Katalog

Právo/ Ekonomie/ Obchod/ Marketing

4., přepracované a rozšířené vydání. Portál, Praha 2016.

230,00 Kč

Grada, Praha 2014. II. aktualizované a rozšířené vydání.

130,00 Kč

"Jak optimalizovat, řídit a implementovat investiční a výzkumný program". Grada, Praha 2015

130,00 Kč

"Podnik v informační společnosti". 3rd, updated and supplemented edition. Grada, Praha 2012.

170,00 Kč

Plzeň, 2015. po rekodifikaci soukromého práva

130,00 Kč

3. dotisk 1. vyd., C.H. Beck, Praha 1995.

170,00 Kč

1. vyd. podle stavu k 1. 1. 2010, s poznámkami a judikaturou, Leges, Praha 2009.

330,00 Kč

Grada, Praha 2007.

330,00 Kč

C.H.Beck, Praha 2011.

230,00 Kč

Ekopress, Praha 2003.

130,00 Kč

LexisNexis CZ s.r.o., Praha 2005.

130,00 Kč

"Baťova letecká obchodní výprava kolem světa 1937". "Tisk", Zlín 1937. Obsahuje mnoho fotografií.

370,00 Kč

Uspořádání různých oblastí sociální správy,zásady a právní předpisy. Vydalo nakladatelství Portál, Praha 2002.

230,00 Kč

"Nový přístup k zisku, růstu a obnově". Management press, Praha 2007.

130,00 Kč

"Jak využít emoce v marketingové komunikaci". Grada, Praha 2003.

130,00 Kč

Nový výklad liberálních principů spravedlnosti a politické ekonomie. Vydala Academia, Praha 1994.

170,00 Kč

Rozpravy. Vydala Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění 1916.

230,00 Kč

Management Press, Praha 2008. IV. vydání.

170,00 Kč

Soubor právních předpisů týkajících se družstev v republice Československé. V. Linhart, Praha 1935.

330,00 Kč

Katalog