Katalog

Místopis/Region/Slezsko

Universita J.E. Purkyně, Brno 1986.

530,00 Kč

Pelhřimov, 2001.

130,00 Kč

Profil, Ostrava 1967. Vydáno k 700. výročí založení města.

230,00 Kč

Obsahuje mnoho fotografií. AVE - Informační centrum Opavska, 1996.

170,00 Kč

"Umělecké album král. hlavního města Prahy". Edv. Grégr, Praha 1898.Obsahuje mnoho fotografií.

330,00 Kč

Geografický ústav Masarykovy univerzity v Brně, 2014.

130,00 Kč

Texty česky, polsky, německy a anglicky. Wart, Český Těšín 2001. Obsahuje mnoho fotografií.

230,00 Kč

Přítel knihy, Praha 1929.

130,00 Kč

"11 unikátů ze sbírek Olomouckého kraje". Olomoucký kraj, 2015. Obsahuje mnoho ilustrací.

230,00 Kč

Pohlednice a historie. Bobr, Opava 1995.

330,00 Kč

Ústřední nakladatelství a knihkupectví, Praha 1927. 180 obrazů.

3300,00 Kč

Neobjevuje se. Moravská expedice, Čeladná 2014. Obsahuje mnoho fotografií.

1300,00 Kč

Wart, Třinec 2012. Obsahuje mnoho fotografií a ilustrací.

1300,00 Kč

Paseka, Praha 2008. Obsahuje mnoho fotografií.

230,00 Kč

J. Otto, Praha nedatováno.

970,00 Kč

J. Otto, Praha nedatováno.

630,00 Kč

Vydali: Musejní spolek v Brně a Městský NV ve Vracově, 1969.

230,00 Kč

Krajinské sdružení učitelstva českých škol měšťanských, Opava 1938.

330,00 Kč

3. vyd., podpis autora, signované dřevoryty Leopolda Parmy, výtisk 12 / 300, Vydal Vilém Vaško, Svinov, bez datace.

530,00 Kč

Historie slezského odboje. Nákladem „Slezského díla“, Opava 1925.

330,00 Kč

Obsahuje linoryty, vlast. nákladem, Svinov 1932.

5300,00 Kč

Katalog