Katalog

Staré učebnice do 1948

F. A. Brockhaus, Liepzig, 1876.

230,00 Kč

První Pražský spolek stenografů, Praha 1937.

130,00 Kč

Školní nakladatelství pro Čechy a Moravu, Praha, 1942.

130,00 Kč

Vydavatelství žákovských příruček Bohumil Svačina, Holešov 1933.

130,00 Kč

Československá grafická unie, Praha 1930-1932. 2 svazky.

230,00 Kč

Česká grafická unie, Praha 1929. 8. opravené vydání. 1. díl.

230,00 Kč

Jan Svátek, České Budějovice 1919.

130,00 Kč

1. díl. Profesorské nakladatelství, Praha 1935.

130,00 Kč

Dějiny středního a nového věku do osvícenství. Historický klub, Praha 1937.

130,00 Kč

3 díly. Stará učebnice. Kaiserlich - Königliche Schulbücher - Verlage, Vídeň 1905.

330,00 Kč

Edice Žákovská knižnice, svazek 5. Ústřední spolek jednot učitelských na Moravě, Brno 1911.

230,00 Kč

Text v němčině. Učebnice chórového zpěvu. Alfred Hölder, Wien 1914.

130,00 Kč

Text v němčině. Mnoho obrázků. B. G. Teubner, Leipzig und Berlin 1926.

130,00 Kč

Československá grafická Unie, Praha 1937.

130,00 Kč

Théorie 2471 Exercices et Problémes, Calcul Mental, Calcul Bapide. Text ve francouzštině. Librairie Hachette et Co., Paris 1917.

130,00 Kč

Katalog