Katalog

Sběratelství / Řemesla / Užité umění / Móda

Louis Schäfer, Berlin 1891. Text v němčině. Ročník 1891. Obsahuje mnoho černobílých ilustrací několik kolorovaných ocelorytin.

3300,00 Kč

Orbis, Praha 1959. 1. vydání. Obsahuje mnoho vyobrazení.

530,00 Kč

Academia, Praha 1986. 2. doplněné vydání.

130,00 Kč

Tatran, Bratislava, 1985. 1. vydání. Obsahuje mnoho fotografií/ilustrací.

530,00 Kč

Thames & Hudson, London 2003. Obsahuje mnoho fotografií.

530,00 Kč

10 čísel - komplet ročník. Obálky vevázány. Svaz československých výtvarných umělců, Praha 1963. Obsahuje mnoho vyobrazení.

1700,00 Kč

Artia, Praha 1985. Řada vyobrazení.

170,00 Kč

Zásadní dílo, vyskytuje se málo. 227 černobílých, 91 barevných příloh, 15 schémat. Panorama, Praha 1990, 1. vydání.

530,00 Kč

Uměleckoprůmyslové Muzeum, Praha 1980. Obsahuje mnoho fotografií.

130,00 Kč

Panorama, Praha 1990. 1. vydání. Obsahuje mnoho obrázků.

530,00 Kč

Artia, Praha 1985. Obsahuje mnoho černobílých fotografií.

130,00 Kč

Grada Publishing, Praha 2002. 1. vydání. Obsahuje mnoho fotografií.

130,00 Kč

SNTL,Praha, 1976,1981. 1. vydání.

2300,00 Kč

Merkur, Praha 1974. 1. vydání.

230,00 Kč

Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1973. 1. vydání. Obsahuje mnoho černobílých fotografií.

170,00 Kč

Státní nakladatelství technické literatury, Praha 1960. Druhé doplněné a upravené vydání.

530,00 Kč

Odeon, Praha 1983. 1. vydání.

270,00 Kč

Střední průmyslová škola grafická. Obsahuje dedikaci autora.

230,00 Kč

Agentura PAVP, Praha 2000. Reprint původního vydání z roku 1927 vydaného nakladatelstvím L. Bradáče v Praze.

430,00 Kč

Mladá fronta, Praha 1958. 1. vydání. Obálka vevázana.

130,00 Kč

Státní nakladatelství technické literatury, Praha 1960. Nevyskytuje se.

830,00 Kč

Loutkářská exlibris. Sbírka exlibris Dr. Jindřich Veselý. Obsahuje dedikaci autora + volně vložené exlibris.

630,00 Kč

VERLAG WERNER DAUSIEN 1975. Kniha je v němčině.

130,00 Kč

Nakladatelství technické literatury, Praha 1984. 1. vydání.

370,00 Kč

Katalog