Katalog

Místopis/Region/Slezsko

Pamětní medaile "Za rozvoj podniku Romo Fulnek, n. p. rok 1979".

130,00 Kč

Obsahuje dobové fotografie a mapy. Vydal OKD, a.s. Důl Darkov, Karviná 1999.

330,00 Kč

Text je v češtině a polštině. S mnoha fotografiemi. 1. vydání. Regio, Český Těšín 2005.

330,00 Kč

Drewniane kościoly i kaplice w Beskidach i okolicy. Text v češtině, polštině a angličtině. Wart, Český Těšín 2009. 1. vydání. Publikace mapuje prostřednictvím téměř 700 mnohdy unikátních fotografií a další ikonografie z období let 1874-2009, dřevěné a polodřevěné sakrální stavby v Beskydech a okolí na území České a Polské republiky. Obsahuje 82 abecedně řazených kostelů a kaplí, včetně staveb zaniklých v průběhu 19. - 21. století. Text je v plném rozsahu přeložen do polského a anglického ...

330,00 Kč

Časopis zlínských dětí, školní rok 1937-1938, nedatováno.

130,00 Kč

Velmi vzácná kniha obsahuje hasičské župy na Moravě a jejich historie,mnoho informací z jednotlivých měst i vesnic, mnoho fotografií. Vydala Ústřední jednota hasičská Markrabství moravského 1898.

5300,00 Kč

Montanex, Ostrava 2002.

170,00 Kč

Libri a Tigris, Praha a Zlín, 2001.

330,00 Kč

Městský národní výbor v Karviné, Karviná 1968. K sedmistému výročí města.

230,00 Kč

"Tragedie ze zápasů s pytláky a lesními zloději v Posázaví." Zvláštní vydání týdenníku "Soudní síň" k číslu 20. 2. vydání. Soudní síň - Illustrovaný týdenní zpravodaj vážných i veselých soudních případů. 2. ročník. Josef Buchar, Praha 1925.

230,00 Kč

Text ve slovenštině. Obsahuje mnoho fotografií. Osveta, Žilina 1990. I. vydání.

170,00 Kč

"Soubor signovaných linoritů vytvořených v roce 1974 za vedení odb. as. akad. malířky věry Kotasové." Z. Boháčová, E. Buchtelová, S. Kukalová, P. Pečinková, M.Šrajerová, R. Švácha, J. Tlaskalová, I. Vaňková-Kupková, T. Vrána. KSG-Katedra VTV FF UP, Olomouc 1975.

230,00 Kč

"Československá reservace a národní park." Odbor klubu českoslov. turistů na Štramberku, Štramberk 1920.

230,00 Kč

Praha 1618/1848/1918. Kratochvíl a spol., Praha 1920.

130,00 Kč

Ilustrace od O. Cihelky. Vojtěch Šeba, Praha bez datace.

270,00 Kč

"Špásovité povjédačky z valaského života". S podpisem autora. Obálka a dřevoryty: Miloš Bublík. Valašská knih- a kamenotiskárna ve Valašském Meziříčí, 1943. I. vydání.

330,00 Kč

Římskokatolická farnost Ostrava-Hrabová, 2015.

230,00 Kč

"Zmizelá Morava a Slezsko". S věnováním autora. Obsahuje mnoho fotografií. Paseka, Praha - Litomyšl 2011.

230,00 Kč

1. část - Země česká. 2. svazek - Západní a jihovýchodní Čechy. Orbis, Praha 1936.

130,00 Kč

1. část - Země Česká. 4. svazek - Severní a severovýchodní Čechy. Orbis, Praha 1937.

130,00 Kč

Mnoho dobových fotografií. Jindřich Slovák, Kroměříž 1907.

330,00 Kč

Text ve slovenštině. Obsahuje několik map. Šport, Bratislava 1958. 1. vydání.

130,00 Kč

"Studie politická a hospodářská. Se zřetelem k současným dějům na Balkáně i v Evropě." Vevázaná - Kritické dny Bulharska: poznámky, úvahy a dojmy. Náklad vlastní, Praha 1914. Grafický umělecký ústav, Český Brod bez datace.

270,00 Kč

"Časopis Moravského zemského muzea." Text německý. Vevázaný 3 svazky - 10. díl., 11. díl, 12. díl. Moravské zemské muzeum, Brno 1910.

2300,00 Kč

Ilustrace - Viktor Olíva. 1. a 2. díl. F. Topič, Praha 1891-1892.

330,00 Kč

Katalog