Katalog

Místopis/Region/Slezsko

Knihkupectví Fr. Řivnáče, Praha 1892.

630,00 Kč

2 svazky. Obsahuje mnoho fotografií, Vyšlo péči Moravské expedice - Vlastenecký poutník, Čeladná 2015. Obsahuje CD.

730,00 Kč

Obsahuje mnoho ilustrací. Rebo productions, Praha 1996. II. vydání.

270,00 Kč

Vyšehrad, Praha 1947. Ilustrováno dřevoryty Heleny Salichové.

330,00 Kč

Landek je významnou lokalitou z hlediska geologie, archeologie, historie, přírodovědy a hornictví. Nakladatelství Librex Ostrava 1996.

170,00 Kč

Nádherná publikace s barevnými fotografiemi a popisem. Vydal Reader'Digest, Praha 2011.

330,00 Kč

Obsahuje dobové fotografie, články v angličtině, francouzštině, němčině. Čs.ústředí cizineckého ruchu, Praha 1937.

330,00 Kč

Pamětní medaile "Za rozvoj podniku Romo Fulnek, n. p. rok 1979".

130,00 Kč

Obsahuje dobové fotografie a mapy. Vydal OKD, a.s. Důl Darkov, Karviná 1999.

330,00 Kč

Text je v češtině a polštině. S mnoha fotografiemi. 1. vydání. Regio, Český Těšín 2005.

330,00 Kč

Drewniane kościoly i kaplice w Beskidach i okolicy. Text v češtině, polštině a angličtině. Wart, Český Těšín 2009. 1. vydání. Publikace mapuje prostřednictvím téměř 700 mnohdy unikátních fotografií a další ikonografie z období let 1874-2009, dřevěné a polodřevěné sakrální stavby v Beskydech a okolí na území České a Polské republiky. Obsahuje 82 abecedně řazených kostelů a kaplí, včetně staveb zaniklých v průběhu 19. - 21. století. Text je v plném rozsahu přeložen do polského a anglického ...

330,00 Kč

Časopis zlínských dětí, školní rok 1937-1938, nedatováno.

130,00 Kč

Velmi vzácná kniha obsahuje hasičské župy na Moravě a jejich historie,mnoho informací z jednotlivých měst i vesnic, mnoho fotografií. Vydala Ústřední jednota hasičská Markrabství moravského 1898.

5300,00 Kč

Montanex, Ostrava 2002.

170,00 Kč

Libri a Tigris, Praha a Zlín, 2001.

330,00 Kč

Městský národní výbor v Karviné, Karviná 1968. K sedmistému výročí města.

230,00 Kč

"Tragedie ze zápasů s pytláky a lesními zloději v Posázaví." Zvláštní vydání týdenníku "Soudní síň" k číslu 20. 2. vydání. Soudní síň - Illustrovaný týdenní zpravodaj vážných i veselých soudních případů. 2. ročník. Josef Buchar, Praha 1925.

230,00 Kč

Text ve slovenštině. Obsahuje mnoho fotografií. Osveta, Žilina 1990. I. vydání.

170,00 Kč

"Soubor signovaných linoritů vytvořených v roce 1974 za vedení odb. as. akad. malířky věry Kotasové." Z. Boháčová, E. Buchtelová, S. Kukalová, P. Pečinková, M.Šrajerová, R. Švácha, J. Tlaskalová, I. Vaňková-Kupková, T. Vrána. KSG-Katedra VTV FF UP, Olomouc 1975.

230,00 Kč

"Československá reservace a národní park." Odbor klubu českoslov. turistů na Štramberku, Štramberk 1920.

230,00 Kč

Praha 1618/1848/1918. Kratochvíl a spol., Praha 1920.

130,00 Kč

Ilustrace od O. Cihelky. Vojtěch Šeba, Praha bez datace.

270,00 Kč

"Špásovité povjédačky z valaského života". S podpisem autora. Obálka a dřevoryty: Miloš Bublík. Valašská knih- a kamenotiskárna ve Valašském Meziříčí, 1943. I. vydání.

330,00 Kč

"Zmizelá Morava a Slezsko". S věnováním autora. Obsahuje mnoho fotografií. Paseka, Praha - Litomyšl 2011.

230,00 Kč

1. část - Země česká. 2. svazek - Západní a jihovýchodní Čechy. Orbis, Praha 1936.

130,00 Kč

Katalog