Katalog

Místopis/Region/Slezsko

Vytiskly Moravské tiskařské závody, n.p., Ostrava.

230,00 Kč

Publikace vydána u příležitosti dvacátého výročí vzniku výrobně hospodářské jednotky.

230,00 Kč

Okresní vlastivědný ústav Karviná se sídlem v Českém Těšíně.

130,00 Kč

Krajský národní výbor v Ostravě, 1956.

170,00 Kč

1. vydání. Lidové noviny, Praha 2006. Obsahuje mnoho fotografií.

1300,00 Kč

Profil, Ostrava 1971. 1. vydání.

330,00 Kč

Katalog výstavy Brno-Olomouc-Opava. Vydal MZA Brno za spolupráce ZA Opava, 1991.

170,00 Kč

Neobjevuje se. Národní památkový ústav, odborné pracoviště v Ostravě, 2009.Obsahuje mnoho fotografií.

730,00 Kč

Krajské nakladatelství, Ostrava 1958.

230,00 Kč

Jindřich Šebánek Brno, 1932.

630,00 Kč

1. vydání. Matice moravská, Brno 2002.

630,00 Kč

Vlastivědné muzeum okresu Karviná se sídlem v Českém Těšíně, 1984. Podrobný popis pamětních desek, řada vyobrazení. Neobjevuje se.

530,00 Kč

Státní okresní archiv v Novém Jičíně, 1995. Obsahuje dobové fotografie. Sborník příspěvků z odborného sympozia 300 let piaristického gymnázia v Příboře, konaného 1.-3. června 1994.

230,00 Kč

1. vydání. Profil Ostrava, 1966.

630,00 Kč

1. vydání. Státní okresní archiv Karviná, 2001. Vložena mapa města v roce 1938.

230,00 Kč

Sestavil Bedřich Beneš Buchlovan. Okresní národní výbor Uherské Hradiště, 1948. Obsahuje mapu - dopravní přehled okresu Hradiště.

130,00 Kč

1. vydání. Regio, Český Těšín 2004. Obsahuje mnoho fotografií.

230,00 Kč

PROXIMA Bohemia, Rožnov pod Radhoštěm, nedatováno.

170,00 Kč

Ředitelství gymnasia v Novém Bohumíně, nedatováno.

130,00 Kč

Nákladem Učitelské jednoty slezskoostravské ve Slezské Ostravě, 1935. Vydání k 600. výročí připojení Těšínska k zemím Koruny české. Obsahuje kresby.

170,00 Kč

Katalog