Katalog

Staré romány do r. 1948

Přeložil Augustin Spáčil. Ilustroval Věnceslav Černý. 2. vydání. Jos. R. Vilímek, Praha 1928.

130,00 Kč

Román. Úprava od F. Muziky. Aventinum, Praha 1929.

130,00 Kč

„Román o velké cestě Emila Holuba.“ 1. vydání. Ilustrace od Josefa Nováka. Elk, Praha 1945.

130,00 Kč

Román dnešních dívek. Gustav Voleský, Praha 1941.

Dívčí román. Ilustrace od Fr. Horníka. Gustav Voleský, Praha 1934.

Dívčí románek. Ilustrace - Fráňa Smatek. Jan Kobes, Praha-Plzeň bez datace.

130,00 Kč

I. a II. díl. Ústřední dělnické knihkupectví a nakladatelství, Praha 1926.

230,00 Kč

I. a II. díl. Ústřední dělnické knihkupectví a nakladatelství, Praha 1925.

Ilustroval K. V. Muttich. Rudolf Storch, Praha nedatováno.

130,00 Kč

Emil Šolc, Karlín bez datace. Polokožená vazba.

130,00 Kč

Ilustroval F. Horník. Praha 1917.

130,00 Kč

Ilustroval F. Horník. A.Hynek, Praha 1930.

130,00 Kč

Ilustroval Otakar Stibor. 1. vydání. Karel Hloušek, Praha 1947.

130,00 Kč

Ilustrace od Otakara Štáfla. Ústřední nakladatelství a knihkupectví učitelstva československého, Praha 1923.

93,00 Kč

1. díl - Pan student z Těrchové. 2. díl - Od kuruckého důstojníka k zbojnickému kapitánovi. 3. díl - Bohatým bral, chudobným dával. 4. díl - Jánošíkova smrt. Ilustrace od Andreje Kováčika. Kresba na obálce od Zd. Buriana. L. Mazáč, Praha 1938.

170,00 Kč

Ilustroval Oldřich Cihelka. Ústřední nakladatelství, Praha 1936.

83,00 Kč

4 svazky. L. Mazáč, Praha 1934.

5 svazků. Václav Petr, Praha 1939.

Šolc a Šimáček, Praha 1937.

130,00 Kč

Václav Pavlík, Praha 1943.

130,00 Kč

Alois Hynek Knihkupec, Praha bez datace.

130,00 Kč

Ilustroval Zdeněk Burian. Václav Pavlík, Praha 1940.

Ilustroval Josef Vodrážka. L. Mazáč, Praha 1940.

Ilustrace Miloš Novák. 1. vydání. Gustav Volenský, Praha 1944.

130,00 Kč

Katalog