Katalog

Slovníky / Encyklopedie/ Jazykové učebnice

2 svazky. B. Kočí, Praha 1925.

230,00 Kč

Obsahuje učebnici, slovník/klíč a audio CD. LEDA, Voznice 2010. I. vydání.

330,00 Kč

Obsahuje 2 CD. Karolinum - Univerzita Karlova v Praze, Praha 2008. III. doplněné a přepracované vydání.

230,00 Kč

Ilustrovaná encyklopedie příčin úmrtí. Dobrovský, Praha 2008.

130,00 Kč

Státní pedagogické nakladatelství Praha, 1955. 2 svazky.

630,00 Kč

Ottovo nakladatelství, Praha 2012.

330,00 Kč

OTTOVO, Praha 2001. I. vydání.

2. vydání. Karel Vačlena, Mladá Boleslav bez data.

430,00 Kč

3 svazky - A-K, L-Z, dodatky. Academia, Praha 1992.

1. díl - A-M. 2. díl - N-Q. 3. díl - R-U, 4. díl - V-Ž. Čs. akademie věd, Praha 1960.

430,00 Kč

Fin Publishing, Olomouc 1999.

170,00 Kč

Fin Publishing, Olomouc 1999.

170,00 Kč

(Ideální k maturitě a mezinárodním zkouškám), Obsahuje CD. Oxford University Press, 2014.

Latinsko-český slovník. Brázda, Praha 2002. II. vydání.

130,00 Kč

S úplným zněním Zákona o rybářství a jeho prováděcí vyhláškou. Obsahuje mnoho ilustrací a fotografií. Fraus, Plzeň 2004. I. vydání.

630,00 Kč

Fortuna Print, Praha 1995.

330,00 Kč

Obsahuje audio CD. P&P, Dolní Ředice 2011. IV. vydání.

Katalog