Katalog

Esoterika / Alternativa / Východní nauky / Léčitelství

Myšlenky a podněty k sebevědomí. A. Hubínek, Nové právnické knihkupectví antikvriát a nakladatelství, Praha bez datace.

130,00 Kč

Zmatlík a Palička, Praha bez datace. Obsahuje další svazky: Sezemský, Karel:O lidském magnetismu, jeho účinky, jevy a léčba. Nová Paka 1914. Kardek, Alan: Co je spiritismus. Sezemský, Nová Paka, bez datace.

830,00 Kč

Díl třetí. Edice Spirit, kterou vydával Karel Sezemský. Sezemský, Nová Paka 1931.

730,00 Kč

Kočí, Praha 1931. U příležitosti schůze Společnosti pro psychická studia v Ženevě 24. a 26.1. 1931.

130,00 Kč

Díl 2. Upravil K. Sezemský. Sezemský, Nová Paka 1930.

730,00 Kč

Podle kriticky upraveného textu hebrejského přeložil Josef Heger. Edice Akord, svzaek 36. Edice Akord, Brno 1946, 1. vydání.

97,00 Kč

Exegetická studie k OS 1 a 3. Jednota katolického duchovenstva Arc. Olomoucké, Přerov 1936.

130,00 Kč

Obsahuje černobílé fotografie. Šmejc a spol, Jičín 1931.

130,00 Kč

B. Svoboda, Praha 1937.

130,00 Kč

2 svazky. Odeon, Praha 1981, 1. vydání.

330,00 Kč

Grafoprint-Neubert, Praha 1997, 1. vydání.

230,00 Kč

Podivuhodná historie života Konfuciova. Grafická úprava, obálka a vazba Bohumil Trita. Aventinum, Praha 1949.

170,00 Kč

Ilustrace Viktor Dobrovolný. Josef Hokr, Praha 1945.

170,00 Kč

Jos. R. Vilímek, Praha 1925. Edice Spisy O. Swett Mardena.

230,00 Kč

Jos. R. Vilímek, Praha 1925. Edice Spisy O. Swett Mardena.

230,00 Kč

Úprava Cyril Bouda. Alois Srdce, Praha 1922.

230,00 Kč

Behandlung durch Akupunktur und Massage. Kopie. 2. díl. Text v němčině. Mnoho obrázků. Kopie datována 1975.

530,00 Kč

Text v italštině. Casa editrice Italo-Cino-Giaponese, Napoli 1917.

170,00 Kč

Gesunde Nerven, ein fester Wille und Lebensfreude. Text v němčině. Kreusch, Berlin 1922.

430,00 Kč

K dějinám prostonárodní literatury. E. Šolc, Praha 1918.

230,00 Kč

Katalog