Katalog

Literární věda / Jazyky

Makropulos, Praha 1996. 1. vydání.

170,00 Kč

Lidové noviny, Praha 1992.

270,00 Kč

Atlantis, Brno 1995. 1. vydání dotisk

130,00 Kč

Orbis, Praha 1935.

130,00 Kč

Československý spisovatel, Praha 1967. 1. vydání.

130,00 Kč

Atlantis, Brno 1994. 2. vydání.

170,00 Kč

Akropolis, Praha, 2009. 1. vydání.

130,00 Kč

Odeon, Praha 1970. 1. vydání.

170,00 Kč

Občanské sdružení Verbum a Matice slezská v Opavě, 2001. 1. vydání. Dedikace autora.

130,00 Kč

Akropolis, Praha 2003. 3. vydání (v Akropolis 1.)

130,00 Kč

Triada, Praha 2005. 1. vydání.

170,00 Kč

Herrmann & synové, Praha 1999.

230,00 Kč

Odeon, Praha 1966. 1. vydání.

230,00 Kč

Torst, Praha 1998. 1. vydání.

430,00 Kč

H&H, Jinočany 1993. 1. vydání.

130,00 Kč

H&H, Jinočany 1999. 1. vydání.

130,00 Kč

Host, Brno 2011. 1. vydání. Dedikace autorky.

130,00 Kč

H&H, Jinočany 1997. 1. vydání.

270,00 Kč

Ze série České myšlení, svazek 12.. Melantrich, Praha 1985. 1. vydání. Český literární esej z přelomu 19. a 20. století.

130,00 Kč

Svazky úvah a studií. Nakladatel Václav Petr, Praha 1940.

130,00 Kč

Nákladem České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, Praha 1897.

230,00 Kč

Praha 1909, 2. vydání. polokožená vazba

230,00 Kč

Katalog