Katalog

Varia

Sportovní a turistické nakladatelství, Praha 1964.

130,00 Kč

A. Neubert, Praha 1941.

330,00 Kč

J.Otto, Praha 1893. Obrázkový týdeník pro zábavu a poučení.

230,00 Kč

Melantrich, Praha 1943.

530,00 Kč

Nakladatelství A. Reinwart, Praha nedatováno.

530,00 Kč

2 svazky. Hejda & Tuček, Praha 1921. I. díl: Ve společnosti - V. přepracované vydání, II. díl, Svazek I.: Mezi lidmi a s lidmi - II. přepracované vydání.

230,00 Kč

12 svázaných časopisů. Ministerstvo vnitra, Hlavní správa Veřejné bezpečnosti, Kriminalistický ústav, Praha 1964. Ročník VIII/13.

170,00 Kč

První díl, třetí svazek: Speciální expertizy. Ministerstvo vnitra, Hlavní správa Veřejné bezpečnosti, Kriminalistický ústav, Praha 1959. Obsahuje mnoho ilustrací.

170,00 Kč

První díl, první svazek: Kriminalistická technika. Ministerstvo vnitra, Hlavní správa Veřejné bezpečnosti, Kriminalistický ústav, Praha 1959. Obsahuje mnoho ilustrací.

170,00 Kč

Sokolské nakladatelství, Praha 1952.

230,00 Kč

Svázaný ročník (12 čísel). Praha 1913.

230,00 Kč

Svázaný ročník (8 čísel). Praha 1914.

230,00 Kč

Fortuna Print, Praha 1995.

170,00 Kč

Nakl. Emila Šolce, Telč, bez datace. obsahuje mnoho ilustrací.

530,00 Kč

Nakladatel Fr.A.Urbánek, Praha nedatováno.

130,00 Kč

Místní národní výbor v Havlíčkově Brodě 1946.

83,00 Kč

Praha 1948.

83,00 Kč

Státní tělovýchovné nakladatelství, Praha 1955. Obsahuje mnoho ilustrací.

830,00 Kč

I.L.Kober, Praha, bez datace.

530,00 Kč

Pouze první pololetí. Vydal Vladimír Čech, Praha 1901. Ročník XXII., Kniha XLVI.

170,00 Kč

Obsahuje dobové fotografie, módu atd. Vedl Eduard Bass.I. pololetí říjen 1929 - březen 1930. Nakladatelství J.Otto, Praha nedatováno.

330,00 Kč

Světová kronika současná slovem i obrazem. I. pololetí říjen 1927-březen 1928. Vedl Eduard Bass. Obsahuje dobové fotografie,povídky atd. Nakladatelství J.Otto, Praha nedatováno.

330,00 Kč

Hospodyně 20. století, obsahuje recepty, reklamy na Zátkovy vaječné těstoviny. Nákladem firmy Bratří Zátkové, České Budějovice, 1930.

830,00 Kč

Obsahuje dobové fotografie, míry, váhy a fyzikální jednotky. Vydala Brázda, Praha 1950.

130,00 Kč

Katalog