Katalog

Obálky / Typo do 40. let

Evžen,K.Rosendorf, Praha 1929. 2. vydání.

530,00 Kč

Rudolf Kmoch, Praha, 1941. Obálku v duchu avangardy navrhl Josef Ficenec.

130,00 Kč

Fr.Borový, Praha, 1947. Obálka A. Hofmeister.

130,00 Kč

Zátiší, Praha 1920. Obálka a scény Vlastislav Hofman.

330,00 Kč

Alois Hynek,Praha 1946. Obálka Jiří Trnka.

170,00 Kč

Družstvo Moravského kola spisovatelů, Brno 1936. Hezká obálka.

330,00 Kč

Vydavatelstvo Družstevní práce, Praha 1931.

130,00 Kč

Odeon, Praha 1927. Obálka J. Jelínek.

130,00 Kč

Moravia-Press, Brno, 1930.

230,00 Kč

Cyrillo-Methodějská Knihtiskárna a Nakladatelství, Praha 1948. Obálka Josef Lada.

130,00 Kč

Kvasnička a Hampl, Praha 1928. Úprava a obálka Adolf Hoffmeister.

130,00 Kč

Maják, odbor SDD, Plzeň nedatováno. Hezká obálka.

230,00 Kč

Kubašta, rozkládací betlém.

330,00 Kč

Družstvo Moravského kola spisovatelů v Brně, Brno 1944. Typografická úprava Antonín Jero.

130,00 Kč

Družstvo Moravského kola spisovatelů, Brno 1947. 2. vydání. Obálku navrhl Eduard Milém.

130,00 Kč

Ot. Štorch-Marien, Praha 1925. Obálku navrhl Teige a Mrkvička.

230,00 Kč

Vyšehrad, Praha 1946. 2. vydání. Obálka - Emanuel Frinta.

130,00 Kč

Jindř. Bačkovský, Praha 1934. Pěkná typografická obálka.

230,00 Kč

Rudolf Schütz, Praha 1946. Obálku, titulní list a rytinu na vazbu provedla Toyen. 3. vydání. 2 svazky.

130,00 Kč

Václav Petr, Praha 1948. 1. vydání. Obálka Miroslav Kouřil.

130,00 Kč

Edvard Fastr, Praha 1940. Obsahuje mnoho ilustrací.

930,00 Kč

Fr. Borový, Praha 1943. Ilustrace Kamil Lhoták.

130,00 Kč

Fr. Borový, Praha 1922. Obálka V. Špála.

130,00 Kč

Odeon, Praha 1925. Vevázaná obálka od K. Teige.

130,00 Kč

Obálka Miroslav Kouřil. Knihovna divadelního prostoru, svazek 8. Ústav pro učebné pomůcky, Praha 1946.

230,00 Kč

Katalog