Katalog

Technika / Odborná

1. vydání. Euromedia Group, Praha 2015.

530,00 Kč

6. přepracované vydání. Prometheus, Praha 1995.

170,00 Kč

Moravské Budějovice 1926. Tisk Staré Říše - Florian.

330,00 Kč

1. vydání. Paseka v Praze a Litomyšli, 2003.

170,00 Kč

1. vydání. Mladá fronta, Praha 2003. Obsahuje mnoho vyobrazení.

370,00 Kč

7. nezměněné vydání. Academia, Praha 1984, 3. doplněné vydání. Academia, Praha 1976.

230,00 Kč

1. vydání. SPN, Praha 1983, 1985.

170,00 Kč

2 svazky. SNTL - nakladatelství technické literatury, Praha 1988.

530,00 Kč

2 svazky. Státní pedagogické nakladatelství, Praha, 1986.

330,00 Kč

1. vydání. SNTL, Praha 1974.

230,00 Kč

1. české vydání. Fortuna libri, 2008. Obsahuje mnoho fotografií, grafů.

230,00 Kč

1. vydání. SNTL, Praha 1981. Obsahuje obrázky a tabulky.

130,00 Kč

1. vydání. SNTL, Praha 1980. Obsahuje mnoho obrázků.

170,00 Kč

1. vydání. ČSAV, Praha 1954. Obsahuje náčrty a fotografie.

170,00 Kč

SNTL - Nakladatelství technické literatury, Praha, 1974.

130,00 Kč

SNTL - Nakladatelství technické literatury, Praha, 1981. 2. přepracované vydání.

230,00 Kč

Originální litografie Kamil Lhoták, 155 ilustrací (rytinky, fotografie, nákresy a mapky). 1. vydání. Svoboda Praha, 1948.

1300,00 Kč

Státní nakladatelství technické literatury Praha, 1962.

530,00 Kč

2. upravené a doplněné vydání. Grada Publishing, Praha 2001.

330,00 Kč

Učebnice pro studium i příručka pro technickou praxi s 962 obrázky a 330 vypočtenými příklady. Josef Hokr Praha, 1948.

270,00 Kč

1. vydání. 2 svazky. Chemie cyklických sloučenin, příručka pro studium v chemických laboratořích. Edice Technické příručky, svazek 116 a 138. Práce - vydavatelstvo ROH Praha, 1952.

170,00 Kč

Zboží chemického průmyslu (s dodatkem barvířské praktikum). Česká grafická Unie Praha, 1932.

130,00 Kč

1. vydání. 1. díl - brázdící stroje. Ediční středisko vysoké školy báňské v Ostravě, 1959.

130,00 Kč

Československé stavební závody Praha, 1948.

170,00 Kč

Katalog