Katalog

Příroda /Hory/ Myslivost

Sursum, Tišnov 2003.

130,00 Kč

Český geologický ústav, Praha 1985.

130,00 Kč

Nakladatelství, Olomouc 2007.

330,00 Kč

I. L. Kober, Praha 1896.

130,00 Kč

Mladá fronta, Praha 1991.

130,00 Kč

80 tabulí barvotiskových, na kterých jest vyobrazeno 459 druhů rostlin u nás divoce rostoucích nebo pěstovaných. I.L. Kober, Praha bez datace.

2300,00 Kč

Aventinum, Praha 1930.

130,00 Kč

"...pro střední rybářskou technickou školu a rybářské učiliště". Státní zemědělské nakladatelství, Praha 1969.

130,00 Kč

Státní zemědělské nakladatelství, Praha 1963. Obsahuje mnoho černobílých a několik barevných ilustrací. Vložené přílohy.

230,00 Kč

Státní zemědělské nakladatelství, Praha 1968. Obsahuje dvě geologicko-petrografické mapy.

230,00 Kč

"Pro lesní personál, lovce, rolníky, učitelstvo, ornithology a přátele přírody". Česká grafická Unie, Praha 1944.

130,00 Kč

Fortuna Print, Praha 2004.

230,00 Kč

Obsahuje černobílé fotografie a nákresy. Státní zemědělské nakladatelství, Praha 1969.

130,00 Kč

Nový přístup k učení a trénování. Vydal Práh, Praha 2011.

130,00 Kč

Obsahuje černobílé snímky a nákresy. Nakladatelství Plot, Praha 2014.

230,00 Kč

2 svazky. Mnoho vyobrazení. Obálka a vazba Felix Šejna. Státní zemědělské nakladatelství, Praha 1978. 1. vydání.

330,00 Kč

1. díl A-O. Obsahuje mnoho černobílých snímků stromů, rostlin, zvěře. Vydalo Ministerstvo zemědělství v Agrospoji, Praha 1994.

530,00 Kč

"Nový přístup k učení a trénování". Vydal Práh, Praha 2011.

130,00 Kč

Léčivé rostliny na prevenci a léčbu podle lidové medicíny. Obsahuje mnoho barevných fotografií bylin. Nakladatelství Knižní expres,Ostrava 2004.

230,00 Kč

Obsahuje mnoho rozkládacích ilustrací. vydáno 1924

530,00 Kč

Ilustrovaný měsíčník přírodovědecký a časopis pro pro vyučování přírodovědné. Nakladatel a vydavatel Barvič & Novotný,Brno 1922.

230,00 Kč

Obsahuje názvy léčivých rostlin a nemoci, na které se používají. Nakladatel Karel Valčena, Mladá Boleslav nedatováno.

330,00 Kč

Obsahuje černobílé fotografie, podrobné techniky horolezectví. Nakladatelství Olympia, Praha 1975.

130,00 Kč

Katalog