Katalog

Stará Říše / Atlantis / Babler / Deml / Tasov

"Dopisy Jakuba Demla příteli Jesefu Ševčíkovi do Babic". Dauphin, 2010.

Podpis Jakuba Demla. Svazek 9. Pavla Kytlicová, Tasov na Moravě 1925.

530,00 Kč

Academia, Praha 2013 (Sebrané spisy 1.: Slovo k Otčenáši, Františka Bílka, Homilie, Notantur Lumina, Do lepších dob, Epilegomena)

Ilustrace od Antonína Procházky. 55. svazek z edice Atlantis. Jan V. Pojer, Brno 1942.

130,00 Kč

Ladislav Kuncíř, Praha 1930.

130,00 Kč

S podpisem autora. Jakub Deml, Tasov 1932.

530,00 Kč

Chorvatská pohádka ze sbírky K. J. R.: Slovanské Pohádky. Věnování od J. Demla, J. Vašici a M.Rosy Junové rodinnému příteli O. Šádkovi. Dřevoryty od J. Marka. Marie Rosa Junová, Tasov 1940.

2300,00 Kč

Obsahuje podpis autora. Výtisk číslo 185. Ilustrace Milada Marešová. O. F. Babler, Svatý kopeček u Olomouce 1935.

Obálka, titulní list, frontispice a iniciálky Gert. Grubrová-Göpfertová. Marie Rosa Junová, Tasov 1946.

2 svazky. Galerie moderního umění Roudnice n L., Roudnice n. L. 1992.

Číslo jednací: láska. Vzájemná korespondence J. Demla a Fr. Bílka. Kniha II. 1912-1928. Dauphin, Praha 2012.

Číslo jednací: láska. Vzájemná korespondence J. Demla a Fr. Bílka. Kniha I. 1901-1906. Dauphin, Praha 2012.

Reprint vydání z roku 1931. Votobia, Olomouc 1994.

Nova et Vetera 41. Stará Říše na Moravě 1921.

430,00 Kč

Výtisk číslo 252/400. Dřevoryty Bohdan Lacina. Jan V. Pojer, Brno 1947.

330,00 Kč

Československý spisovatel, Praha 1989.

83,00 Kč

Číslovaný výtisk 105/300. Dřevoryty Bohdan Lacina. Atlantis, Brno 1946.

S podpisem autora. Pavla Kytlicová, Tasov 1928.

Edice KURS 13, 1925.

130,00 Kč

S fotografiemi. Edice Dílo Jakuba Demla, svazek 1. Vyšehrad, Praha 1948.

Edice Atlantis, svazek 26. Výtisk číslo 133/350. Titulní list František Doubrava.

130,00 Kč

Marta Florianová, Stará Říše na Moravě 1929. Výtisk číslo 609/1000.

230,00 Kč

Katalog