Katalog

Kožené a umělecké vazby

Grafický klub pro Moravu, Brno 1927. Řady dřevorytů J.Váchala.

830,00 Kč

Spolek Mánes, Praha 1926. Krásná celokožená zdobená vazba.

3300,00 Kč

Pod protektorátem Masarykovy akademie práce Sfinx, Praha 1934.

630,00 Kč

Hezká celokožená vazba. Berlin, nedatováno. Německy.

130,00 Kč

Melantrich, Praha 1933.

830,00 Kč

Grafia, Praha 1913.

530,00 Kč

Přednostní výtisk s 8 orig. lepty signovanými autorem - V. Silovský.

3300,00 Kč

6. vyd., v SNKL 2., SNKL, Praha 1957.

230,00 Kč

Moravská Ostrava, 1924. Hezká kožená vazba.

330,00 Kč

Fr. Borový, Praha 1936.

230,00 Kč

Čin, tiskové a nakl. družstvo, Praha 1940.

330,00 Kč

Nakladatelství Svoboda, Praha 1952. 3 svazky

430,00 Kč

Fr. Borový, Praha 1933, 1934. Československá politika v letech popřevratových 1918,1919. 3 svazky.

970,00 Kč

Aventinum, Praha 1926.

330,00 Kč

Nákladem "Času", Praha 1901.

330,00 Kč

Topičova edice, Praha 1941.

130,00 Kč

Supraphon, Praha 1975. Ilustrace Kamil Lhoták.

530,00 Kč

J.Otto, Praha 1920. Celokožená vazba. Ilustrace Adolf Kašpar.

430,00 Kč

Kožená vazba. Zemědělské knihkupectví A. Neubert, 1929.

430,00 Kč

Svaz česk. pokrokových Židů, Praha 1914. Hezká celokožená vazba.

430,00 Kč

SNKL, Praha 1964. 1. vydání. Typo a návrh vazby Jiří Rathouský. Celokožená vazba.

230,00 Kč

Text v angličtině. Almanach britského impéria: finance, populace,... "Information respecting the Government, finances population commerce and general statistics of the British Empire". London, 1906.

330,00 Kč

I. a II. díl. Nákladem České grafické akc. spol. 'Unie', Praha 1917.

130,00 Kč

"Poslušný sluha Páně a věrný kněz lidu českého." Polokožená vazba. J. Otto, Praha 1930.

130,00 Kč

J. Otto, Praha 1930. Polokožená vazba.

130,00 Kč

Katalog