Katalog

Právo/ Ekonomie/ Obchod/ Marketing

Nákladem vrchního jednatelství pro království České c. k. výsadní Assicurazioni Generali v Terstu. C. a k. dvorní knihtiskárna A. Haase v Praze.

330,00 Kč

"Kritická analýza konceptu bezpečnosti Kodaňské školy." Centrum pro studium demokracie a kultury, Brno 2007.

170,00 Kč

"Analýza stranicko-politických systémů." Portál, Praha 2005.

530,00 Kč

Portál, Praha 2005.

130,00 Kč

Zaměstnanec, samostatně výdělečně činný, majitel podniku, investor...Který kvadrant je pro vás nejlepší? Pragma, Praha 1999.

130,00 Kč

V prvním půlstoletí svého trvání 1850-1900, k oslavě jejího padesatiletého jubilea. Na konci vevázan Protokol III. řádné veřejné schůze ze dne 27. října 1902. Obchodní a živnostenská komora, Praha 1900.

130,00 Kč

"Tři modely médií a politiky." Portál, Praha 2008.

330,00 Kč

Reader's digest, Praha, 1999.

330,00 Kč

Grada Publishing, Praha 2010.

230,00 Kč

Obec a její organisace, hospodářství, finance, policie, úřednictvo, knihovny, obecní volby, domovské věci, chudinství, zdravotnictví, katastr, lesy, spořitelny, zemská a okresní správa. Právnická knihovna - svazek 30. V. Linhart, Praha 1936.

2. díl. Část I.: Právo obchodní. Část II.: Právo živnostenské a živnostenská práva autorská. Část III.: Sociální pojištění. Česká grafická unie, Praha 1931.

130,00 Kč

Nový výklad liberálních principů spravedlnosti a politické ekonomie. 2. vydání. Academia, Praha 1998.

330,00 Kč

2., přepracované vydání. Academia, Praha 1994.

130,00 Kč

Grada Publishing, Praha 2005.

330,00 Kč

Komentářem a judikaturou opatřená sbírka předpisů vodního a rybářského práva, platného v historických zemích Československé republiky. Z edice: Právnická knihovna. Svazek 40. V. Linhart, Praha 1937.

530,00 Kč

Kniha politické ekonomie. 4 svazky. Komunistické nakladatelství a knihkupectví, Praha 1928.

2700,00 Kč

Grada Publishing, Praha 2006.

130,00 Kč

1. vydání. VŠE, Praha 1991.

170,00 Kč

Katalog