Katalog

Dětské do r. 1950

II. ročník, 1946-47. 20 čísel. Časopis nejmladších čtenářů. Svaz zaměstnanců školství a osvěty a Výzkumný ústav pedagogický J. A. Komenského, Brno 1946-47.

230,00 Kč

Kresby: Ondřej Sekora. Nakl. Josef Hokr, Praha 1948. II. vydání.

830,00 Kč

12 čísel. III. ročník 1947.

430,00 Kč

20 čísel. IV. ročník 1947-48.

530,00 Kč

Čísla 1-6 (číslo 7 chybí). II. ročník 1946.

130,00 Kč

Čísla 1-7 (číslo 4 chybí). I. ročník 1945-46.

130,00 Kč

Věnování autora. Vlastním nákladem, Opava 1928.

130,00 Kč

Česká grafická Unie, Praha. 1949. Ilustrace Josef Lada.

130,00 Kč

Vydavatelství Nové brány jazyků, Brno 1937.

130,00 Kč

Eduard Fastr, Praha 1941.

270,00 Kč

Český čtenář, Praha 1927. Ilustrace Milada Marešová.

130,00 Kč

Text v italštině. Ilustrace: Piero Bernardini. Casa Editrice Marzocco, Firence 1942

230,00 Kč

Kompletní ročník, 1956.

430,00 Kč

Nakladatelství "Besední Pořady", Praha 1947

130,00 Kč

F.Topič, Praha 1928. Ilustroval V. Klimánek.

230,00 Kč

Vybral a přeložil Frank Mužík. Nákladem Děditství Komenského, Praha 1922.

130,00 Kč

Sbírku nejlepších pohádek sestavil Jan Krajinský. Obsahuje barevné obrázky akad.malíře K.V.Mutticha. Nakladatelství Šolc a Šimáček, Praha, nedatováno.

130,00 Kč

Obsahuje 16 ilustrací a obálkou J.Nováka. Upravil František Hrubín. Vydal Orbis, Praha, 1944.

130,00 Kč

Sbírka evropských pohádek, obsahuje kreslené černobílé obrázky. Autor neuveden, nedatováno.

130,00 Kč

Obsahuje pohádky na české, polské a ruské motivy s obrázky Rudolfa Adámka. Vydal Šolc a Šimáček, Praha 1923.

130,00 Kč

Výbor nejkrásnějších báchorek s obrázky akad. malíře K. V. Mutticha. Nakladatelství Šolc a Šimáček, Praha bez datace.

130,00 Kč

Ilustrace Josef Čejka. Šolc a Šimáček, Praha 1929.

130,00 Kč

"Pohádky a povídky". Nakladatelství Nebeský a Beznoska, Praha 1931. II. vydání.

230,00 Kč

Krásné litografické ilustrace. Rodina, Praha 1930.

1300,00 Kč

Ilustrace - Ondřej Sekora. Josef Hokr, Praha bez datace.

170,00 Kč

Katalog