Katalog

Cestopisy / Zeměpis

Svojtka, Praha 2004. 1. české vydání.

170,00 Kč

Knižní klub, Praha 2003. 2. vydání.

230,00 Kč

Český geologický úřad k 25. výročí vzniku odvětví čs. geologie, Praha 1985. 1. vydání.

130,00 Kč

Buenos Ayres, 1890. Řada map a vyobrazení. Kniha je ve francouzštině.

830,00 Kč

Petr Dvořáček, Olomouc, 2001. Malá obrazová encyklopedie, 2. doplněné vydání.

130,00 Kč

Jos.R.Vilímek, Praha 1898. Mnoho fotografíí různých míst z Čech a Slovenska z let okolo roku 1898.

730,00 Kč

Časopis Jugoslávie mj. Podkarpatské Rusi, 1932. text chorvatsky.

830,00 Kč

2 díly. Text v němčině. Berlin, Weichert Verlag, bez datace (kolem roku 1900). 2 svazky.

830,00 Kč

Vzdělání lidu, Pardubice 1913. Vzadu tři velké rozkládací mapy.

230,00 Kč

Orbis, Praha 1961. 1. vydání. Obsahuje mnoho ilustrací.

170,00 Kč

Lipsko, nedatováno. Kniha je v němčině, obsahuje mnoho kreseb.

1300,00 Kč

Naše vojsko, Praha 1958. Obsahuje mnoho fotografií.

230,00 Kč

Baset, Praha 2003. 1. vydání.

130,00 Kč

Společnost Přátel Lužice Praha 1933.

130,00 Kč

Československo-lužický spolek, Praha 1931.

130,00 Kč

Aventinum, Praha 1929, 1930.

230,00 Kč

Akcent, Třebíč 2005. 1. vydání.

130,00 Kč

6. vyd., 1. ilustrované, Zemědělské knihkupectví A. Neubert, Praha 1928

170,00 Kč

Aventinum, Praha 1925.

230,00 Kč

Grada, Praha 2014. II. aktualizované a rozšířené vydání.

130,00 Kč

Seatl, 1999. V angličtině.

230,00 Kč

Text v angličtině. Průvodce. Lonely Planet, Victoria 1999. IV. vydání

170,00 Kč

Olympia, Praha 2007.

130,00 Kč

Katalog