Katalog

Právo/ Ekonomie/ Obchod/ Marketing

Univerzita Karlova, Praha 2014. 1. vydání.

130,00 Kč

Eurokódex,,Žilina, nedatováno. Text ve slovenštině.

230,00 Kč

Nakladatelství Aleš Čeněk, Plzeň 2006.

270,00 Kč

Grada Publishing, Praha 2006. 1. vydání.

130,00 Kč

Grada Publishing, Praha 2005. 1. vydání.

130,00 Kč

C. H. Beck, Praha 1995. 3. dotisk 1. vydání.

270,00 Kč

Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Plzeň 2008.

170,00 Kč

Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Plzeň 2007.

330,00 Kč

Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Plzeň 2008.

330,00 Kč

Státní nakladatelství politické literatury, Praha 1958. 1. vydání.

330,00 Kč

Computer Press, Brno 2003. 1. vydání.

170,00 Kč

Eurolex Bohemia, Praha 2003. 1. vydání.

330,00 Kč

Fr.Borový, Praha 1928. 2. vydání.

130,00 Kč

Spolek československých právníků "Všehrd", Praha 1934.

430,00 Kč

Ministerstvo spravedlnosti - Československý Kompas, Praha 1927.

630,00 Kč

Spolek československých právníků "VŠEHRD", Praha 1935. Svazek sedmý.

430,00 Kč

Vydalo právnické vydavatelství JUDr. V. Tomsa, Praha 1948. 1. vydání.

330,00 Kč

Melantrich, Praha 1937. 2. vydání.

730,00 Kč

Management Press, Praha 2005. 4. vydání.

170,00 Kč

Computer Press, Brno 2007. 1. vydání.

170,00 Kč

Portál, Praha 2009.

130,00 Kč

Katalog