Katalog

Mapy / Atlasy / Průvodce

Ministerstvo pošt a telegrafů v Praze. Nedatováno. Mapa poštovních spojů na Moravě a ve Slezsku. Okresy ředitelstev pošt a telegrafů v Brně a Opavě

400,00 Kč

Speciální mapa Beskyd v němčině

300,00 Kč

Reklamní mapa Československo a Podkarpatská Rus s kalendářem

500,00 Kč

Mapa - Velkoněmecká říše v němčině.

130,00 Kč

Mapa Greigenberg i Pom-Treptow a.d. Rega-Wollin.

130,00 Kč

Odbor klubu KČST v Bystřici pod Hostýnem.

130,00 Kč

Mapa v Němčině: Moravská ostrava, 1928.

500,00 Kč

Historická mapa: Beskydy za protektorátu.

300,00 Kč

Mapa Moravskoslezské Bezkydy, hory Vsacké, Javorníky.

300,00 Kč

Mapa protektorát Čechy a Morava.

230,00 Kč

Kentaur, Praha 1992

230,00 Kč

F. A. Brockhaus, Liepzig, 1876.

230,00 Kč

Velká železniční mapa, samostatně zobrazen ostravsko-karvinský revír. Velmi pěkné, objevuje se málo! Text v němčině. Artaria & Co., Vídeň 1908.

3300,00 Kč

A.Leconte. Editeur Paris. Nomenclature des rues Autobus avec répertoires. Řada map.

130,00 Kč

Karel Riegler a Těšínská župa turistická KČST. 1928.

330,00 Kč

Vydáno k 30. výročí vyvrcholení národně osvobozeneckého boje československého lidu a osvobození Československa Sovětskou armádou.

530,00 Kč

Ottovo nakladatelství, Praha 2003.

330,00 Kč

Lonely Planet Publications, Hawthorn, Australia 1997. Obsahuje fotografie a mapky.

130,00 Kč

Šport, Bratislava 1958. 1. vydání. Text v slovenštině. Obsahuje několik map.

130,00 Kč

Lonely Planet Publications, Footscray, Australia 2002. 1. vydání. Text v angličtině.

130,00 Kč

Šolc a Šimáček, Praha, nedatováno.

330,00 Kč

Automapa Německo cca 1. republika.

230,00 Kč

Automapa Slezsko,Polsko,Česko, cca první republika.

330,00 Kč

Katalog