Katalog

Literární věda / Jazyky

21 svazků: 1.-3., 5.-22. Chybí svazek č. 4 - zřejmě nebyl vydán (chybí i soupisu UČL AV ČR) Melantrich, Praha 1948-1997.

930,00 Kč

(Výběr z 33 1/2 čísel časopisu. Uspořádal Petr Kabeš za spolupráce Jaroslava Kořána a Dušana Karpatského), Gallery, 2009.

630,00 Kč

Barrister & Principal, Brno 2005.

130,00 Kč

Torst, Praha 2013.

330,00 Kč

(O životě a díle Bohumila Hrabala), Mladá Fronta, Praha 1997. I. vydání.

93,00 Kč

Torst, Praha 2000.

170,00 Kč

Odeon, Praha 1969. I. vydání.

230,00 Kč

Mladá Fronta, Praha 2000. (Zápisníky III: březen 1951-prosinec 1959)

130,00 Kč

Památník národního písemnictví, Praha 2002.

130,00 Kč

Karolinum, Praha, 2010. I. vydání.

130,00 Kč

Karolinum, Praha, 2004. I. vydání.

130,00 Kč

Triáda, Praha, 2002.

130,00 Kč

Oba díly. Melantrich, Praha 1998.

230,00 Kč

Herrmann a synové, Praha, 2002.

Odeon, Praha, 1988. 1. vydání.

130,00 Kč

Herrmann & synové, Praha, 1999.

130,00 Kč

Groove Press, New York, 2006. 1. vydání. Svazek I. - Murphy, Watt, Mercier, Camier. Svazek II.- Molloy, Malone Dies, The Unnamable, How It Is,

530,00 Kč

Votobia, Olomouc 2001.

130,00 Kč

Památce 100. výročí básnikovy smrti vydali čeští germanisté. Státní nakladatelství, Praha 1932.

230,00 Kč

Lidové noviny, Praha 1996.

130,00 Kč

Česká literatura od počátku k dnešku. Od roku 1945 do současnosti - 2. polovina 20. století. Lidové noviny, Praha 2001.

230,00 Kč

Katalog