Katalog

Místopis/Region/Slezsko

Velmi vzácná kniha obsahuje hasičské župy na Moravě a jejich historie,mnoho informací z jednotlivých měst i vesnic, mnoho fotografií. Vydala Ústřední jednota hasičská Markrabství moravského 1898.

5300,00 Kč

Montanex, Ostrava 2002.

170,00 Kč

Libri a Tigris, Praha a Zlín, 2001.

330,00 Kč

Městský národní výbor v Karviné, Karviná 1968. K sedmistému výročí města.

230,00 Kč

"Tragedie ze zápasů s pytláky a lesními zloději v Posázaví." Zvláštní vydání týdenníku "Soudní síň" k číslu 20. 2. vydání. Soudní síň - Illustrovaný týdenní zpravodaj vážných i veselých soudních případů. 2. ročník. Josef Buchar, Praha 1925.

230,00 Kč

"Od nejstarších časů až do roku 1990". Votobia, Praha 2003.

Text ve slovenštině. Obsahuje mnoho fotografií. Osveta, Žilina 1990. I. vydání.

170,00 Kč

"Soubor signovaných linoritů vytvořených v roce 1974 za vedení odb. as. akad. malířky věry Kotasové." Z. Boháčová, E. Buchtelová, S. Kukalová, P. Pečinková, M.Šrajerová, R. Švácha, J. Tlaskalová, I. Vaňková-Kupková, T. Vrána. KSG-Katedra VTV FF UP, Olomouc 1975.

230,00 Kč

"Československá reservace a národní park." Odbor klubu českoslov. turistů na Štramberku, Štramberk 1920.

230,00 Kč

Praha 1618/1848/1918. Kratochvíl a spol., Praha 1920.

130,00 Kč

Ilustrace od O. Cihelky. Vojtěch Šeba, Praha bez datace.

270,00 Kč

"Špásovité povjédačky z valaského života". S podpisem autora. Obálka a dřevoryty: Miloš Bublík. Valašská knih- a kamenotiskárna ve Valašském Meziříčí, 1943. I. vydání.

330,00 Kč

Římskokatolická farnost Ostrava-Hrabová, 2015.

230,00 Kč

"Zmizelá Morava a Slezsko". S věnováním autora. Obsahuje mnoho fotografií. Paseka, Praha - Litomyšl 2011.

230,00 Kč

Obsahuje mnoho fotografií. Městský úřad Brušperk, 2009. K výročí 740 let od založení města.

"1267-1997". Součástí fotografická příloha. Obecní úřad v Paskově, Paskov 1997. K 730. výročí obce Paskov září 1997.

1. část - Země česká. 2. svazek - Západní a jihovýchodní Čechy. Orbis, Praha 1936.

130,00 Kč

1. část - Země Česká. 4. svazek - Severní a severovýchodní Čechy. Orbis, Praha 1937.

130,00 Kč

Unikátní fotografie výstavby Sorely a panelových sídlišť Poruby a Havířova. Národní podnik Bytostav, Ostrava 1971.

Mnoho dobových fotografií. Jindřich Slovák, Kroměříž 1907.

330,00 Kč

Text ve slovenštině. Obsahuje několik map. Šport, Bratislava 1958. 1. vydání.

130,00 Kč

"Studie politická a hospodářská. Se zřetelem k současným dějům na Balkáně i v Evropě." Vevázaná - Kritické dny Bulharska: poznámky, úvahy a dojmy. Náklad vlastní, Praha 1914. Grafický umělecký ústav, Český Brod bez datace.

270,00 Kč

Katalog