Katalog

Historie /Antika/ Judaica

L. Mazáč, Praha 1941.

1700,00 Kč

Vlastním nákladem, 1. české vydání 1989.

230,00 Kč

Paseka / Národní galerie v Praze, Praha 2013. II. rozšířené a přepracované vydání.

170,00 Kč

Pražská akciová tiskárna, Praha 1927.

130,00 Kč

Svojtka, Praha 2007.

130,00 Kč

Reader s Digest Výběr, Praha 2005.

130,00 Kč

Academia, Praha 2008.

130,00 Kč

Rudolf M. Rohrer, 1936. Německy. Profesní a sociální struktura obyvatelstva v Československu.

130,00 Kč

Academia, Praha 2009.

130,00 Kč

4 svazky, Melantrich, Praha 1991-1992. II. vydání.

330,00 Kč

Edice Paměť sv. 26. Academia, Praha 2009. II. vydání (rozšířené a upravené).

130,00 Kč

Edice Paměť sv. 6. Academia, Praha 2009.

130,00 Kč

Alpress, Frýdek-Místek 1998. Obsahuje mnoho fotografií. 1. vydání.

130,00 Kč

Ústřední správa geodézie a kartografie, Praha 1965.

970,00 Kč

František Šimáček, Praha 1883.

2300,00 Kč

Nakladatelství XYZ, Praha 2011.

130,00 Kč

Verlag der Deutschen akademie der wissenschaften in Prag, 1943.

130,00 Kč

J. Otta, Praha 1903.

130,00 Kč

Vyšehrad, Praha 1941.

830,00 Kč

1. vyd., Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem 1999.

130,00 Kč

Academia, Praha 1998.

330,00 Kč

Academia, Praha 2006. Dílo shrnující základní informace o konstrukci světa sovětských represivních zařízení a jeho neustále se proměňující struktuře, udržované sítí nepřehledných mechanismů, které sloužily stejně zájmům komunistického režimu jako zájmům vlastním. Průvodce říší zla obsahuje více než 2100 abecedně řazených hesel, obsahujících fakta o všech ústředně řízených sovětských koncentračních táborech.

330,00 Kč

Katalog