Katalog

Místopis/Region/Slezsko

Průvodce po Moravskoslezských Sudetech. Text německý. Von Betty Tike, Freiwaldau bez datace.

530,00 Kč

"Průvodce po Macoše a nových jeskyních Kateřinské a Punkevní." S mapkou, obrázky v textu a 33 tabulkami + Seznam smluvených značek pro mapu speciální. Bez vydavatele, Brno 1914.

330,00 Kč

"Cesty do ostravského (v)nitrozemí. " Fiducia a spolek Za krásnou Ostravu, Ostrava 2017.

50,00 Kč

(Fulnecký kapucínský klášter v proměnách staletí), Muzeum Novojičínska, Nový Jičín 2016.

230,00 Kč

2 svazky. Slezská univerzita v Opavě, Opava 2003.

430,00 Kč

Vlastivědný ústav Nový Jičín, 1978.

270,00 Kč

Krajské nakladatelství v Ostravě, 1963.

170,00 Kč

Slezský ústav Slezského zemského muzea v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Nakladatelství Tilia, Opava 1998. (Sborník příspěvků z vědecké konference k 50. výročí Slezského ústavu Slezského zemského muzea v Opavě)

Drewniane kościoly i kaplice w Beskidach i okolicy. Text v češtině, polštině a angličtině. Wart, Český Těšín 2009. 1. vydání. Publikace mapuje prostřednictvím téměř 700 mnohdy unikátních fotografií a další ikonografie z období let 1874-2009, dřevěné a polodřevěné sakrální stavby v Beskydech a okolí na území České a Polské republiky. Obsahuje 82 abecedně řazených kostelů a kaplí, včetně staveb zaniklých v průběhu 19. - 21. století. Text je v plném rozsahu přeložen do polského a anglického ...

330,00 Kč

Vojtěch Šeba, Praha, 1934. II. vydání. Ilustrace Akad. malíř O. Cihelka.

330,00 Kč

Vydavatelství a nakladatelství Dolní Krčmy 1, Mohelnice, 2000. První vydání.

Statutární město Opava, Opava 2000.

130,00 Kč

Matice slezská, Opava 1992.

330,00 Kč

Městský úřad, Šumperk 1998.

130,00 Kč

Nakladatelství za svobodu, společnost, Praha bez datace.

130,00 Kč

1. vydání. Nakladatelství politické literatury, Praha 1964.

130,00 Kč

Dva vevázané svazky: Jubilejní výroční zpráva. Severomoravské cukrovary, Brodek u Přerova 1981. Z Čech až na konec světa - Alois Jirásek. SNTL, Praha 1977.

130,00 Kč

Montanex, Ostrava 2002.

170,00 Kč

REPRONIS, Ostrava 2010.

230,00 Kč

Dvojjazyčný text: česky a německy. Karlovy Vary a Lázeňské ediční sdružení Karlovy Vary 2007.

130,00 Kč

Dvojjazyčný text: česky a německy. SOS ART Press, Litoměřice 1995.

530,00 Kč

Součástí 1 CD + errata. Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě: Centrum pro hospodářské a sociální dějiny Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě, Ostrava 2013.

230,00 Kč

1868-1984. Okresní výbor SPO, Vyškov 1984.

230,00 Kč

Vesnický román ze života pašeráků ve Slezsku. Melantrich, Ostrava 1940.

130,00 Kč

Katalog