Katalog

Slovníky / Encyklopedie/ Jazykové učebnice

Nakladatelství Česko-slovenské grafické unie, Praha 1941. XV. vydání.

430,00 Kč

Academia, Praha 1970.

170,00 Kč

Československá akademie věd, Praha, 1956.

530,00 Kč

Právnické a ekonomické nakladatelství, Praha 2001.

170,00 Kč

Leda, Praha 2001.

230,00 Kč

Nakladatelství Olomouc, Olomouc 2005.

170,00 Kč

"Výklady a definice všech důležitých pojmů z jednotlivých oborů věd a umění". Quido Langhans, Kom. Spol., Praha 1937-38. II. vydání.

170,00 Kč

Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1955.

630,00 Kč

2 svazky. B. Kočí, Praha 1925.

230,00 Kč

Obsahuje učebnici, slovník/klíč a audio CD. LEDA, Voznice 2010. I. vydání.

330,00 Kč

Obsahuje 2 CD. Karolinum - Univerzita Karlova v Praze, Praha 2008. III. doplněné a přepracované vydání.

230,00 Kč

Ilustrovaná encyklopedie příčin úmrtí. Dobrovský, Praha 2008.

130,00 Kč

Ottovo nakladatelství, Praha 2012.

330,00 Kč

2. vydání. Karel Vačlena, Mladá Boleslav bez data.

430,00 Kč

1. díl - A-M. 2. díl - N-Q. 3. díl - R-U, 4. díl - V-Ž. Čs. akademie věd, Praha 1960.

430,00 Kč

Latinsko-český slovník. Brázda, Praha 2002. II. vydání.

130,00 Kč

S úplným zněním Zákona o rybářství a jeho prováděcí vyhláškou. Obsahuje mnoho ilustrací a fotografií. Fraus, Plzeň 2004. I. vydání.

630,00 Kč

Fortuna Print, Praha 1995.

330,00 Kč

(Stejnokroje příslušníků pozemního vojska) Naše vojsko, Praha 2008.

130,00 Kč

Katalog