Katalog

Místopis/Region/Slezsko

Občanské sdružení Za starou Ostravu, 2005.

330,00 Kč

Josef Zeibrdlich, Praha 1934.

130,00 Kč

Karel Dvořáček, Bzenec 1918.

330,00 Kč

Jan Piszkiewicz, Olomouc 2007. 1. vydání. Obsahuje mnoho fotografií.

130,00 Kč

Státní archív v Opavě, Opava 1974. 2 svazky.

970,00 Kč

Občanské knihtiskárny, Praha 1922, 1923, 1924-25-26.

1300,00 Kč

Odeon, Praha 1971. 1. vydání.

130,00 Kč

Dedikace autora. Zvláštní otisk z Časopisu Slezského muzea, 1965.

330,00 Kč

Věstník archivu a muzea ostravského kraje, 1935.

130,00 Kč

Krajské nakladatelství, Karlovy Vary 1957. 1. vydání. Obsahuje fotografie.

170,00 Kč

Práce Slováckého muzea - Uherské Hradiště 1967.

530,00 Kč

Vlastivědný ústav v Českém Těšíně, nedatováno. Řada fotografií.

230,00 Kč

Katalog