Katalog

Kožené a umělecké vazby

Saint Petesburg, 1889. Ruská historie. Text rusky.

330,00 Kč

Jan. V. Pojer, Brno 1948. 1. vydání. Výtisk číslo 59/400. Dřevoryty M. Florian.

530,00 Kč

Státne nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, Praha 1959. 3. vydání. Polokožená, zdobená vazba.

230,00 Kč

Unie, Praha 1927, 1928, ročník V. 10 čísel.

330,00 Kč

J. Otto, Praha 1896. Polokožená vazba. Obsahuje mnoho fotografií.

530,00 Kč

J. Otto, Praha 1922. 3. vydání.

130,00 Kč

Hamburk, nedatováno. Kniha je v němčině.

130,00 Kč

Šolc a Šimáček, Praha 1925. 3. vydání.

230,00 Kč

J. Otto, Praha 1902. část textová - Jaroslav Kvapil, část obrazová - Viktor Olíva

330,00 Kč

Praha 1857, 2. vydání. Hezká celokožená vazba. Bible psaná švabachem.

2700,00 Kč

Kvasnička a Hampl, Praha 1927. 2. vydání.

170,00 Kč

Nákladem spolku pro vydávání laciných knih českých, Praha 1871. Polokožená vazba.

330,00 Kč

Jos.R.Vilímek, Praha nedatováno. 78 vyobrazení, mapky, plány.

330,00 Kč

Polokožené vazby. Jan Laichter, Praha 1929,1934.

630,00 Kč

Vlastním nákladem v Plzni, 1934.

330,00 Kč

Židovské nakladatelství, Berlín 1930. Text německy. Polokožená vazba.

630,00 Kč

Bohumila Minaříková, Praha 1910. Razítko Rajman vzadu. Obálka vevázaná.

230,00 Kč

Bedřich Tempský, Praha 1871. 3 svazky. Polokožená vazba.

3300,00 Kč

Křesťanský spolek mladíků v Čechách, Praha 1933. Polokožená vazba. 2. revid. vydání.

430,00 Kč

F. Bartel (dřevorytecký ústav), Praha (nedatováno). 3 svazky. První dva svazky mají polokoženou vazbu. V každém svazku dřevorytové portréty osobností.

630,00 Kč

J. Drašner - F. Peřina, Praha 1936. Díl 1. Polokožená vazba.

230,00 Kč

Orbis, Praha 1927. Polokožená vazba.

630,00 Kč

Česká akademie věd a umění v Praze, Praha 1929. Polokožená vazba.

630,00 Kč

Jan Laichter, Praha 1909. Polokožená vazba.

330,00 Kč

Katalog