Katalog

Historie /Antika/ Judaica

Vyšehrad, Praha 2002. 1. vydání.

130,00 Kč

Saint Petesburg, 1889. Ruská historie. Text rusky.

330,00 Kč

Odeon, Praha 1973. 1. vydání.

230,00 Kč

Odeon, Praha 1975. 1. vydaní.

130,00 Kč

Jan Laichter, Praha 1929, 1948. 2 svazky.

230,00 Kč

Brno, 1907. Sborníky Moravského zemského muzea v Brně. Vevázány 3 svazky. Ročník VII. VIII, IX. Text německy.

2300,00 Kč

Brno 1913. Sborníky Moravského zemského muzea v Brně, vevázáno 5 svazků, ročníky III. IV. V. VI. VII. Text německy.

2300,00 Kč

Adolf Perout, Moravská Ostrava 1930.

230,00 Kč

Moravský legionář, Brno 1927.

330,00 Kč

Moravský legionář, Brno 1928.

170,00 Kč

Péčí Památníku osvobození, nákladem vlastním 1946. II. vydání.

430,00 Kč

Neobjevuje se. "Československé pohraniční opevnění 1935-1938". OFTIS, Ústí nad Orlicí 1998. Obsahuje mnoho fotografií, přiložena mapa. II. rozšířené vydání. Text česky a anglicky.

430,00 Kč

F. Tempský, Praha 1878.

530,00 Kč

L. Mazáč, Praha nedatováno. Vl. životopisy Palackého, Věnování editora J. Charváta.

130,00 Kč

Academia, Praha 1967. 1. vydání. Obsahuje dobové fotografie.

170,00 Kč

Akademia, Praha 1980, 1982. 1. svazek do r. 1526. 2. svazek 1526 až 1848. Obsahuje dobové fotografie, mapy.

170,00 Kč

Kalich, Praha 2000. 1. vydání. Obsahuje mnoho fotografií.

130,00 Kč

Musejní spolek, Brno 1899,1902,1905. Obsahuje přílohy. Rejstřík věcný a jmenný v V. svazku

1700,00 Kč

Academia, Praha 2013. 1. vydání.

330,00 Kč

Svoboda, Praha 1946.

130,00 Kč

Katalog