Katalog

Bibliofilie / 1. vydání

František Švejda, Praha, 1921. Dřevoryt Arnošt Ráž.

330,00 Kč

F. Šimáček, Praha, 1918, 8. vydání. S podpisem autora.

130,00 Kč

Nakladatelství "Zvláštní vydání" v Brně na Mokré Hoře, 1997.

530,00 Kč

Klub přátel výtvarného umění, Praha 1982.

2700,00 Kč

Miloš Zapletal, Mor. Ostrava, 1932 výtisk č. 5 Obsahuje autorův podpis, ilustroval J Sládek

230,00 Kč

Družstevní práce, Praha, 1936. Na předních stránkách vepsán dopis Marie Majerové věnovaný neteři. Dopis je tematicky věnován dospívání, předsudkům.

530,00 Kč

Václav Petr, Praha, 1931. Kniha je z pozůstalosti knihkupce A. Perouta.

130,00 Kč

Václav Petr - Soukromý tisk, Praha, 1933.

130,00 Kč

Nakladatel Václav Petr - soukromý neprodejný tisk, Praha, 1928. Výtisk č. 246. a je věnován A. Peroutovi.

270,00 Kč

Odeon, Praha, 1927. Výtisk č. 242/1000. Typo J. Štyrský a Toyen.

330,00 Kč

Valašské museum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Vydal Antonín Rudolf, Valašské Meziříčí 1930. 2 signované dřevoryty Jožka Baruch. Výtisk 25/270.

Fr.Lukavský, Česká Třebová 1928. Výtisk č.24/25 na japanu. Podpis autora. Kožená vazba.

530,00 Kč

Ladislav Kuncíř, Praha, 1925. Na první straně obsahuje dedikaci autora.

230,00 Kč

Bohuslav Durych, Přerov, 1928. Vyšlo 125 číslovaných a autorem podepsaných výtisků - výtisk 70. S podpisem Jaroslava Durycha.

170,00 Kč

Vydal autor v březnu 1928 v Brně. Dřevoryty E.Hlavica, signováno autorem, výtisk č.II/50.

130,00 Kč

Vydal autor k Výstavě soudobé kultury v Brně, 1928. 6 dřevorytů O.Matoušek, výtisk č. 92/125, signováno autorem i ilustrátorem.

330,00 Kč

Státní knihovna ČSR - Národní knihovna, Praha 1971. Polokožená vazba.

2700,00 Kč

V. Neubert a synové, Praha 1946. 2. vydání. Ilustroval Karel Svolinský.

130,00 Kč

Ročník IV. Čísla 2-6. Arthur Novák, Praha 1926-1927. 5 svazků.

170,00 Kč

V. Šmidt, Praha 1945. Výtisk č. 41/100.

170,00 Kč

5 leptů, signovaných Janem Konůpkem (jeden lept asi chybí). Výtisk 54/200. Arno Sáňka, Brno 1924.

3300,00 Kč

Krajské nakladatelství KNV Ostrava, 1957. Obálka a frontispic Ferdiš Duša. Věnování V.Martínek. Ruční papír.

830,00 Kč

Melantrich, Praha 1945. Litografie V. Mašek.

830,00 Kč

Hejda/Tuček, Praha nedatováno. Hezká původní vazba.

1300,00 Kč

F. Topič, Praha, 1924. Vyzdobená dřevoryty žáků školy M. Švabinského.

230,00 Kč

Katalog