Katalog

Historie /Antika/ Judaica

"Sborník vojensko-historických statí", Jota, Brno 2008.

130,00 Kč

"Cesta Karla Köchera z STB přes americké tajné služby do Prognostického ústavu", Prostor, Praha 2015.

170,00 Kč

První vydání faksimile rukopisu. Ottovo nakladatelství, Praha 2008.

130,00 Kč

"Příběh tibetských bojovníků za svobodu, účasti CIA, čínské invaze a pádu Tibetu", Paseka, Praha-Litomyšl 2011.

230,00 Kč

"Chammurapi a jeho předchůdci", Academia, Praha 1979.

330,00 Kč

"Sborník referátů z vědecké konference konané ve dnech 8.-9. dubna 1994 v Turnově a Sedmihorkách", Státní okresní archív Semily, Bystrá nad Jizerou 1994.

130,00 Kč

"Výbor z Diadochu", Odeon, Praha 1982. I. vydání.

170,00 Kč

"Cesty do ostravského (v)nitrozemí. " Fiducia a spolek Za krásnou Ostravu, Ostrava 2017.

50,00 Kč

Argo, Praha 2014. I. vydání.

(Fulnecký kapucínský klášter v proměnách staletí), Muzeum Novojičínska, Nový Jičín 2016.

230,00 Kč

CPress, Brno 2012. Výpravně pojatá kniha, která díky vloženým dobovým dokumentům umožní nahlédnout unikátním způsobem do života tohoto významného státníka a poznat dobu i společnost, ve které žil.

830,00 Kč

Kolektiv autorů. Odeon, Praha 1980.

130,00 Kč

(Střední Evropa jako pojem a problém), HOST, Brno 2009.

Torst, Praha 2010.

270,00 Kč

(Vzpomínky na léta 1968-1990), Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha 2008.

Neobjevuje se. Argo, Praha 2005.

830,00 Kč

(Drama života, kněžství a mučednické smrti číhošťského faráře P. Josefa Toufara), Nová tiskárna Pelhřimov, Pelhřimov 2012.

Text uveden ve třech jazycích; česky, německy, anglicky. Filatelie, Praha 1996. I. vydání.

230,00 Kč

(Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska), Tilia, Ostrava 2005.

(Události v Holešově ve dnech 3. a 4. prosince 1918 a jejich historické pozadí), Katos, Kroměříž 1996.

Dokořán, Praha 2010.

130,00 Kč

Lidové noviny, Praha, 2012. I. vydání.

130,00 Kč

Katalog