Katalog

Slovníky / Encyklopedie/ Jazykové učebnice

2 svazky. B. Kočí, Praha 1925.

230,00 Kč

Obsahuje učebnici, slovník/klíč a audio CD. LEDA, Voznice 2010. I. vydání.

330,00 Kč

Obsahuje 2 CD. Karolinum - Univerzita Karlova v Praze, Praha 2008. III. doplněné a přepracované vydání.

230,00 Kč

Ilustrovaná encyklopedie příčin úmrtí. Dobrovský, Praha 2008.

130,00 Kč

Státní pedagogické nakladatelství Praha, 1955. 2 svazky.

630,00 Kč

Ottovo nakladatelství, Praha 2012.

330,00 Kč

2. vydání. Karel Vačlena, Mladá Boleslav bez data.

430,00 Kč

1. díl - A-M. 2. díl - N-Q. 3. díl - R-U, 4. díl - V-Ž. Čs. akademie věd, Praha 1960.

430,00 Kč

Fin Publishing, Olomouc 1999.

170,00 Kč

Fin Publishing, Olomouc 1999.

170,00 Kč

Latinsko-český slovník. Brázda, Praha 2002. II. vydání.

130,00 Kč

S úplným zněním Zákona o rybářství a jeho prováděcí vyhláškou. Obsahuje mnoho ilustrací a fotografií. Fraus, Plzeň 2004. I. vydání.

630,00 Kč

Fortuna Print, Praha 1995.

330,00 Kč

(Stejnokroje příslušníků pozemního vojska) Naše vojsko, Praha 2008.

130,00 Kč

Rebo, Praha 2004. 1. vydání.

170,00 Kč

1. vydání. Grada Publishing, Praha 1999.

270,00 Kč

Ilustrovaný slovník vědomostí ze všech oborů domácího hospodářství, rodinného a společenského života. Anatomické modely, vyobrazení v textu, tabulky na zvláštních přílohách. Polokožené vazby. I., II. a III. díl. Šolc a Šimáček, Praha 1925 - 1926.

830,00 Kč

Portál, Praha 2006.

170,00 Kč

Státní pedagogické nakladatelství, Praha, 1992.

230,00 Kč

Státní pedagogické nakladatelství, Praha, 1957.

230,00 Kč

Nakladatelství Olomouc 1998.

170,00 Kč

Katalog