Katalog

Mapy / Atlasy / Průvodce

"Flächenkolorit mit politischer Gliederung." Sudety a Protektorát! Text německý. Měřítko 1 : 2 000 000. Ravensteins, Frankfurt bez datace.

530,00 Kč

Text v němčině. G. Freytag & Berndt, Lipsko bez datace.

330,00 Kč

"Die Welt Bild und Karte." Text německý. F. U. Brockhaus, Lipsko 1937.

2300,00 Kč

"Průvodce krajským městem." Svaz čs. novinářů, Ostrava 1966.

170,00 Kč

Nákladem Josefa Uhra, Závodu pro mezinárodní dopravu, Praha 1912. Neobsahuje plán Mnichova.

130,00 Kč

Reader's Digest Výběr, Praha 2002. III. vydání.

430,00 Kč

Měřítko 1 : 25 000. Přéloha k publikaci VI. sjezdu čsl. inženýrů v Mor. Ostravě 1926. Profil Ostravsko-karvinskými karbonskými vrstvami od západu k východu 1 : 25 000. - Profil z rybnícké pánve přes Ostravu ku Frenštátu. - Situace 1 : 300 000.

830,00 Kč

Reader´s Digest, Praha, 1997.

630,00 Kč

1 : 150 000. Za spolupráce J. Havránka, Dr. Jar. Janky a Dr. K. Kuchaře. Mapový ateliér Ed. Fasta, Praha 1938.

230,00 Kč

(Autem po Čechách, Moravě a Slezsku), 2 díly. Soukup & David, Praha 2012.

330,00 Kč

Olympia, Praha, 1990.

130,00 Kč

Turistický průvodce The Rough Guides. 1. vydání. Jota, Brno 2003.

170,00 Kč

Turistický průvodce. 1. vydání. Jota, Brno 2006.

130,00 Kč

Turistický průvodce The Rough Guides. 1. vydání. Jota, Brno 2003.

130,00 Kč

Turistický průvodce The Rough Guides. 2. vydání. Jota, Brno 2004.

170,00 Kč

Turistický průvodce The Rough Guides. 1. vydání. Jota, Brno 2003.

170,00 Kč

Rough guides, Jota, Brno 2004.

170,00 Kč

Rough guides, Jota, Brno 2007.

130,00 Kč

Rough guides, Jota, Brno 2007.

130,00 Kč

Rough guides, Jota, Brno 2002.

170,00 Kč

Rough guides, Jota, Brno 2007.

170,00 Kč

Rough guides, Jota, Brno 2005.

170,00 Kč

Rough guides, Jota, Brno 2004.

170,00 Kč

Katalog