Katalog

Právo/ Ekonomie/ Obchod/ Marketing

"Nový přístup k zisku, růstu a obnově". Management press, Praha 2007.

130,00 Kč

"Jak využít emoce v marketingové komunikaci". Grada, Praha 2003.

130,00 Kč

Nový výklad liberálních principů spravedlnosti a politické ekonomie. Vydala Academia, Praha 1994.

170,00 Kč

Rozpravy. Vydala Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění 1916.

230,00 Kč

Management Press, Praha 2008. IV. vydání.

170,00 Kč

Soubor právních předpisů týkajících se družstev v republice Československé. V. Linhart, Praha 1935.

330,00 Kč

Aleš Čeněk, Plzeň 2007.

130,00 Kč

Grada Publishing, Praha 2006.

130,00 Kč

3. přepracované vydání. Linde-Právnická a ekonomické nakladatelství, Praha 2004.

330,00 Kč

Sokrates, Ostrava 2003.

130,00 Kč

Computer Press, Brno 2003.

170,00 Kč

Nákladem vrchního jednatelství pro království České c. k. výsadní Assicurazioni Generali v Terstu. C. a k. dvorní knihtiskárna A. Haase v Praze.

330,00 Kč

"Analýza stranicko-politických systémů." Portál, Praha 2005.

530,00 Kč

Zaměstnanec, samostatně výdělečně činný, majitel podniku, investor...Který kvadrant je pro vás nejlepší? Pragma, Praha 1999.

130,00 Kč

V prvním půlstoletí svého trvání 1850-1900, k oslavě jejího padesatiletého jubilea. Na konci vevázan Protokol III. řádné veřejné schůze ze dne 27. října 1902. Obchodní a živnostenská komora, Praha 1900.

130,00 Kč

"Tři modely médií a politiky." Portál, Praha 2008.

330,00 Kč

Reader's digest, Praha, 1999.

330,00 Kč

Grada Publishing, Praha 2010.

230,00 Kč

Nový výklad liberálních principů spravedlnosti a politické ekonomie. 2. vydání. Academia, Praha 1998.

330,00 Kč

2., přepracované vydání. Academia, Praha 1994.

130,00 Kč

Katalog