Katalog

Mapy / Atlasy / Průvodce

Reader's Digest Výběr, Praha 2002. III. vydání.

430,00 Kč

"Pro školy střední, lycea, ústavy učitelské a školy obchodní." 176 map a plánů. 3. vydání. V. Neubert, Praha 1922.

130,00 Kč

Měřítko 1 : 25 000. Přéloha k publikaci VI. sjezdu čsl. inženýrů v Mor. Ostravě 1926. Profil Ostravsko-karvinskými karbonskými vrstvami od západu k východu 1 : 25 000. - Profil z rybnícké pánve přes Ostravu ku Frenštátu. - Situace 1 : 300 000.

830,00 Kč

Freytag &Berndt, Praha 2008.

130,00 Kč

Reader´s Digest, Praha, 1997.

630,00 Kč

1 : 150 000. Za spolupráce J. Havránka, Dr. Jar. Janky a Dr. K. Kuchaře. Mapový ateliér Ed. Fasta, Praha 1938.

230,00 Kč

(Autem po Čechách, Moravě a Slezsku), 2 díly. Soukup & David, Praha 2012.

330,00 Kč

Olympia, Praha, 1990.

130,00 Kč

Společník cestovatele - průvodce. Euromedia Group - Ikar, Praha 2005.

Katalog