Katalog

Exil / Samizdat

Studium Křesťanské akademie v Římě. 1970.

130,00 Kč

Vzácné samizdatové vydání z roku 1989. Praha.

2300,00 Kč

Křesťanská akademie v Římě 1967.

130,00 Kč

Rozmluvy, London 1985. Exilové vydanie.

130,00 Kč

Křesťanská akademie v Římě, 1971.

170,00 Kč

Křesťanská akademie v Římě, 1970

130,00 Kč

Křesťanská akademie v Římě, 1967.

130,00 Kč

Křesťanská akademie v Římě, 1968.

130,00 Kč

Křesťanská akademie v Římě, 1973.

130,00 Kč

Praha 1979. Samizdat.

530,00 Kč

Rozmluvy, Praha 1993.

170,00 Kč

PmD - Poezie mimo domov, Mnichov 1984. 1. vydání. Exilový tisk.

170,00 Kč

PmD - Poezie mimo domov, Mnichov 1993. 1. vydání. Exilový tisk.

130,00 Kč

PmD - Poezie mimo domov, Mnichov 1986. Exilový tisk. 1. vydání.

130,00 Kč

Sixty-Eight Publishers, Toronto 1988. 1. vydání. Text v češtině.

930,00 Kč

Sixty-Eight Publishers, Toronto 1989.

330,00 Kč

Praha 1984. Samizdat. Podpis autorky.

1300,00 Kč

Exilový tisk. Washington, D.C., 1965.

530,00 Kč

Nevyskytuje se. Praha 1984-1985.

530,00 Kč

INDEX, Köln 1978. 1. vydání. Exilový tisk.

1300,00 Kč

Toronto,Ontario,Canada, 1983.

430,00 Kč

Exilový tisk, Index, Kolín nad Rýnem 1982.Obálka a ilustrace: Oldřich Jelínek. I. vydání.

230,00 Kč

Index.V., Köln, BRD, 1974. Exilový tisk, neobjevuje se.

1300,00 Kč

Samizdatový tisk. Studie a články (např. E. Kantůrková, L. Jehlička, J. Hradec, ...). Praha 1985.

530,00 Kč

Katalog