Katalog

Literární věda / Jazyky

Torst, Praha 2002. 2. rozšířené vydání.

430,00 Kč

Akropolis, Praha 2006. 1. vydání.

230,00 Kč

Melantrich, Praha 1995. 1. vydání.

130,00 Kč

DharmaGaia, Praha 2005. 1. vydání. 2. svazek.

130,00 Kč

Host, Brno 2013. 1. vydání. Věnování autora.

170,00 Kč

Nákladem České grafické unie, Praha 1948. 16. vydání.

330,00 Kč

Koniasch Latin Press, Praha 2008. 2. revidované a doplněné vydání.

830,00 Kč

Koniasch Latin Press, Praha 2004. 2. revidované a doplněné vydání.

630,00 Kč

Oikoymenh, Praha 2005. 1. vydání.

330,00 Kč

2 svazky. Plus Dodatky k učebnici klasické japonštiny. Karolinum, Praha 2022.

230,00 Kč

Host Brno, 2006. 1. vydání.

330,00 Kč

Academia, Praha 2000. Dotisk 1. vydání. 5 svazků.

1300,00 Kč

Votobia, Olomouc, 1998.

270,00 Kč

SPN, Praha 1974. 1. vydání.

230,00 Kč

Vokno, Praha 1990. Číslo 19.

130,00 Kč

Periplum,družstvo nakladatelů, Olomouc. Nedatováno. 1. souborné vydání.

170,00 Kč

Academia, Praha 1986. 1. vydání. 3 svazky.

530,00 Kč

Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2010.

130,00 Kč

Triáda, Praha 2002. 1. vydání.

170,00 Kč

Katalog