Katalog

Literární věda / Jazyky

"Eliot, Joyce, Woolfová, Lawrence". Torst, Praha 1995.

230,00 Kč

"Zobrazení skutečnosti v západoevropských literaturách". Mladá fronta, Praha 1998. II. vydání.

"Memoáry o řemesle". Pavel Dobrovský / Beta, Praha 2015. III. vydání.

170,00 Kč

"Průvodce po kultovním románu". Volvox globator, Praha 1999.

170,00 Kč

Nevyskytuje se! Kapitoly z literární tematologie. H&H, Praha 1997.

"Kniha o češtině". Jaroslav Podroužek, Praha 1946.

6 dílů. Revue zahraničních literatur. SNKLHU, Praha 1960.

130,00 Kč

6 dílů. Revue zahraničních literatur. SNKLHU, Praha 1956.

130,00 Kč

Podpis překladatele - Ferdinanda Stiebitze. SNKLHU, Praha 1954-1957. 1. vydání.

230,00 Kč

2 svazky. Československý spisovatel, Praha 1951.

130,00 Kč

Šest svázaných čísel - celý ročník (jednotlivá čísla lze odepnout). SNKLHU, Praha 1959.

130,00 Kč

Šest svázaných čísel - celý ročník (jednotlivá čísla lze odepnout). SNKLHU, Praha 1957.

130,00 Kč

Torst, Praha 1999.

130,00 Kč

Pulchra, Praha 2009.

130,00 Kč

Books and Cards, Praha 2010. Spisy Josefa Škvoreckého - spisy 39 korespondence 3.

Nakladatelství Lidové noviny, Praha 1995. I. vydání.

7 mapových příloh. Čs. akademie věd, Praha 1955.

230,00 Kč

1. díl - Starší česká literatura. 2. díl - Literatura národního obrození. 3. díl - Literatura druhé poloviny devatenáctého století. Čs. akademie věd, Praha 1959.

330,00 Kč

3. díl - Skladba. Academia, Praha 1987.

230,00 Kč

Herrmann a synové, Praha 1999.

330,00 Kč

H&H, Jinočany 1995. II. rozšířené vydání.

Odeon, Praha 1966.

170,00 Kč

"Eliot, Joyce, Woolfová, Lawrence." Torst, Praha 1995.

Katalog