Katalog

Příroda /Hory/ Myslivost

Obsahuje různé informace ohledně všeobecné kynologie s obrázky Jiřího Wintera. Nakladatelství Naše vojsko, Praha 1952.

230,00 Kč

Barva a plemenný chov, dědičnost a variabilita. Obsahuje tabulky a schéma včel. Zemědělské knihkupectví A. Neuberta, Praha 1930.

530,00 Kč

Výroba, úprava a zpracování mléka, černobílé fotografie strojů. Nevyskytuje se. Vesmír, Praha 1942.

930,00 Kč

Výběr fotografií z celoživotního díla. Vydalo nakladatelství Orbis 1975, 1.vydání.

130,00 Kč

Obsahuje mnoho fotografií a ilustrací. Agentura Cesty, Praha 1995.

170,00 Kč

Agentura C n S, Zlín, 1995. II. vydání.

130,00 Kč

Obsahuje mnoho ilustrací. SAGA. Praha 1998. I. vydání.

130,00 Kč

Obsahuje mnoho ilustrací. Státní zemědělské nakladatelství, Praha 1960. I. vydání. Speciální zootechnika V. díl. Vložené přílohy.

630,00 Kč

Obsahuje mnoho ilustrací. Státní zemědělské nakladatelství, Praha 1958. II. přepracované a doplněné vydání. Speciální zootechnika I. díl.

630,00 Kč

Fotopublikace. Slovart, Praha 2003.

530,00 Kč

Státní zemědělské nakladatelství, Praha 1959.

130,00 Kč

Ministerstvo životního prostředí České republiky / AOPK-SMEK Brno, ČESON, Praha 1995. Obsahuje mnoho fotografií.

Český svaz ochránců přírody, Vlašim 1998. Metodika ČSOP č. 17.

130,00 Kč

Euromedia Group / Knížní klub - Universum, Praha 2004.

430,00 Kč

Zoologická encyklopedie. Obsahuje mnoho ilustrací. Knižní klub, Praha 2003.

230,00 Kč

Paseka-Ladislav Horáček, Praha - Litomyšl 2002.

2. přepracované vydání. J. Otto, Praha 1923.

230,00 Kč

2. díl. S přílohy - krevní linie, povrchová svalovina těla koně, pohyb koně, tabulky. SZN, Praha 1958.

"Vše o sportovním rybolovu od známých úspěšných specialistů". Obsahuje mnoho fotografií. Fraus, Plzeň 1998.

230,00 Kč

Objevuje se málo! 1. díl - Anatomie, morfologie a embryologie hmyzu. 2. díl - Systematická část I. 3. díl - Systematická část 2. 4. díl - Systematická část 3. Přírodovědecké vydavatelství, Praha 1952-1958.

3300,00 Kč

II. díl: Ryby, obojživelníci a plazi - Svazek II.: Plazi. Obsahuje mnoho ilustrací. J. Otto, Praha 1930. Přeložil František Krátký.

330,00 Kč

"Umožní poznání zákonů biodiverzity její záchranu?". Lidové Noviny, Praha 1995.

130,00 Kč

Obsahuje ilustrace + 20 stran obrazové přílohy. Orbis, Praha 1955.

330,00 Kč

Obsahuje mnoho fotografií. Alpress, Frýdek-Místek 2006.

170,00 Kč

Katalog