Katalog

Technika / Odborná

Číslo 1 - 12. Ročník V. Práce, Praha 1954.

230,00 Kč

Kovozávody, Frýdlant v Čechách. Hezká typografie. Polygrafia, Praha, bez datace.

230,00 Kč

I.L. Kober, Praha, 1870. 290 dřevorytů v textu. III. díl knihy Kronika práce.

1300,00 Kč

Přehled a učebnice nižší a vyšší matematiky pro technickou praxi s příklady a úkoly pro cvičení. Roh, Praha 1954.

130,00 Kč

S mnoha fotografiemi a technickými nákresy. SNTL a SVTL, Bratislava 1963.

170,00 Kč

SNTL, Praha 1982. 1. vydání.

170,00 Kč

Kování, lisování, metalokeramická výroba. Průmyslové vydavatelství, Praha 1952.

230,00 Kč

Text ve slovenštině. Alfa, Bratislava 1989.

230,00 Kč

Text ve slovenštině. Alfa, Bratislava 1989.

230,00 Kč

Ročník XI., 1932 - 1933, čísla 1-10. Vzdělávací spolek Vesmír, Praha 1932 - 1933.

130,00 Kč

Ročník XIV. 1935 - 1936, číslo 1 - 10. Vzdělávací spolek Vesmír, Praha 1935-1936.

130,00 Kč

I. a II. díl. Jednota českých mathematiků a fysiků, Praha 1921.

170,00 Kč

Spolek posluchačů inženýrství chemie, Praha 1931.

230,00 Kč

Přírodovědecké vydavatelství, Praha 1952. 1. vydání.

230,00 Kč

2 svazky. Československá společnost chemická, Praha 1927 a 1930.

630,00 Kč

12. ročník. Fr. Borový, Praha 1946.

330,00 Kč

Mladá fronta, Praha 1957.

130,00 Kč

Ilustrace Jiří Krátký, Jan Rajchrt a Lad. Sarnovský. Dr. Karolina Kolářová, Praha 1942.

130,00 Kč

Svaz pro spolupráci s armádou, Praha 1954.

230,00 Kč

Návod i učebnice pro praktiky, učně a studenty odborných škol. Práce, Praha 1950.

130,00 Kč

Katalog