Katalog

Místopis/Region/Slezsko

Praha, 1913-14.

130,00 Kč

Praha, 1911.

130,00 Kč

Tlačou kníhtlačiarskeho spolku v Turčianskom Sv.Martine. 1927.

330,00 Kč

A.Storch syn, Praha. nedatováno.

530,00 Kč

ASCO, Praha nedatováno.

130,00 Kč

Nedatováno. Unikátní dobové fotografie.

830,00 Kč

Nákladem referátu informací expositury v Moravské Ostravě, 1945. Dobové fotografie z konce 2. světové války.

230,00 Kč

Družstvo Moravského kola spisovatelů, Brno 1943.

130,00 Kč

Fiducia a spolek Za krásnou Ostravu, 2018. Doplněné vydání.

70,00 Kč

Anglická verze mapy. Fiducia a spolek Za krásnou Ostravu, Ostrava 2018. Doplněné vydání.

70,00 Kč

Knihkupectví Fr. Řivnáče, Praha 1892.

630,00 Kč

2 svazky. Obsahuje mnoho fotografií, Vyšlo péči Moravské expedice - Vlastenecký poutník, Čeladná 2015. Obsahuje CD.

730,00 Kč

Obsahuje mnoho ilustrací. Rebo productions, Praha 1996. II. vydání.

270,00 Kč

Vyšehrad, Praha 1947. Ilustrováno dřevoryty Heleny Salichové.

330,00 Kč

Landek je významnou lokalitou z hlediska geologie, archeologie, historie, přírodovědy a hornictví. Nakladatelství Librex Ostrava 1996.

170,00 Kč

Obsahuje dobové fotografie, články v angličtině, francouzštině, němčině. Čs.ústředí cizineckého ruchu, Praha 1937.

330,00 Kč

Pamětní medaile "Za rozvoj podniku Romo Fulnek, n. p. rok 1979".

130,00 Kč

Text je v češtině a polštině. S mnoha fotografiemi. 1. vydání. Regio, Český Těšín 2005.

330,00 Kč

Časopis zlínských dětí, školní rok 1937-1938, nedatováno.

130,00 Kč

Velmi vzácná kniha obsahuje hasičské župy na Moravě a jejich historie,mnoho informací z jednotlivých měst i vesnic, mnoho fotografií. Vydala Ústřední jednota hasičská Markrabství moravského 1898.

5300,00 Kč

Montanex, Ostrava 2002.

170,00 Kč

Libri a Tigris, Praha a Zlín, 2001.

330,00 Kč

Městský národní výbor v Karviné, Karviná 1968. K sedmistému výročí města.

230,00 Kč

"Tragedie ze zápasů s pytláky a lesními zloději v Posázaví." Zvláštní vydání týdenníku "Soudní síň" k číslu 20. 2. vydání. Soudní síň - Illustrovaný týdenní zpravodaj vážných i veselých soudních případů. 2. ročník. Josef Buchar, Praha 1925.

230,00 Kč

Katalog