Katalog

Dětské do r. 1950

Nakladatelství "Besední Pořady", Praha 1947

130,00 Kč

F.Topič, Praha 1928. Ilustroval V. Klimánek.

230,00 Kč

Akciová společnost, Praha 1942.

130,00 Kč

Vybral a přeložil Frank Mužík. Nákladem Děditství Komenského, Praha 1922.

130,00 Kč

Sbírku nejlepších pohádek sestavil Jan Krajinský. Obsahuje barevné obrázky akad.malíře K.V.Mutticha. Nakladatelství Šolc a Šimáček, Praha, nedatováno.

130,00 Kč

Ilustroval A.L. Salač, 2. vydání. Nakladatelství Vojtěch Šeba, Praha, nedatováno.

170,00 Kč

Obsahuje ilustrace Františka Doubravy. Nakladatel R. Promberger, Olomouc, 1931.

130,00 Kč

Obsahuje 16 ilustrací a obálkou J.Nováka. Upravil František Hrubín. Vydal Orbis, Praha, 1944.

130,00 Kč

Sbírka evropských pohádek, obsahuje kreslené černobílé obrázky. Autor neuveden, nedatováno.

130,00 Kč

Obsahuje pohádky na české, polské a ruské motivy s obrázky Rudolfa Adámka. Vydal Šolc a Šimáček, Praha 1923.

130,00 Kč

Výbor nejkrásnějších báchorek s obrázky akad. malíře K. V. Mutticha. Nakladatelství Šolc a Šimáček, Praha bez datace.

130,00 Kč

Ilustrace Josef Čejka. Šolc a Šimáček, Praha 1929.

130,00 Kč

"Pohádky a povídky". Nakladatelství Nebeský a Beznoska, Praha 1931. II. vydání.

230,00 Kč

Krásné litografické ilustrace. Rodina, Praha 1930.

1300,00 Kč

Ilustrace - Ondřej Sekora. Josef Hokr, Praha bez datace.

170,00 Kč

Jos. Hokr. Praha 1947.

170,00 Kč

"Z básní českých moderních lyriků vybrala pro české děti Marie Majerová." Seifert, Hore, Závada, Neumann, Nezval, Toman, Wolker, Sova, Biebl, Hrubín, Halas, Šrámek. Typografie - Slavoboj Tusar. Hlubotiskové fotografie - Jaroslav Krupka. Československá grafická unie, Praha 1937.

230,00 Kč

Ilustrace - Rudolf Šváb. Družstevní práce, Praha 1941.

170,00 Kč

Ilustrace - Fr. Smatka. Zmatlík a Palička, Praha bez datace.

230,00 Kč

ilustrace od Adolfa Zábranského. Melantrich, Praha 1948.

170,00 Kč

Ilustrace od Josefa Vodrážky. L. Mazáč, Praha 1940.

130,00 Kč

1. díl - Vybrané pohádky české. Český knihkupec Emil Šolc, Telč bez datace.

230,00 Kč

Ilustrace Alena Ladová. Práce, Praha 1950.

130,00 Kč

Ilustrace a obálka Jiří Rathouský. Raná práce významného českého typografa. SNDK, Praha 1949. 1. vydání. Edice Knižnice pro národní školy.

170,00 Kč

Ilustrace a obálka František Ketzek. Státní nakladatelství dětské knihy, Praha 1949. 1. vydání.

270,00 Kč

Katalog