Katalog

Právo/ Ekonomie/ Obchod/ Marketing

Rozpravy. Vydala Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění 1916.

230,00 Kč

Management Press, Praha 2008. IV. vydání.

170,00 Kč

Soubor právních předpisů týkajících se družstev v republice Československé. V. Linhart, Praha 1935.

330,00 Kč

"Průvodce podnikatelským minimalismem". Jan Melvin Publishing, 2010.

Státní nakladatelství politické literatury, Praha 1959. I. vydání.

Aleš Čeněk, Plzeň 2007.

130,00 Kč

"Pohledem (nejen tvůrců) nového občanského zákoníku". Wolters Kluwer, Praha 2013. I. vydání.

"Vývoj - současnost - výhledy." Melandrium, Slaný 2007.

Grada Publishing, Praha 2006.

130,00 Kč

3. přepracované vydání. Linde-Právnická a ekonomické nakladatelství, Praha 2004.

330,00 Kč

1. vydání. Svoboda, Praha 1971.

Sokrates, Ostrava 2003.

130,00 Kč

Computer Press, Brno 2003.

170,00 Kč

Nákladem vrchního jednatelství pro království České c. k. výsadní Assicurazioni Generali v Terstu. C. a k. dvorní knihtiskárna A. Haase v Praze.

330,00 Kč

"Kritická analýza konceptu bezpečnosti Kodaňské školy." Centrum pro studium demokracie a kultury, Brno 2007.

"Analýza stranicko-politických systémů." Portál, Praha 2005.

530,00 Kč

Zaměstnanec, samostatně výdělečně činný, majitel podniku, investor...Který kvadrant je pro vás nejlepší? Pragma, Praha 1999.

130,00 Kč

V prvním půlstoletí svého trvání 1850-1900, k oslavě jejího padesatiletého jubilea. Na konci vevázan Protokol III. řádné veřejné schůze ze dne 27. října 1902. Obchodní a živnostenská komora, Praha 1900.

130,00 Kč

"Tři modely médií a politiky." Portál, Praha 2008.

330,00 Kč

Reader's digest, Praha, 1999.

330,00 Kč

Katalog