Katalog

Lidové umění/Národopis

Nekompletní - chybí 3 reprodukce. Úvodní studie: Milena Freimanová. Orbis, Praha 1952.

130,00 Kč

Obsahuje černobílé fotografie mincí. Vydáno v Berlíně 1969.

130,00 Kč

Ukázka přirozeného vývoje ženského oděvu, černobílé dobové fotografie. Nákladem B.Kočího, Praha 1908.

630,00 Kč

Romové ve starých pohlednicích - oblečení, zvyky... Mnoho reprodukcí starých pohlednic. Text ve slovenštině a romštině. Region Poprad, Poprad 2006. 1. vydání.

230,00 Kč

Text v němčině. Český folklór. Obsahuje mnoho fotografií. Artia, Praha 1956.

330,00 Kč

Contains black-and-white and coloured photos of coins. Ernst Battenberg Verlag München, no date.

530,00 Kč

Obrázky J. Vodrážky, texty písní z Jindřichova Chodského zpěvníku. R. Svačina, Domažlice 1946.

230,00 Kč

Mnoho fotografií. Jan Štenc, Praha 1927.

230,00 Kč

S notovými záznamy. Mazáč, Praha 1945.

170,00 Kč

Památkový ústav, Brno 1999.

170,00 Kč

(Špalíček národních písní a říkadel), Melantrich, Praha 1940.

130,00 Kč

Umění ažur. Mnoho vyobrazení. Dillmont, Mulhausen bez datace. Text v němčině.

230,00 Kč

Obsáhlé, mnoho vyobrazení. Nákladem vlastním, Velký Týnec u Olomouce 1941.

1300,00 Kč

Zdobený závěsný kalendář s lidovými motivy kytek na původním papírovém podkladu.

230,00 Kč

Národopisný odbor spolku Vesny, Brno bez datace.

530,00 Kč

Sestavil a přeložil Erich Sojka. 1. vydání. SNKLHU, Praha 1956.

130,00 Kč

Obálka od Josefa Rabana. Ze sbírky "Umění slova". 1. vydání. Karel Voleský, Praha 1948.

130,00 Kč

S notovými záznamy. Mazáč, Praha 1945.

170,00 Kč

Jaroslav Pospíšil, Praha 1862. Polokožená vazba.

230,00 Kč

Text slovenský. Hlubotiskové fotografie krojů. 1. vydání. Osveta, 1958 Martin.

130,00 Kč

Pro I. třídu hudební výchovy na hudebních školách. Malé ilustrace u not. Krajský ústav pro další vzdělávání učitelů, Olomouc 1956.

130,00 Kč

Třetí sbírka lidových písní moravských a slovenských. Pro mužský čtverozpěv. Fr. Drdácký, Příbor 1924.

230,00 Kč

Sbírka nejoblíbenějších písní vánočních, koled a popěvků o Ježíškovi. Náklad vlastní, Brno 1911.

130,00 Kč

Katalog