Katalog

Technika / Odborná

Ministerstvo zemědělství, Praha 1923. Obsahuje mnoho fotografií a kreseb.

170,00 Kč

Ant. Hajn, Praha 1910. Obsahuje mnoho dobových vyobrazení - balony, vzducholodě aj.

3300,00 Kč

1. vydání. Academia, Praha 1986.

270,00 Kč

Ausgabe 1939. Obsahuje mnoho tabulek.

630,00 Kč

1. vydání. Euromedia Group, Praha 2015.

530,00 Kč

6. přepracované vydání. Prometheus, Praha 1995.

170,00 Kč

Moravské Budějovice 1926. Tisk Staré Říše - Florian.

330,00 Kč

1. vydání. Paseka v Praze a Litomyšli, 2003.

170,00 Kč

1. vydání. Mladá fronta, Praha 2003. Obsahuje mnoho vyobrazení.

370,00 Kč

7. nezměněné vydání. Academia, Praha 1984, 3. doplněné vydání. Academia, Praha 1976.

230,00 Kč

1. vydání. SPN, Praha 1983, 1985.

170,00 Kč

2 svazky. SNTL - nakladatelství technické literatury, Praha 1988.

530,00 Kč

2 svazky. Státní pedagogické nakladatelství, Praha, 1986.

330,00 Kč

1. vydání. SNTL, Praha 1974.

230,00 Kč

1. české vydání. Fortuna libri, 2008. Obsahuje mnoho fotografií, grafů.

230,00 Kč

1. vydání. SNTL, Praha 1981. Obsahuje obrázky a tabulky.

130,00 Kč

1. vydání. SNTL, Praha 1980. Obsahuje mnoho obrázků.

170,00 Kč

1. vydání. ČSAV, Praha 1954. Obsahuje náčrty a fotografie.

170,00 Kč

SNTL - Nakladatelství technické literatury, Praha, 1974.

130,00 Kč

SNTL - Nakladatelství technické literatury, Praha, 1981. 2. přepracované vydání.

230,00 Kč

Originální litografie Kamil Lhoták, 155 ilustrací (rytinky, fotografie, nákresy a mapky). 1. vydání. Svoboda Praha, 1948.

1300,00 Kč

Státní nakladatelství technické literatury Praha, 1962.

530,00 Kč

2. upravené a doplněné vydání. Grada Publishing, Praha 2001.

330,00 Kč

Učebnice pro studium i příručka pro technickou praxi s 962 obrázky a 330 vypočtenými příklady. Josef Hokr Praha, 1948.

270,00 Kč

Katalog