Katalog

Literární věda / Jazyky

Československý spisovatel, Praha 1964. Konvolut čísel, různé ročenky - 13 ks.

530,00 Kč

KNV, Ostrava, 1961-1962. 6 čísel.

130,00 Kč

Emil Šolc, Praha 1912. Ilustrace Adolf Kašpar.

130,00 Kč

Akademie věd, Praha 1924.

130,00 Kč

Melantrich, Praha 1912.

130,00 Kč

J. Otta, Praha 1903.

130,00 Kč

Text český a německy. 1. vyd., Nakladatel Alois Hynek, Knihkupec, Praha 1911.

330,00 Kč

Woolfová, Plathová, Kaneová. Academia, Praha 2009.

130,00 Kč

Litografie Vladimír Mašek, Spolek českých bibliofilů, Praha 1937.

130,00 Kč

Oykomenh, Praha 2005. 1. vyd.

330,00 Kč

Čin, tiskové a nakl. družstvo, Praha 1940.

330,00 Kč

Matice česká, Praha 1881.

130,00 Kč

Kritická biografie Jacka Kerouacka, Votobia, Olomouc 1996.

230,00 Kč

Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2008.

430,00 Kč

Lidové noviny, Praha 1990.

130,00 Kč

Československá akademie věd, Praha 1957. I. vydání.

330,00 Kč

II. ročník, 10 čísel, 1956-57.

430,00 Kč

Katalog