Katalog

Poezie

Faksimile původního rukopisu z roku 1836. F. Šimáček, Praha 1916.

230,00 Kč

Mladá fronta, Praha, 1965.

530,00 Kč

Atlantis, Brno 2003.

170,00 Kč

Odeon, Praha 1984.

130,00 Kč

Nakladatel L.Janů, Praha 1935. Věnování autora.

130,00 Kč

Krajské nakladatelství, Ostrava 1963. 1. vydání.

SFINX, Praha 1941. Ilustrace Jan Zrzavý.

970,00 Kč

Nakl. Jan Svátek, Praha 1923. S úvodem a poznámkami Fr. Šimka.

130,00 Kč

Typografie Karel Svolinský. Nakladatelství J.Otto, Praha 1931.

130,00 Kč

Melantrich, Praha 1983. "Výbor z veršů předčasně zesnulých českých básníků"

130,00 Kč

Kropáč, Kucharský, Praha 1941 Dřevoryty Hanzl..

230,00 Kč

Československý spisovatel, Praha 1978.

170,00 Kč

Klub Československých turistů ve Slezské Ostravě, 1937. Podpis autora.

230,00 Kč

Vyšlo nákladem revue Řád, Praha 1933. Reprodukce dřevorytu Erica Gilla.

230,00 Kč

Verše z let 1966-1967. Nakladatelství Československý spisovatel, Praha 1970.

130,00 Kč

Sleduje tvůrčí osobnost Františka Hrubína. Vydavatelství Host, Brno 2011.

170,00 Kč

Nakladatelství Lidové noviny, Praha 1999. Edice Česká knižnice.

230,00 Kč

Výbor ze "Stébel trávy", vybral a přeložil Pavel Eisner. Vydal Jaroslav Podroužek, Praha, 1945.

130,00 Kč

Nakladatelství Lidové noviny, Praha 1999. Edice Česká knižnice.

230,00 Kč

Sebrané spisy, svazek V. Ilustrace Bohuslav Reynek. Vydal Odeon, Praha 1982..

530,00 Kč

Revolver Revue, Praha 2007.

130,00 Kč

Frontispice Ludmila Macešková. Obálka Jitka Vrbová. Vyšehrad, Praha 1971. 1. vydání.

130,00 Kč

1. vydání. Poezie 1940-1943. Nakladatelství Symposion Praha 1947.

130,00 Kč

Litografie Antonín Strnadel. Vydala knihtiskárna Václav Kotek ve Znojmě 1948.

130,00 Kč

Petrov, Brno 1992. II. vydání.

230,00 Kč

Katalog