Katalog

Historie /Antika/ Judaica

Rarita. Text v němčině. Například Hašek, Masaryk, Beneš aj.

3300,00 Kč

Knihtiskárna F.Šimáček, Praha 1899.

170,00 Kč

4 svazky. Lidové Noviny, Praha 1991. III. vydání.

530,00 Kč

Objevuje se vzácně. Lidové noviny, Praha 2003.

730,00 Kč

Fiducia a spolek Za krásnou Ostravu, 2018. Doplněné vydání.

70,00 Kč

Anglická verze mapy. Fiducia a spolek Za krásnou Ostravu, Ostrava 2018. Doplněné vydání.

70,00 Kč

Lidové noviny, Praha 1990.

130,00 Kč

Mladá fronta, Praha 2009.

130,00 Kč

Vlastním nákladem Emil Šprongl, Pelhřimov 1935.

330,00 Kč

Mladá fronta, Praha 1977.

130,00 Kč

H§H 1994. Neyyskytuje se.

530,00 Kč

Ostravské muzeum 2012.

330,00 Kč

Závod Baťa, Zlín 1936.

370,00 Kč

"Baťova letecká obchodní výprava kolem světa 1937". "Tisk", Zlín 1937. Obsahuje mnoho fotografií.

370,00 Kč

Vydal, upravil a věnováním opatřil R. F. Šimek. Moravská Ostrava 1940.

630,00 Kč

Katalog