Katalog

Historie /Antika/ Judaica

"Od pravěku do roku 1945", Nakladatelství XYZ, Praha 2009.

430,00 Kč

Lidové noviny, Praha 1995.

430,00 Kč

Lidové noviny, Praha 1998.

730,00 Kč

Melantrich, Praha 1933.

530,00 Kč

"Staré fotografie vyprávějí". Slovart, Praha 2018. Obsahuje mnoho fotografií.

230,00 Kč

"Historická výprava za mapami, plány a obrazy měst". Euromedia Group / Knižní klub, edice Universum, Praha 2017.

330,00 Kč

Společnost pro kulturní dějiny, České Budějovice, 2013. Poslední věci Schwarzenbergů v letech 1732-1914. Podpis autora.

330,00 Kč

Rudolf M. Rohrer, 1937. Atlas je v němčině.

330,00 Kč

Berlín, 1937. Foto Ostrava, Karviná. Kniha je v němčině - švabach.

230,00 Kč

Nakl. K. Končel, Praha 1932.

230,00 Kč

"Rusko a perspektivy jeho soužití se Západem". Prostor, Praha 2016.

230,00 Kč

Vyšehrad, Praha, 2004.

370,00 Kč

Moravské zemské muzeum, Brno 2008.

230,00 Kč

Berlin, 2009. text v němčině

230,00 Kč

Vydal Práh, Praha 2007.

170,00 Kč

Svoboda, Praha 1974. III. vydání. Edice Antická knihovna.

130,00 Kč

"Úvod do starozákonní literatury". Vyšehrad, Praha 1996. I. vydání.

230,00 Kč

Katalog