Katalog

Literární věda / Jazyky

2 originální fotografie básníka Vladimíra Holana - novější tisk z negativu na fotonet. Papír fujicolor.

5300,00 Kč

1. vydání. Československý spisovatel, Praha 1969.

130,00 Kč

Edice Ypsilon, svazek 6. Mladá fronta, Praha 1969.

170,00 Kč

Výbor z díla 1, Studie z dvacátých let. Československý spisovatel, Praha 1966.

730,00 Kč

1. vydání. Host, Brno ve spolupráci s Ostravskou univerzitou, 2004.

170,00 Kč

Umělecká beseda svým členům na rok 1917. Obrazy na text Karlem Jaromírem Erbenem. Dřevo kreslil Josef Manes. Otisk vydání z roku 1861. 2 výtisky.

230,00 Kč

Edice Knihovna sboru pro výzkum Slovenska a Podkarpatské Rusi při Slovanském ústavu v Praze, číslo 4. Obálka vevázaná uvnitř. Orbis Praha, 1932.

130,00 Kč

Ročník 4. Fr. Borový Praha, 1941.

270,00 Kč

2 svazky. Ročník 30, kniha LX. a LXI. Vladimír, S. Čech, Praha 1908.

170,00 Kč

2 svazky. Sebrané spisy Boženy Němcové, svazek XII. a XIII. Jan Laichter Praha, 1912 a 1914.

430,00 Kč

2 svazky. Čsl. spisovatel Praha, 1964 a 1969.

130,00 Kč

Laichter, Praha 1902. Dílu III. část 1.

130,00 Kč

Nakladatelství Václav Petr Praha, 1942. Obálka Jaroslav Šváb.

130,00 Kč

2 svazky. Obálky Miloslav Fulín. Odeon Praha. 1989.

170,00 Kč

Edice Dějiny literatur, svazek 5. 1. vydání. Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění Praha, 1960.

130,00 Kč

List knižní a bibliografické informace. Ročník XXI.. 12 čísel. Vevázán ročník XXII.. 12 čísel. A. Neubert Praha, 1940-41.

130,00 Kč

Doslov a ediční poznámka Petr Holman. 1. vydání. Host Brno, 2004.

270,00 Kč

Dva svazky, polokožené vazby. Borový Praha, 1937.

170,00 Kč

Votobia Olomouc a Ústav pro regionální studia OU Ostrava v roce 2001.

130,00 Kč

Klub Mladá Poezie Praha, 1969-1971. 1969 - všech 7 čísel 1970 - chybí čísla 3,4 1981 - č. 2, 3, 4, 6

1700,00 Kč

Katalog