Katalog

Příroda /Hory/ Myslivost

Brehmův život zvířat, díl 3. Nakladatelství J. Otto v Praze, 1926.

330,00 Kč

Brehmův život zvířat, díl 1. Nakladatelství J. Otto Praha, 1929.

130,00 Kč

SNTL - Nakladatelství technické literatury, Praha, 1974.

130,00 Kč

Českosloenská akademie věd Praha, 1958.

170,00 Kč

Reprint starého herbáře. 19 barevných příloh - komplet.

1300,00 Kč

Brno, 1931 2. doplněné vydání se 154 barevnými vyobrazeními a příslušnými popisy,

2300,00 Kč

1. vydání. Práh Praha, 2003.

170,00 Kč

1. vydání. Brázda Praha, 1951.

530,00 Kč

1. vydání. Návrat domů, Praha 2001.

170,00 Kč

1. vydání. Mladá fronta, Praha 2007.

130,00 Kč

ANAGRAM, Ostrava 2005.

270,00 Kč

Svazek 2, číslo 1-21 - kompletní druhý svazek. R. Prombergr, Olomouc 1899-1900.

630,00 Kč

Text ve slovenštině. 18 svázaných čísel ročníku 1952 + konvolut 18-ti čísel z ročníků 1950-1951, které jsou do vazby volně vložené. Československý dostihový spolok, Bratislava 1950, 1951 a 1952.

1300,00 Kč

Text v němčině. Obrazový atlas rostlin. obsahuje 51 dvoustránkových barevných příloh. Verlag von J. F. Schreiber, Eklingen und München bez datace.

470,00 Kč

Dva svazky. Obsahuje mnoho obrázků. Vazba J. Štyrský. Sfinx, Praha 1941.

170,00 Kč

Ročník patnáctý - 24 čísel, komplet. Grégr, Praha 1886. Řada vyobrazení v textu.

430,00 Kč

1. vydání. Dokořán Praha, 2006.

330,00 Kč

Český geologický úřad, Praha 1985. 1. vydání. Obsahuje fotografie,tabulky,mapy. Text v češtině,němčině,angličtině.

130,00 Kč

Cpress, Brno, 2020.

170,00 Kč

Wart, Třinec 2002. 2. vydání.

470,00 Kč

Academia, Praha 2002. 1. vydání.

230,00 Kč

Ústřední ústav geologický ČSAV, Praha 1989. Obsahuje fotografie, tabulky, mapy.

170,00 Kč

Baset 2003.

930,00 Kč

Katalog