Katalog

Varia

Kapitoly slavných událostí. Obsahuje mnoho fotografií. Ilustrace Marcel Niederle a Václav Bubeníček. Pravda, Bratislava 1947. 1. vydání.

170,00 Kč

Polokožená vazba. Právnické knihkupectví a nakladatelství, Praha 1932.

370,00 Kč

Velmi obsáhlá příručka o kriminalistice, řada vyobrazení. Kapitoly: Sociální psychologie, Charakterologie zločince, Učení poznávací (daktyloskopie, stopy aj.), Kriminální technika, Kriminální taktika. Kodym, Praha bez datace (do roku 1948).

630,00 Kč

Nálepkové album. 20 let úspěchů československého sportu 1948-1968. VTJ Dukla, Praha 1968.

130,00 Kč

Československá obec sokolská, Praha 1933. Mnoho vyobrazení.

130,00 Kč

Dodatky k velikému Ottovu slovníku naučnému. Díl IV., svazek I a II. Novina, Praha 1936.

330,00 Kč

Světové a československé události ve sportu. Komplet 4 čísla. Státní tělovýchovné nakladatesltví, Praha 1955.

170,00 Kč

Sbírka slavných výroků, citátů, hesel, průpovědí atd. Česká grafická akciová společnost Unie, Praha 1915.

130,00 Kč

Oddíl kopané TJ VŽKG - 1972

230,00 Kč

Labyrint, 2023. 1. vydání.

830,00 Kč

Tiskové družstvo č.s. strany sociálně-demokratické Praha, 1902. První ročník, kde publikoval Jan Opolský, S. K. Neumann aj.

530,00 Kč

Školná desky s rozvrhem hodin, malou a velkou násobilkou.

130,00 Kč

Nakladatelství Emila Šolce, Telč. Nedatováno.

330,00 Kč

Perout, 1923 Mor.Ostrava

230,00 Kč

Mladá fronta, Praha 2016.

130,00 Kč

Mladá fronta, Praha 2013. 1. vydání.

130,00 Kč

List duševní kultury české. Redigují J. S. Machar, F. X. Šalda, J. Vodák. Grosman a Svoboda, Praha 1908. 1. ročník, vevázaných 12 sešitů.

170,00 Kč

Nakladatelství Československé obce sokolské, Praha 1950. 1. vydání.

130,00 Kč

Katalog