Katalog

Cestopisy / Zeměpis

Edv. Grégr, Praha 1897.

170,00 Kč

Mattice lidu, ročník XXVIII, číslo 3. Grégr Praha, 1894.

130,00 Kč

Zlomky života 1904-1928. Obsahuje 40 neotypií podle autorových snímků. Česká grafická Unie a.s. Praha, 1929.

130,00 Kč

Vlastním nákladem. Brno, 1935. Věnování autora.

230,00 Kč

Z potulek po Srbsku a Turecku. Edice Matice lidu, ročník 37, svazek 5. Dr. Ed. Grégr a syn Praha, 1903.

130,00 Kč

Orbis Praha, 1942.

130,00 Kč

Zemědělské knihkupectví, Praha, 1930.

230,00 Kč

Labyrint, 2020.

230,00 Kč

Svojtka, Praha 2012. 1. české vydání.

170,00 Kč

Al.Svojsík, Praha 1913. Obsahuje mnoho fotografií.

330,00 Kč

Ústřední ústav geologický ČSAV, Praha 1989. Obsahuje fotografie, tabulky, mapy.

170,00 Kč

Academia Praha 1987.

130,00 Kč

Fortuna print, Praha, 1993, 1. vydání.

130,00 Kč

Rebo production, Praha, 1996.

230,00 Kč

Alois Svojsík, Praha 1913.Obsahuje mnoho fotografií.

730,00 Kč

Jos. R. Vilímka, Praha, 1891. Pouze 3. svazek, včetně mapy.

330,00 Kč

Ottovo nakladatelství, Praha 2003. České vydání první.

130,00 Kč

Naše vojsko, Praha 1975. 2. vydání. Obsahuje mnoho ilustrací.

130,00 Kč

Svojtka, Praha 1999. Dotisk druhého českého vydání. Obsahuje mnoho foografií. Technika potápění.

130,00 Kč

R. Promberg, Olomouc 1935. Dva svazky: Všeobecný zeměpis; Světový zeměpis.

170,00 Kč

Euromedia Group, 1998.

170,00 Kč

Katalog