Katalog

Hezké vazby do r. 1948

Melantrich, Praha 1950. Vazba Rajman, dřevoryty Fiala.

170,00 Kč

Ilustrace Viktora Olívy, 4. vyd., F. Šimáček, Praha 1903

330,00 Kč

Hezká pergamenová vazba, Čs. grafická Unie, Praha 1933.

230,00 Kč

J. Otto, Praha bez datace.

130,00 Kč

Symposion, Praha 1946. Původní obálka vevázána.

130,00 Kč

Výňatky z poznámek a dopisů důstojníka angl. námořnictva. Vydal B. Kraft, Praha 1925.

130,00 Kč

J. Otto, Praha 1893.

130,00 Kč

Ilustrace Jan Konůpek. B.M. Klika, Praha 1926.

130,00 Kč

Ilustrace od P. Körbra, A. Liebschera, K. V. Mutticha, F. Slabý, K. Štapfra, J. Ulricha a jiných. 16. vydání. I. L. Kober, Praha bez datace.

130,00 Kč

Jos. R. Vilímek, Praha 1897.

130,00 Kč

Grafická úprava Otakar Štáfl. Polopergamenová vazba. J. Otto, Praha 1916.

230,00 Kč

Báseň. 6. vydání s úvodem a poznámkami. J. Otto, Praha 1913.

130,00 Kč

I. L. Kober, Praha 1891.

130,00 Kč

F. Topič, Praha 1907.

130,00 Kč

Hejda&Tuček, Praha bez datace.

130,00 Kč

Hezká vazba. Josef Boš, Praha 1925.

230,00 Kč

Hezká vazba. Překlad Gustav Pallas. F. Topič, Praha 1914.

130,00 Kč

Hezká zdobená vazba. Otto, Praha 1897.

170,00 Kč

J. Otto, Praha nedatováno. Edice Zlatá Praha.

530,00 Kč

Stanislav Minařík, Praha 1926. Svazek č. 8 a 9 z edice Spisy.

130,00 Kč

Kresba Otakar Štáfl. Lepty Ladislav Šaloun. Ústřední nakladatelství a knihkupectví učitelstva českolovanského, Praha 1925. Svazek č. 3 z edice Sebrané spisy Jana Havlasy.

130,00 Kč

B. Janda, Praha 1927.

130,00 Kč

Soubor fotografií. Hezká zdobená kožená vazba. Text v italštině. A. Scrocchi, Roma nedatováno.

265,00 Kč

Soubor fotografií. Hezká kožená zdobená vazba Text v italštině. Bez datace.

530,00 Kč

Katalog