Katalog

Příroda /Hory/ Myslivost

1. vydání. Krajský úřad Moravskoslezského kraje 2010.

130,00 Kč

1. vydání. Academia, Praha 1986.

270,00 Kč

Knižní klub ve spolupráci s nakladatelstvím Ikar, Praha, 1995.

130,00 Kč

Praha, 1930.

130,00 Kč

3. přepracované vydání. INFORMATORIUM, Praha 2003. Obsahuje grafy, tabulky, fotografie, kresby.

1300,00 Kč

1. vydání. Paseka v Praze a Litomyšli, 2003.

170,00 Kč

Mapa. Mnoho fotografií. Text v angličtině. V. Neubert a synové, Praha nedatováno.

170,00 Kč

2. vydání. Knižní klub Praha, 2012.

130,00 Kč

1. české vydání. Univerzita Palackého, Olomouc 2010. Obsahuje mnoho fotografií, grafů.

1700,00 Kč

1. vydání. ČSAV, Praha 1954. Obsahuje náčrty a fotografie.

170,00 Kč

Brehmův život zvířat, díl 3. Nakladatelství J. Otto v Praze, 1926.

330,00 Kč

Brehmův život zvířat, díl 1. Nakladatelství J. Otto Praha, 1929.

130,00 Kč

SNTL - Nakladatelství technické literatury, Praha, 1974.

130,00 Kč

Reprint starého herbáře. 19 barevných příloh - komplet.

1300,00 Kč

Brno, 1931 2. doplněné vydání se 154 barevnými vyobrazeními a příslušnými popisy,

2300,00 Kč

1. vydání. Práh Praha, 2003.

170,00 Kč

1. vydání. Brázda Praha, 1951.

530,00 Kč

1. vydání. Návrat domů, Praha 2001.

170,00 Kč

1. vydání. Mladá fronta, Praha 2007.

130,00 Kč

ANAGRAM, Ostrava 2005.

270,00 Kč

Svazek 2, číslo 1-21 - kompletní druhý svazek. R. Prombergr, Olomouc 1899-1900.

630,00 Kč

Text ve slovenštině. 18 svázaných čísel ročníku 1952 + konvolut 18-ti čísel z ročníků 1950-1951, které jsou do vazby volně vložené. Československý dostihový spolok, Bratislava 1950, 1951 a 1952.

1300,00 Kč

Text v němčině. Obrazový atlas rostlin. obsahuje 51 dvoustránkových barevných příloh. Verlag von J. F. Schreiber, Eklingen und München bez datace.

470,00 Kč

Dva svazky. Obsahuje mnoho obrázků. Vazba J. Štyrský. Sfinx, Praha 1941.

170,00 Kč

Katalog