Katalog

Literární věda / Jazyky

7 mapových příloh. Čs. akademie věd, Praha 1955.

230,00 Kč

1. díl - Starší česká literatura. 2. díl - Literatura národního obrození. 3. díl - Literatura druhé poloviny devatenáctého století. Čs. akademie věd, Praha 1959.

330,00 Kč

3. díl - Skladba. Academia, Praha 1987.

230,00 Kč

Herrmann a synové, Praha 1999.

330,00 Kč

H&H, Jinočany 1995. II. rozšířené vydání.

Odeon, Praha 1966.

170,00 Kč

"Eliot, Joyce, Woolfová, Lawrence." Torst, Praha 1995.

330,00 Kč

"Dějiny americké literatury." Mladá fronta, Praha 1997.

230,00 Kč

Fonetika, fonologie, morfonologie a morfemika a tvoření slov. Academia, Praha 1986.

330,00 Kč

Torst, Praha 1995.

170,00 Kč

3 svazky - 1., 2. a 3. díl. Akropolis, Praha 2008.

930,00 Kč

Atlantis, Brno 1992. II. rozšířené vydání.

170,00 Kč

Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, Praha 1956.

130,00 Kč

1. vydání. Paseka, Praha - Litomyšl 1995.

330,00 Kč

"Přednášky Praha-Bratislava." Karolinum, Praha 1995.

1. svazek - H-J. 2. svazek K-L. Academia, Praha 1993. 1. vydání.

230,00 Kč

Atlantis, Brno 2008.

130,00 Kč

"Od Štrasburských přísah od Sartrova pohřbu". Host, Brno 2006.

170,00 Kč

21 svazků: 1.-3., 5.-22. Chybí svazek č. 4 - zřejmě nebyl vydán (chybí i soupisu UČL AV ČR) Melantrich, Praha 1948-1997.

930,00 Kč

(Výběr z 33 1/2 čísel časopisu. Uspořádal Petr Kabeš za spolupráce Jaroslava Kořána a Dušana Karpatského), Gallery, 2009.

630,00 Kč

Katalog