Katalog

Sběratelství / Řemesla / Užité umění / Móda

Nakladatelství technické literatury - Práce, Praha 1976. II. přepracované vydání. Polytechnická knižnice.

130,00 Kč

Díl II. - přístroje promítací. Šolc a Šimáček, Praha 1923.

330,00 Kč

"Sklo, keramika, kovy, textil a nábytek." Text český a anglický. Moravská galerie Brno 1995.

130,00 Kč

"Sklo, keramika, kovy, textil, nábytek." Moravská galerie, Brno 1993.

130,00 Kč

"Ze sbírek Moravské galerie Brno." Text český, anglický a německý. Moravská galerie, Brno 1997.

130,00 Kč

"Ze sbírek Moravské galerie." Text český, německý a anglický. Moravská galerie, Brno 1996.

130,00 Kč

"Umělecké řemeslo ve sbírkách Moravské galerie." Moravská galerie, Brno 1986.

130,00 Kč

Uměleckoprůmyslové muzeum, Praha 1996.

130,00 Kč

Obsahuje mnoho fotografií. Moser, Karlovy vary 1997.

730,00 Kč

Práh, Praha 2010.

170,00 Kč

Od 16. století do dnešní doby. Katalog k výstavě. Umělecko-průmyslové museum Obchodní a živnostenské komory, Praha 1948.

170,00 Kč

Slovart, Praha, 2011. I. vydání.

II. díl. Česká numismatická společnost, Kroměříž 1988.

330,00 Kč

Pro lidové školy umění. Obsahuje fotografie. Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1968. 1. vydání.

170,00 Kč

„Vydělávání a barvení kožišin.“ 1. vydání. SNTL, Praha-Bratislava 1967.

"Průvodce dějinami módy 20. století." Brána, Praha 2012.

230,00 Kč

SNTL, Praha 1985. Mnoho vyobrazení.

230,00 Kč

Rubico, Olomouc 1999.

530,00 Kč

Text je česky, anglicky, německy a rusky. Odeon, Praha 1968.

130,00 Kč

1. vydání. V. Poláček, Praha 1948.

330,00 Kč

Vizuální komunikace ve všech jazycích. Publikace je výběrem 1000 nejpoužívanějších grafických symbolů nejen z průmyslu, ale ze všech oblastí komunikace. Slovart, Praha 2006.

230,00 Kč

Katalog