Rusku! Sociologische skizzen. Dva svazky. Diederichs, Jena 1913.

1300,00 Kč

Insel- Verlag, Leipzig, 1927. Historie rodiny Rothschildů- dva svazky. Druhý díl: Das Haus Rothschild in dr Zeit seiner Blute. Insel- Verlag, Leipzig 1928. Obsahuje fotografie, kopie dokumentů aj.

830,00 Kč

Ústřední dělnické knihkupectví a nakladatelství , Praha 1932. Obálka anonym vevázána.

170,00 Kč

Kulturně-historická monografie. Grethlein&Co., Leipzig, Zürich 1929. Obsahuje 228 vyobrazení.

230,00 Kč

SNTL, Praha 1980. Obsahuje 64 barevných příloh na křídovém papíře.

230,00 Kč

Vlepeny 3 černobílé fotografie, 1 barevná kopie malovaného portrétu. Dále vlepeny známky s razítkem všesokolského sletu. Vložena jedna pohlednice. 1948.

130,00 Kč

Příčiny přímé a vzdálené-Otrávený národ-Smlouva. Vydavatelské družstvo socialistických listů, Praha 1919.

130,00 Kč

Společnost Národního muzea, Praha 1963.

130,00 Kč

A. Dědourek, Třebovice p. O. nedatováno.

130,00 Kč

Gustav Dubský, Praha 1918.

530,00 Kč

J. Kunstner, Česká Lípa 1946.

130,00 Kč

Osobní vzpomínky z obléhání vyslanectev v Pekině. Květen-srpen 1900. Mnoho ilustrací. E. Beaufort, Praha 1901.

170,00 Kč

Text v němčině. Psáno švabachem. Verlag von Karl Siegismund, Berlin 1910.

430,00 Kč

Odeon, Praha 1975. 1. vydání. Svazek č. 74 z edice Živá díla minulosti.

230,00 Kč

Odeon, Praha 1979. 1. vydání. Svazek č. 87 z edice Živá díla minulosti.

130,00 Kč

3 svazky. Orbis, Praha 1927-34.

230,00 Kč

Obálka Zdeněk Sklenář. Odeon, Praha 1979. Živá díla minulosti.

230,00 Kč

Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, Praha 1955. 1. vydání. Edice Živá díla minulosti.

330,00 Kč

Katalog