Katalog

Esoterika / Alternativa / Východní nauky / Léčitelství

Obálka a typografie Roman Karpaš. Dialog, Praha 1990. 1. vydání.

230,00 Kč

Legendární děj. Vaněk a Votava, Praha bez datace. Knihovna pro duševní studia.

130,00 Kč

Spiritistický časopis věnovaný záhadám duševním. Ročník 1933: 12 čísel. Ročník 1934: 12 čísel. K. Sezemský, Nová Paka 1933-1934.

1300,00 Kč

Sfinx, Praha 1921. Vyšlo jako I. svazek edice Moderní lidoznalství. Druhé doplněné vydání. Obsahuje 64 ilustračních fotografií.

330,00 Kč

Nakladatel J.R.Vilímek, Praha. Nedatováno.

130,00 Kč

Spiritický časopis věnovaný záhadám duševním. 12 čísel v ročníku V. 12 čísel v ročníku VI. Nová Paka, 1905 - 1906.

2300,00 Kč

Časopis společností pro kulturní styky s Orientem. Ročník I. Konvolut 4 čísel. Orintální ústav, Praha bez datace.

130,00 Kč

Gesunde Nerven, ein fester Wille und Lebensfreude. Text v němčině. Kreusch, Berlin 1922.

430,00 Kč

Ústřední učitelské nakladatelství a knihkupectví, Praha 1942.

230,00 Kč

B. Svoboda, Praha 1937.

130,00 Kč

Vazba a frontispice Jan Černý. J. Šnajdr, Kladno 1947.

130,00 Kč

Vazba a úprava František Muzika. Fr. Borový, Praha 1947. Svazek č. 13 z edice Století přerodu.

170,00 Kč

Objevitelské výpravy. Ilustrace Sven Hedin. Orbis, Praha 1943.

330,00 Kč

Mnoho obrázků. ELK, Praha 1941.

130,00 Kč

Patnáct minut denní práce pro zdraví. A. Neubert, Praha 1930.

230,00 Kč

1. vydání. Družstevní práce, Praha 1947.

130,00 Kč

Podivuhodná historie života Konfuciova. Grafická úprava, obálka a vazba Bohumil Trita. Aventinum, Praha 1949.

170,00 Kč

Mnoho obrázků. Obálka Bohumil Trita. O. Štorch-Marien, Praha 1949. Svazek č. 2 z edice Aventinská knihovna životopisů a životopisných románů.

230,00 Kč

Čin, Praha 1941. Svazek č. 2 z edice Knihy pro život.

130,00 Kč

Eminent, Praha nedatováno.

130,00 Kč

VODNÁŘ, Praha 2003.

130,00 Kč

Průvodce po posvátných místech. 1. díl - Káhira, Gíza a pyramidová pole. 2. díl - Údolí Nilu, Sinaj a pouštní oázy. Eminent, Praha 2004-2006.

330,00 Kč

Úprava Cyril Bouda. Alois Srdce, Praha 1922.

230,00 Kč

Trigon, Praha 1991.

430,00 Kč

Katalog