Katalog

Lidové umění/Národopis

Vojtech Šeba, Praha 1934. Ilustroval O. Cihelka.

230,00 Kč

Česká akademie věd a umění v Praze, Praha 1929. Polokožená vazba.

630,00 Kč

Mladá Fronta, Praha 1983. Obsahuje mnoho ilustrací od Jiřího Šalamouna.

130,00 Kč

I. díl. Nákladem Cyrillo-methodějské kněhtiskárny, Praha 1881.

630,00 Kč

Valašský jídelníček sestavila Milena Habustová. Obsahuje samostatnou přílohu s recepty. Profil, Ostrava 1980. 1. vydání.

430,00 Kč

Sdružení učitelů pěvců ve Slezsku na Polské Ostravě, 1911

330,00 Kč

A. Perout, Mor. Ostrava 1922

170,00 Kč

2. vyd., Fr. Drdácký, Příbor, 1912

330,00 Kč

Práce, Praha 1994.

430,00 Kč

Lipsko, 1889. Uvnitř knihy jsou litografické tabule - kostýmy

330,00 Kč

Spisy Frant. K. Křena svazek VIII. Občanská tiskárna, Brno 1925.

130,00 Kč

III. svazek cyklu Pod hanáckou oblohou. Knihkupectví Společenské knihtiskárny v Přerově, bez datace.

130,00 Kč

Sebral Jos. Mojžíšek, hudebně upravil Eduard Rund. Tiskem Společnosti (dříve Družstva) knihtiskárny v Zábřeze.

130,00 Kč

Fr. Borový, Praha 1949.

230,00 Kč

Nakladatel Rudolf Storch, Praha 1901. Vevázáno 5 svazků.

1300,00 Kč

Nekompletní - chybí 3 reprodukce. Úvodní studie: Milena Freimanová. Orbis, Praha 1952.

130,00 Kč

Obsahuje černobílé fotografie mincí. Vydáno v Berlíně 1969.

130,00 Kč

Ukázka přirozeného vývoje ženského oděvu, černobílé dobové fotografie. Nákladem B.Kočího, Praha 1908.

630,00 Kč

Romové ve starých pohlednicích - oblečení, zvyky... Mnoho reprodukcí starých pohlednic. Text ve slovenštině a romštině. Region Poprad, Poprad 2006. 1. vydání.

230,00 Kč

Text v němčině. Český folklór. Obsahuje mnoho fotografií. Artia, Praha 1956.

330,00 Kč

Contains black-and-white and coloured photos of coins. Ernst Battenberg Verlag München, no date.

530,00 Kč

Obrázky J. Vodrážky, texty písní z Jindřichova Chodského zpěvníku. R. Svačina, Domažlice 1946.

230,00 Kč

Katalog