Katalog

Technika / Odborná

Příručka pro praxi i učebnice technické konstrukce, sestavená na základě nových výzkumů:ů Dr. Eduard Grégr a syn, Praha 1944.

170,00 Kč

Grafická úprava Jiří Appl. SNTL, Praha 1956.

230,00 Kč

Pro druhý ročník středních odborných učilišť. SNTL, Praha 1984.

230,00 Kč

Práce, Praha 1946.

230,00 Kč

Úsilí Carl von Linda o nízké teploty. Orbis, Praha 1945. 1. vydání.

130,00 Kč

1. díl - brázdící stroje. Ediční středisko vysoké školy báňské v Ostravě, Ostrava 1959. 1. vydání.

230,00 Kč

Americké črty. S vyobrazeními. Jos. R. Vilímek, Praha 1892.

530,00 Kč

Vodárenství, část 3. Obsahuje 8 skládaných příloh. SNTL, Praha 1953. 1. vydání.

230,00 Kč

Obálka Otakar Kovář. Melantrich, Praha 1949.

130,00 Kč

SNTL, Praha 1956. Řada vyobrazení.

130,00 Kč

SNTL, Praha 1964. Mnoho vyobrazení.

230,00 Kč

Modelbauer - Gilde Adam Opel, blíže neurčeno, kde vyšlo, ani rok vydání. Mnoho vyobrazení. Text v němčině.

230,00 Kč

Sestaveno u tel. praporu v Brně v r. 1929. Tiskárna zemského vojenského velitelství, Brno 1929.

230,00 Kč

Zásobování obyvatelstva, průmyslu a zemědělství pitnou a užitkovou vodou. Edice Technický průvodce, svazek 7. SNTL, Praha 1960. 1. vydání.

230,00 Kč

Zboží chemického průmyslu (s dodatkem barvířské praktikum). Česká grafická Unie, Praha 1932.

230,00 Kč

Píša, Brno 1946.

170,00 Kč

SNTL, Praha a Alfa, Bratislava 1988. 1. vydání.

230,00 Kč

Stručný popis jejich výroby, vlastností a užití. Časopis československý drogista, Praha 1908.

330,00 Kč

Věnování autora. Orbis, Praha 1942. Problémy a výsledky moderní astronomie.

330,00 Kč

Dva svazky. Řada schémat a tabulek. Česká matice technická, Řivnáč, Praha 1947 a 1948.

530,00 Kč

2 svazky. Základy techniky krátkých a velmi krátkých vln. Edice Knižnice radiotechniky, svazek 11 a 12. Naše vojsko, Praha 1954. 1. vydání.

430,00 Kč

Komplet 12 čísel, ročník XXX. Radioamatér - česopis pro radiotechniku a obory příbuzné. Orbis, Praha 1951.

530,00 Kč

Komplet 12 čísel, ročník XXIX. Radioamatér - časopis pro radiotechniku a obory příbuzné. Orbis, Praha 1950.

530,00 Kč

Katalog