Katalog

Příroda /Hory/ Myslivost

Čedok, Praha 1953. Fotografie, obrazová část + mapka.

130,00 Kč

Vesmír, Praha 1946. II. doplněné vydání.Obsahuje mnoho vyobrazení.

130,00 Kč

Neobjevuje se. Vzadu plán + mnoho vyobrazení. Brázda, Praha 1948..

830,00 Kč

Mladá fronta, Praha 1955. Obsahuje mnoho ilustrací.

230,00 Kč

Príroda, Bratislava 1988. Text ve slovenštině.

230,00 Kč

Mladá fronta, Praha 1958. 1. vydání. Obsahuje mnoho kreseb.

130,00 Kč

Blok, Brno 1978. 1. vydání.

130,00 Kč

Perfekt, Bratislava 2009. 1. vydání.

130,00 Kč

Přerov, 1948. 1. vydání. Sborník o chystaném průplavu.

2300,00 Kč

Albatros, Praha 1973. 1. vydání.

530,00 Kč

Alois Hynek, Praha (nedatováno). Obsahuje mnoho ilustrací a barevné tabule.

530,00 Kč

Nákladem Státní observatoře, Stará Ďala, Československo 1935. Původní obálka vevázaná uvnitř.

330,00 Kč

Naše vojsko, Praha 1983. 1. vydání.

130,00 Kč

Odkrytá geologická mapa paleozoika české části hornoslezské pánve 1:100000 - Josef Aust. Ministerstvo životního prostředí České republiky, Praha 1997.

330,00 Kč

Universita J.E. Purkyně, Brno 1986.

530,00 Kč

REBO, Dobřejovice 2001.

130,00 Kč

Ottovo nakladatelství, Praha 2010.

130,00 Kč

Ministerstvo kultury, Praha nedatováno.

130,00 Kč

Lidové noviny, Praha 1999.

170,00 Kč

Knižní kllub, Praha 2009.

330,00 Kč

Katalog