Katalog

Historie /Antika/ Judaica

"Román faktu". Host, Brno 2006. Obsahuje foto přílohu.

230,00 Kč

"Místa - události - lidé". Academia / Archív hlavního města Praha, Praha 2014 (čtvrtý dotisk).

430,00 Kč

"27 velkých příběhů našeho středověku / 24 příběhů starší i novější minulosti". Daranus, Řitka 2006.

270,00 Kč

Obsahuje CD. Ústav pro studium totalitních režimů, Praha 2009.

230,00 Kč

"Ze zákulisí československého vysílání z Londýna". Ústav pro studium totalitních režimů, Praha 2017.

130,00 Kč

Ústav pro studium totalitních režimů, Praha 2015.

130,00 Kč

Volvox Globator / Ústav pro studium totalitních režimů, Praha 2014.

130,00 Kč

Computer press, Brno 2008. Tato kniha, kterou napsal jeden z nejznámějších historiků, obsahuje přes 40 faksimilií vzácných a nově prozkoumaných dobových dokumentů, které jsou vloženy přímo mezi stránky knihy.

730,00 Kč

Příliš brzy unavená demokracie. Typ myšlení o civilizaci, politice a společnosti.Časosběrný rozhovor 2001-2009. Vydal Portál, Praha 2009.

170,00 Kč

Exilové vydání, Ústav Dr. E. Beneše pro politické a sociální studium, Londýn 1950.

130,00 Kč

Překlad: Jiří Horn, Nakladatelství E. Beaufort, Praha bez datace.

130,00 Kč

Ústav pro studium totalitních režimů, Praha 2017.

170,00 Kč

"Historie panovnického trůnu Čech a Moravy". Pavel Dobrovský - BETA, Praha 2004.

130,00 Kč

Dokazuje, že otázky vztahů mezi národy a národnostmi zůstávají i v Evropě aktuální a hodné pozornosti. Nakladatelství Vyšehrad, Praha 2012.

270,00 Kč

Biografická příručka, svazek 1 A-B, autoři Stanislav Biman a Sabina Dušková. Vydal Albis international, Ústí nad Labem 2003.

230,00 Kč

Osudy českého novináře a spisovatele Michala Mareše. Vydal Prostor, Praha 1999

230,00 Kč

Dokumenty. K vydání připravil kolektiv autorů Ústav pro soudobé dějiny, Praha 1993

330,00 Kč

Stát a církev v Československu v letech 1948-1953, nevyskytuje se. Nakladatelství Doplněk, Brno 1993.

430,00 Kč

Úvahy a polemiky. 3 svazky. Nakladatelství Karolinum, Praha 2004

430,00 Kč

Občané a nejnižší článek Státní bezpečnosti na příkladu okresu Havlíčkův Brod. Nakladatelství Vyšehrad, Praha 2008

130,00 Kč

Romové ve starých pohlednicích - oblečení, zvyky... Mnoho reprodukcí starých pohlednic. Text ve slovenštině a romštině. Region Poprad, Poprad 2006. 1. vydání.

230,00 Kč

Academia, Praha 1992. 1. vydání. Neobjevuje se.

330,00 Kč

Katalog