Katalog

Mapy / Atlasy / Průvodce

Reader's Digest Výběr, Praha 2002. III. vydání.

430,00 Kč

"Pro školy střední, lycea, ústavy učitelské a školy obchodní." 176 map a plánů. 3. vydání. V. Neubert, Praha 1922.

130,00 Kč

Měřítko 1 : 25 000. Přéloha k publikaci VI. sjezdu čsl. inženýrů v Mor. Ostravě 1926. Profil Ostravsko-karvinskými karbonskými vrstvami od západu k východu 1 : 25 000. - Profil z rybnícké pánve přes Ostravu ku Frenštátu. - Situace 1 : 300 000.

830,00 Kč

Reader´s Digest, Praha, 1997.

630,00 Kč

1 : 150 000. Za spolupráce J. Havránka, Dr. Jar. Janky a Dr. K. Kuchaře. Mapový ateliér Ed. Fasta, Praha 1938.

230,00 Kč

(Autem po Čechách, Moravě a Slezsku), 2 díly. Soukup & David, Praha 2012.

330,00 Kč

Olympia, Praha, 1990.

130,00 Kč

Společník cestovatele - průvodce. Euromedia Group - Ikar, Praha 2005.

Turistický průvodce The Rough Guides. 1. vydání. Jota, Brno 2003.

170,00 Kč

Turistický průvodce The Rough Guides. 1. vydání. Jota, Brno 2002.

Francie, Itálie, Německo, Rakousko, Slovinsko a Švýcarsko. Turistický průvodce The Rough Guides. 1. vydání- dotisk. Jota, Brno 2007.

Turistický průvodce. 1. vydání. Jota, Brno 2006.

130,00 Kč

Francie, Itálie, Švýcarsko, Neměcko, Rakousko, Slovinsko. Turistický průvodce The Rough Guides. 1. vydání. Jota, Brno 2003.

Turistický průvodce The Rough Guides. 1. vydání. Jota, Brno 2004.

Turistický průvodce The Rough Guides. 1. vydání. Jota, Brno 2002.

Turistický průvodce The Rough Guides. 1. vydání. Jota, Brno 2002.

Turistický průvodce The Rough Guides. 2. vydání. Jota, Brno 2004.

Turistický průvodce The Rough Guides. 1. vydání. Jota, Brno 2003.

130,00 Kč

Turistický průvodce The Rough Guides. 2. vydání. Jota, Brno 2004.

170,00 Kč

Turistický průvodce The Rough Guides. 1. vydání. Jota, Brno 2003.

170,00 Kč

Turistický průvodce The Rough Guides. 2. vydání. Jota, Brno 2004.

170,00 Kč

Rough guides, Jota, Brno 2004.

170,00 Kč

Katalog