Katalog

Bibliofilie / 1. vydání

Vydavatelstvo Družstevní práce, Praha 1936. 4 ilustrace Toyen.

2300,00 Kč

E. Basset, Paris. Nedatováno. Dedikace autora manželce Miloše Martena. Text ve francouštině.

530,00 Kč

Spolek Typografia, Praha 1929.

130,00 Kč

Ludvík, Bradáč, Praha 1921

130,00 Kč

Ludvík Bradáč, Praha 1921.

130,00 Kč

Loutkářská exlibris. Sbírka exlibris Dr. Jindřich Veselý. Obsahuje dedikaci autora + volně vložené exlibris.

630,00 Kč

Miloš Kašlík a St. Indruch, Valašské Meziříčí. Nedatováno. Podpis autora. Obsahuje 30 původních dřevorytů autora.

530,00 Kč

Zemědělské knihkupectví A. Neubert, Praha 1933. Podpis autora. Ilustrované vydání, ilustroval Rudolf Adámek.

430,00 Kč

Josef Hladký, Hranice 1932. Výtisk 109/150. Drevority od Jaroslava Švába. Obsahuje podpis ilustrátora.

530,00 Kč

Klub bibliofilů, Zlín 1948. Výtisk 41/200. Signovaný dřevoryt Jiřího Jašku.

330,00 Kč

Spolek českých bibliofilů, Praha 1931. Suché jehly Maxe Švabinského. Výtisk 113/280.

930,00 Kč

Symposion, Praha 1928. Výtisk 81/550. Celokožená vazba.

830,00 Kč

Klub Bibliofilů, Zlín 1946. Výtisk 43/200. Podpis autora. Ilustroval Jiří Jaška. Lept ve frontispisu je signovaný autorem.

430,00 Kč

Karel Beníško, Plzeň 1922. Obsahuje dedikaci autora.

170,00 Kč

Otto F. Babler, Olomouc 1930. Výtisk 137/400. Obsahuje podpis Bablera.

270,00 Kč

Václav Petr, Praha 1928. Výtisk 472/500. Polopergamenová vazba.

130,00 Kč

Václav Pour, Praha 1949. Pourova edice, sbírka "Příběhy". 1. vydání. Obsahuje 4 kamenorytiny Karela Svolinského.

130,00 Kč

Rudolf Škeřík, Praha 1924. Výtisk 101/300.

130,00 Kč

Československý spisovatel, Praha 1968. 1. vydání. Dvě litografie Z. Sklenář, typografie O.Hlavsa.

1300,00 Kč

Akciová moravská knihtiskárna Polygrafie v Brně, 1937.Neprodejný soukromý tisk.Básně V.Nezval, O.Fischer. Fotografie J. Císař, bývalý osobní tajemník presidenta Masaryka.

1300,00 Kč

Edice Atlantis, Brno 1948. 18 dřevorytů od Michaela Floriana.

170,00 Kč

Otto F. Babler, Olomouc 1930. Výtisk 353/400.

170,00 Kč

Delta - V. Čechák, Praha 1927. Výtisk 126/150 na imitaci japanu.

170,00 Kč

Katalog