Katalog

Sběratelství / Řemesla / Užité umění / Móda

Slovart, Praha 2008.

230,00 Kč

Nakladatelství. Jan Štenc, Praha 1939.

330,00 Kč

Univerzita Karlova, Praha 1982. I. vydání. Obsahuje mnoho ilustrací.

430,00 Kč

1. vyd., Noxi, Bratislava, 2006. Mnoho fotografií.

830,00 Kč

1. vyd., Noxi, Bratislava, 2004. Mnoho fotografií.

830,00 Kč

1. vyd., Grada, Praha 2000. Obsahuje mnoho ilustrací.

530,00 Kč

Slovart, Praha 2006. Obsahuje mnoho fotografií.

330,00 Kč

Od roku 2000 př. Kristem, Foto Plaňava, Brno – Židenice

1300,00 Kč

Nakladatelství L.Bradáče, Praha 1927. Vyzdobila Zdenka Braunerová.

1300,00 Kč

Perfekt, Bratislava 1995 Odborná spolupráce Paul Atterbury a Lars Tharp.

530,00 Kč

Obsahuje mnoho ilustrací. Volné vydání Spolku českých bibliofilů, 1911. Výtisk 198/1500.

330,00 Kč

Nakladatelství a vydavatelství Novinář, Praha 1981.

130,00 Kč

Uměleckoprůmyslové muzeum, Praha 1976.

170,00 Kč

Knihcentrum, Praha 1996.

270,00 Kč

Knihcentrum, Praha 1997.

270,00 Kč

Perfekt, Bratislava 1995.

430,00 Kč

SPN, Praha 1973. Kniha obsahuje obrazovou část, cca 47 stran.

270,00 Kč

Díl XIII. Česká poštovní razítka od nejstarších dob do roku 1918. Vydala Poštovní filatelistická služba, Praha 1975.

530,00 Kč

Text v češtině a němčině. Katalog výstavy. Národní galerie v Praze, Uměleckoprůmyslové muzeum 1964-65.

130,00 Kč

Obsahuje mnoho černobílých fotografií. Argo, Praha 1996. II. upravené vydání.

1300,00 Kč

Obsahuje mnoho fotografií. VEB Deutscher Verlag der Wissenchaften Berlin 1975.

130,00 Kč

Miejscowošci województwa Šlaskiego. Kniha obsahuje erby a pečetě Slezska.Text polsky. Wydawnictwa instytutu slaskiego, Katowice 1939.

530,00 Kč

"Popis výroby smetany, a másla s dodatkem o náhražkách másla." Zemědělská knihovna sv. II. Obsahuje mnoho ilustrací. Nákladem podniku tiskařského a vydavatelského družstva rolnického v Praze, Praha 1913.

5300,00 Kč

Katalog