Katalog

Právo/ Ekonomie/ Obchod/ Marketing

2 svazky. Ročník VI. 1 a 2. Právnické a nakladatelství, Praha 1944.

1300,00 Kč

2 svazky. Ročník 1948. Státní tiskárna, Praha 1948.

430,00 Kč

Družstevní práce, Praha 1941.

130,00 Kč

Státní tiskárna, Praha 1949. Vydalo Ministerstvo zahraničních věcí republiky československé.

170,00 Kč

Polokožená vazba. Právnické knihkupectví a nakladatelství, Praha 1932.

370,00 Kč

Průmyslová tiskárna, Praha 1929.

130,00 Kč

Václav Vaněček, Praha 1940. K šedesátinám Jana Kaprasa.

330,00 Kč

Katalog výstavy Brno-Olomouc-Opava. Vydal MZA Brno za spolupráce ZA Opava, 1991.

170,00 Kč

Hejda a Tuček, Praha, před rokem 1918, 2. vydání

530,00 Kč

Codex, Praha, 1997. 3. přepracované vydání. 2 svazky - I. Obecná část, II. Zvláštní část.

130,00 Kč

Grada, Praha, 2007. První české vydání.

230,00 Kč

Management Press, Praha, 2008. Vydání 4., rozšířené a doplněné.

170,00 Kč

Dva svazky, vevázaných 8 knih. F. Strnadel a spol., Praha. Nedatováno. Druhé vydání.

230,00 Kč

Nákladem Spolku československých právníků, Praha 1935.

530,00 Kč

Readers Digest Výběr, Praha 1999. 1. vydání

130,00 Kč

Blahoslavova společnost, Praha 1940. Druhé doplněné vydání.

130,00 Kč

Melantrich, Praha 1935.

430,00 Kč

Univerzita Karlova, Praha 2014. 1. vydání.

130,00 Kč

Eurokódex,,Žilina, nedatováno. Text ve slovenštině.

230,00 Kč

Grada Publishing, Praha 2006. 1. vydání.

130,00 Kč

Grada Publishing, Praha 2005. 1. vydání.

130,00 Kč

C. H. Beck, Praha 1995. 3. dotisk 1. vydání.

270,00 Kč

Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Plzeň 2008.

170,00 Kč

Katalog