Katalog

Sběratelství / Řemesla / Užité umění / Móda

Práh, Praha 2010.

170,00 Kč

Od 16. století do dnešní doby. Katalog k výstavě. Umělecko-průmyslové museum Obchodní a živnostenské komory, Praha 1948.

170,00 Kč

Slovart, Praha, 2011. I. vydání.

270,00 Kč

II. díl. Česká numismatická společnost, Kroměříž 1988.

330,00 Kč

Pro lidové školy umění. Obsahuje fotografie. Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1968. 1. vydání.

170,00 Kč

„Vydělávání a barvení kožišin.“ 1. vydání. SNTL, Praha-Bratislava 1967.

"Průvodce dějinami módy 20. století." Brána, Praha 2012.

230,00 Kč

SNTL, Praha 1985. Mnoho vyobrazení.

230,00 Kč

Rubico, Olomouc 1999.

530,00 Kč

Text je česky, anglicky, německy a rusky. Odeon, Praha 1968.

130,00 Kč

1. vydání. V. Poláček, Praha 1948.

330,00 Kč

Vizuální komunikace ve všech jazycích. Publikace je výběrem 1000 nejpoužívanějších grafických symbolů nejen z průmyslu, ale ze všech oblastí komunikace. Slovart, Praha 2006.

230,00 Kč

Text holandský. Drenst Museum, Assen 2006.

130,00 Kč

1. vydání. Moravské Museum - Musejní spolej, Brno 1968.

The Paper Division of Announcing imagination, USA 1964. Velmi hezký tisk.

830,00 Kč

Mnoho fotografií - neony, výklady atp. Nevyskytuje se. Vydavatelství obchodu, Praha 1962. 1. vydání.

2300,00 Kč

Obsahuje 25 barevných tabulí. Theodor Kreissig, Drážďany bez datace.

1300,00 Kč

Text ve slovenštině. Pallas, Bratislava 1976. 1. vydání.

Obrazová publikace- interiéry, umění, architektura atd. Text český, německý, francouzský a anglický. ND ČSR, Brno 1928.

630,00 Kč

Oficiální časopis Jednoty společenstev zlatníků a Hromady pomocníků. Komplet 12. čísel. Jednota společenstev zlatníků, Praha 1947.

970,00 Kč

Časopis zlatníků, pasířů, rytců a hodinářů. Komplet 1. - 6. číslo. Přidáno číslo 1/1950. Svaz čs. živnostnictva, Praha 1949.

530,00 Kč

Katalog