Katalog

Literární věda / Jazyky

Koniasch Latin Press, Praha 2008. 2. revidované a doplněné vydání.

830,00 Kč

Koniasch Latin Press, Praha 2004. 2. revidované a doplněné vydání.

630,00 Kč

Oikoymenh, Praha 2005. 1. vydání.

330,00 Kč

Rubico, Olomouc 1998. 1. vydání.

230,00 Kč

2 svazky. Plus Dodatky k učebnici klasické japonštiny. Karolinum, Praha 2022.

230,00 Kč

Host Brno, 2006. 1. vydání.

330,00 Kč

Academia, Praha 2000. Dotisk 1. vydání. 5 svazků.

1300,00 Kč

Votobia, Olomouc, 1998.

270,00 Kč

Odeon, Praha 1926.

230,00 Kč

SPN, Praha 1974. 1. vydání.

230,00 Kč

Vokno, Praha 1990. Číslo 19.

130,00 Kč

Periplum,družstvo nakladatelů, Olomouc. Nedatováno. 1. souborné vydání.

170,00 Kč

Academia, Praha 1986. 1. vydání. 3 svazky.

530,00 Kč

Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2010.

130,00 Kč

Triáda, Praha 2002. 1. vydání.

170,00 Kč

Host, Brno 2010. 1. vydání.

170,00 Kč

Literární archiv. Sborník Národního písemnictví, Praha 2006.

130,00 Kč

Karolinum, Praha 2016. 1. vydání.

170,00 Kč

Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha 2006. 1. vydání.

130,00 Kč

Torst, Praha 1999. 1. vydání.

170,00 Kč

Katalog