Katalog

Obálky / Typo do 40. let

Kvasnička a Hampl, Praha 1928. Úprava a obálka Adolf Hoffmeister.

130,00 Kč

Maják, odbor SDD, Plzeň nedatováno. Hezká obálka.

230,00 Kč

Kubašta, rozkládací betlém.

330,00 Kč

Družstvo Moravského kola spisovatelů v Brně, Brno 1944. Typografická úprava Antonín Jero.

130,00 Kč

Družstvo Moravského kola spisovatelů, Brno 1947. 2. vydání. Obálku navrhl Eduard Milém.

130,00 Kč

Ot. Štorch-Marien, Praha 1925. Obálku navrhl Teige a Mrkvička.

230,00 Kč

Vyšehrad, Praha 1946. 2. vydání. Obálka - Emanuel Frinta.

130,00 Kč

Jindř. Bačkovský, Praha 1934. Pěkná typografická obálka.

230,00 Kč

Rudolf Schütz, Praha 1946. Obálku, titulní list a rytinu na vazbu provedla Toyen. 3. vydání. 2 svazky.

130,00 Kč

Václav Petr, Praha 1948. 1. vydání. Obálka Miroslav Kouřil.

130,00 Kč

Edvard Fastr, Praha 1940. Obsahuje mnoho ilustrací.

930,00 Kč

Fr. Borový, Praha 1943. Ilustrace Kamil Lhoták.

130,00 Kč

Fr. Borový, Praha 1922. Obálka V. Špála.

130,00 Kč

Odeon, Praha 1925. Vevázaná obálka od K. Teige.

130,00 Kč

Obálka Miroslav Kouřil. Knihovna divadelního prostoru, svazek 8. Ústav pro učebné pomůcky, Praha 1946.

230,00 Kč

Obálka Josef Lada. S podpisem autora. Nakladatelství knih Karla Viky, Praha nedatováno.

170,00 Kč

Ilustrace Toyen. Symposion, Praha 1935.

130,00 Kč

Rozkládací betlém Vojtěcha Kubašty. Pěkný stav uvnitř.

2300,00 Kč

Ot. Štorch - Marien, Praha 1927

130,00 Kč

Fr. Borový, 1947

130,00 Kč

4. vyd., Melantrich, Praha 1937.

130,00 Kč

Nakladatelství V. Škubal, Praha 1947. Obálka Zdeněk Rossmann.

130,00 Kč

Symposion, Praha 1933. Úprava knihy Toyen.

170,00 Kč

Družstevní práce, Praha 1930. Obálku a vazbu navrhl Ladislav Sutnar.

130,00 Kč

"Život, láska a smrt básníka P. B. Shelleyho". Odeon, Praha 1926. II. vydání. Titulní list podle návrhu K. Teigeho, obálka J. Jelínek.

230,00 Kč

Katalog