Katalog

Esoterika / Alternativa / Východní nauky / Léčitelství

Rituály, náboženství, filozofie. S mnoha fotografiemi. Knižní klub, Balios, Praha 2000.

130,00 Kč

Družina literární a umělecká, Olomouc 1923.

130,00 Kč

Výklad nauky spiritistické. Hejda a Tuček, Praha bez datace.

330,00 Kč

Vytiskly Lidové závody tiskařské a nakladatelské, Olomouc 1933.

130,00 Kč

Text v angličtině. Rider & co, London bez datace.

330,00 Kč

Poselství grálu I, II, III. 3 svazky. Alexander Bernhardt, Vomperberg, Tirol 1967.

830,00 Kč

Útržek deníku z cesty po Japonsku. Ilustrace Kadživara Hisako. Zemědělské knihkupectví A. Neubert, Praha 1928.

230,00 Kč

Edice Škola do kapsy, svazek 36. Josef Hokr, Praha 1947.

230,00 Kč

Originální rukopis neznámého autora. Bez datace.

1300,00 Kč

B. M. Klika, Praha 1927.

130,00 Kč

Nevyskytuje se. Meziválečné duchovní články revue pro esoterní chápání života a kultury. Trigon, Praha 1995. 1. vydání.

530,00 Kč

Základní informace zahrnující teorii makro i mikrokosmu, pythagorejské a kabalistické spekulace, teorii i praxi alchymie jakožto Královského umění. Trigon, Praha 1990.

430,00 Kč

Patnáct traktátů o filosofickém kamenu dávného šlechtice a filosofa Lambsprincka. Podle vydání z roku 1678. Trigon, Praha 1993.

230,00 Kč

Vilímek, Praha 1924.

230,00 Kč

B. Kočí, Praha bez datace.

530,00 Kč

Jak poznávat lidi. Edvard Fastr, Praha 1948.

230,00 Kč

Myšlenky a podněty k sebevědomí. A. Hubínek, Nové právnické knihkupectví antikvriát a nakladatelství, Praha bez datace.

130,00 Kč

Zmatlík a Palička, Praha bez datace. Obsahuje další svazky: Sezemský, Karel:O lidském magnetismu, jeho účinky, jevy a léčba. Nová Paka 1914. Kardek, Alan: Co je spiritismus. Sezemský, Nová Paka, bez datace.

830,00 Kč

Díl třetí. Edice Spirit, kterou vydával Karel Sezemský. Sezemský, Nová Paka 1931.

730,00 Kč

Kočí, Praha 1931. U příležitosti schůze Společnosti pro psychická studia v Ženevě 24. a 26.1. 1931.

130,00 Kč

Díl 2. Upravil K. Sezemský. Sezemský, Nová Paka 1930.

730,00 Kč

Podle kriticky upraveného textu hebrejského přeložil Josef Heger. Edice Akord, svzaek 36. Edice Akord, Brno 1946, 1. vydání.

97,00 Kč

Katalog