Katalog

Literární věda / Jazyky

Měsíčník pro literaturu, umění a kritiku. Ročník VII.. Svaz československých spisovatelů, Brno 1960.

430,00 Kč

Česká literatura od počátku k dnešku. Od počátků do raného obrození - 9. století - 1. třetina 19. století. Lidové noviny, Praha 2000.

230,00 Kč

Lidové noviny, Praha 1998.

130,00 Kč

Rubico, Olomouc 2005.

170,00 Kč

Jota,Brno 1994.

130,00 Kč

Sleduje tvůrčí osobnost Františka Hrubína. Vydavatelství Host, Brno 2011.

170,00 Kč

Svazek první. Slovanský ústav, Praha 1931

130,00 Kč

"Měsíčník pro literaturu, umění a kritiku". Svázaný ročník VI. Svaz československých spisovatelů, Brno 1959.

270,00 Kč

Texty v ruštině a češtině. Komentované texty ke studiu dějin starší ruské literatury a vývoje ruského jazyka. Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1989.

130,00 Kč

Obsahuje renesanční nápisovou a rukopisnou latinku, renesanční písma ornamentální apod. Vydalo Státní nakladatelství krásné literatury, Praha 1958.

930,00 Kč

Votobia, Olomouc 1998.

270,00 Kč

ISV, Praha 2000. II. přepracované vydání.

170,00 Kč

Votobia / Ústav pro regionální studia Ostravské univerzity, Olomouc 2001.

170,00 Kč

Votobia, Olomouc 1996.

170,00 Kč

1. svazek: Sborník příspěvků z mezinárodní konference Praha 2003 (příspěvky v různých jazycích). 2. svazek: Francis J. Thompson: Dobrowsky and the Slavonic Bible: A Companion Volume to the Proceedings of the International Conference (text v angličtině). Slovanský ústav AV ČR, Praha 2004.

230,00 Kč

Největší pozornost zaměřil autor na 50. léta. Obsahuje černobílé fotografie známých osobností a kondolence k úmrtí básníka. Příloha CD s nahrávkami F. Halase. Vydal Filip Tomáš - Akropolis, Praha 2005.

330,00 Kč

Velká encyklopedie obsahuje atlas světa, technické nákresy apod. Vydal Random House, New York bez datace.

630,00 Kč

Torst, Praha 1998.

230,00 Kč

Řecko-česky - "základem text vydání Králova, Praha, Storch. 1902, Druhé vydání". České lidové knihkupectví a antikvariát Josef Springer, Praha 1911.

130,00 Kč

Obsahuje ilustrace a kresby, např. Lhoták, Brychta, Válová. V knize jsou také krátké povídky a básně známých autorů. nedatováno.

330,00 Kč

Katalog