Katalog

Hornictví / Ostrava

Mnoho fotografií a obrázků. Vítkovické železárny, Ostrava 1989.

230,00 Kč

Anglická verze mapy. Fiducia a spolek Za krásnou Ostravu, Ostrava 2018. Doplněné vydání.

70,00 Kč

Mnoho fotografií. Práce, Praha 1979. 1. vydání. Edice kroniky práce a bojů.

230,00 Kč

Mnoho obrázků- stroje, interiéry. Velmi obsáhlé. Československá společnost chemická, Praha 1934. Svazek č. 1 z edice Chemická technologie.

830,00 Kč

Klub přátel Hornického muzea OKD, Ostrava 2003.

170,00 Kč

Text v angličtině. Librex, Ostrava 1996.

230,00 Kč

Slezský studijní ústav, Opava 1954.

330,00 Kč

A. Zelinka, Mariánské Hory, nedatováno.

170,00 Kč

Fr.Tůma, Moravská Ostrava, nedatováno.

130,00 Kč

Fotografická publikace. Koncern Ostravsko-karvinských dolů a RAPID, Ostrava bez datace.

330,00 Kč

Obsahuje také zprávu za školní rok 1934-1935. Kulturní rada pro širší Ostravsko, Moravská Ostrava 1934 a 1935.

330,00 Kč

Ročník V.. 10 čísel. Kulturní rada pro širší Ostravsko, Moravská Ostrava 1929.

230,00 Kč

Ročník XI.. 10 čísel. Kulturní rada pro širší Ostravsko, Moravská Ostrava 1935.

330,00 Kč

Ročník VIII.. 10 čísel. Kulturní rada pro širší Ostravsko, Moravská Ostrava 1932.

330,00 Kč

Ročník VI.. 8 čísel. Kulturní rada pro širší Ostravsko, Ostrava 1929-30.

330,00 Kč

Ročník VI.. 8 čísel. Kulturní rada pro širší Ostravsko, Ostrava 1929-30.

230,00 Kč

Ročník IX.. 10 čísel. Kulturní rada pro širší Ostravsko, Moravská Ostrava 1933.

430,00 Kč

Ročník I.. 10 čísel. Kulturní rada pro širší Ostravsko, Moravská Ostrava 1925.

330,00 Kč

Časopis lidově výchovný. Ročník XIII.. 10 čísel. Kulturní rada pro širší Ostravsko, Moravská Ostrava 1937.

830,00 Kč

K 50. výročí osamostatnění obce. Objevuje se vzácně. Obsahuje dobové fotografie. Národní souručenství v Muglinově, Ostrava 1940.

2300,00 Kč

Nakladatelství Ant. Pelze, Příbram 1947. Obálka Jaroslav Šefl a Václav Matthauser. I. vydání. Náklad 2 000 výtisků.

330,00 Kč

Přebal, vazba, předsádky a grafická úprava Zdeněk Jelínek. Archiv města Ostravy, 1974. 1. vydání.

230,00 Kč

"Úvod do celého oboru hornictví s přehledem dobývacích method". Práce-Roh, Praha 1954. Obsahuje mnoho ilustrací. 1. vydání.

230,00 Kč

"jejich vznik, naleziště a vyhledávání". 2 díly. Geologický ústav Vysoké školy báňské, Ostrava 1947.

630,00 Kč

Katalog