Katalog

Slovníky / Encyklopedie/ Jazykové učebnice

Obsahuje audio CD. P&P, Dolní Ředice 2011. IV. vydání.

230,00 Kč

Obsahuje učebnici a klíč-slovník. Leda, Voznice 1998. III. vydání.

Obsahuje učebnici, klíč-slovník, 3 audio CD. Leda, Voznice 2007. II. vydání.

Obsahuje audio CD. INFOA, Dubicko 2004. I. vydání.

130,00 Kč

obsahuje 3 svazky Učebnice japonštiny a 1 svazek Cvičebnice japonštiny. Státní pedagogické nakladatelství, Praha. I. díl: IV. vydání 1986, II. díl: II. vydání 1989, III. díl: I. vydání 1986, Cvičebnice: I. vydání 1988.

630,00 Kč

(6. vydání / 37 000 hesel), Maxdorf, Praha 2006. VI. vydání.

530,00 Kč

(Ideální k maturitě a mezinárodním zkouškám), Obsahuje CD. Oxford University Press, 2010. I. vydání.

330,00 Kč

(Stejnokroje příslušníků pozemního vojska) Naše vojsko, Praha 2008.

130,00 Kč

Rebo, Praha 2004. 1. vydání.

170,00 Kč

1. vydání. Grada Publishing, Praha 1999.

270,00 Kč

Ilustrovaný slovník vědomostí ze všech oborů domácího hospodářství, rodinného a společenského života. Anatomické modely, vyobrazení v textu, tabulky na zvláštních přílohách. Polokožené vazby. I., II. a III. díl. Šolc a Šimáček, Praha 1925 - 1926.

830,00 Kč

Portál, Praha 2006.

170,00 Kč

Státní pedagogické nakladatelství, Praha, 1992.

230,00 Kč

Státní pedagogické nakladatelství, Praha, 1957.

230,00 Kč

Nakladatelství Olomouc 1998.

170,00 Kč

Le Robert, Paříž 2002.

130,00 Kč

Malé učebnice nového orientu. 1. vydání. Academia, Praha 1974.

130,00 Kč

Advanced. Vocabulary reference and practice. With answers. CD included. 2. vydání. Cambridge University Press, Cambridge 2013.

330,00 Kč

Pro 6.-9. ročník ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií. Blug, bez datace.

130,00 Kč

...nejen pro překladatele. Lingea, Brno 2006.

830,00 Kč

Hachette Livre International Edicef, 2008.

230,00 Kč

Katalog